Archive for the ‘Hufvudstadsbladet’ Category

Svenskan låst kring förvaltning

Torstai, Helmikuu 26th, 2015

Nya försök kring skolsvenskan ska inte rubba bilden av att tusenbitarspusslet är väl lagt.

Svenskan ser ut att förbli ett obligatoriskt språk i finska skolor. Riksdagens kulturutskott avråder med rösterna 12–3 stora plenisalen från att godkänna det medborgarinitiativ som lagts i frågan. Över 60 000 medborgare vill att, som man säger, “tvångssvenskan” ska bort.

Riksdagsledamot Raija Vahasalo (Saml) från Kyrkslätt, ordförande i utskottet, är en god representant för den breda, finskspråkiga majoritet som är övertygad om att Finland inte behöver vara en enspårigt enspråkig nationalstat, utan att svenskan är historiskt förankrad här och bör förbli synlig.[..]

Läs mera: hbl.fi 26.2.2015

Riksdagen hann inte med de äldre

Torstai, Joulukuu 30th, 2010

2010 skulle en lag om dräglig standard på äldrevården stiftas. Av den blev det intet och det grämer politiker både i regeringsleden och oppositionen.

[..] Raija Vahasalo (Saml) är ordförande för kulturutskott och först på hennes lista över besvikelser kommer den torperedare timfördelningsreformen.
– Den borde ha förts vidare. Vi hade ju nått en hyglig kompromiss.

Människorättsfråga

Efter att ha ondgjort sig över Centerns beteende i timfördelningsfråga suckar också Vahasalo över att det inte blev någon lag om service för de äldre.
– Men jag väntar ivrigt på att mistaget ska rättas till nästa år.
Vahasalo påpekar att många äldre nu vanvårdas eftersom det bara är rekommendationer som regler servicenivån.
– Det behövs tyngre vapen för att råda bort missförhållandena i äldrevården. Det här är en människorättsfråga.

Hufvudstadsbladet 30.12.2010

Universiteten tiger of placeringar

Tiistai, Joulukuu 14th, 2010

Universiteten har inte tänkt uppge hur de placerar sitt kapital, inte ens de offentliga medlen som skattebetalarna bidragit med. Fel, anser ett rättslärd. Inte alls, det syns ändå i bokföringen, kontrar universiteten. [..]

Några medlemmar i riksdagens kulturutskott är allmänt taget för större öppenhet, även om de inte hört om den här frågan förrän Hbl ringer upp.

– Man undrar varför de vill hålla allt hemligt, som om de hade något att dölja. Det verkar behövas regler. Det vore enligt principerna för god förvaltningssed at inte dölja någonting, säger utskottets ordförande Raija Vahasalo (Saml). [..]

Hufvudstadsbladet 14.12.2010

Experter dömer ut unilagen

Maanantai, Maaliskuu 23rd, 2009

Förslaget till ny universitetslag strider mot grundlagen, anser experter. Här finns en klar konflikt, säger Kimmo Kiljunen, medlem av grunslagsutskottet. [..]
– Det behövs inga utomstående i universitetens styrelse, då är de inte oberoende av det omgivande samhället.

Raija Vahasalo, som är ordförande i kulturutskottet som också grunnar på samma paragrafer, är av annan åsikt.
– Nu blir universiteten själva arbetsgivare och förvaltar sina egna pengar. Då behövs strategiskt tänkande och utomstående styrelsemedlemmar är helt nödvändiga. Det är knappast ett grundlagsproblem. [..]

Jenny Bäck / Hufvudstadsbladet 23.3.2009

Fortsatta diskussioner on Stor-Porkala

Tiistai, Elokuu 5th, 2008

Debatten om kommunsammanslagning har tagit fart i Kyrkslätt igen och en del lokalpolitiker väljer att satsa på det i kommunalvalet. Kyrkslättsborna själva är lugna.

[..]

“För sent”
Riksdagsledamot Raija Vahasalo (saml) som är viceordförande i Kyrkslätts kommunstyrelse talar för samarbete och självständighet.
– Vi har redan ett beslut på att vi ska förbli självständiga. Kommunen är tillräckligt stor för det. I stället ska man utöka samarbeter, åt alla håll men mest mot huvudstaden.
– Man kan samarbeta om allt från kultur till kommunalteknik. [..]

Hufvudstadsbladet tisdag 5 Augusti 2008

Harkimo tycker man borde skära ner

Torstai, Marraskuu 1st, 2007

Med dagens skyhöga byggnadskostnader blir musikhuset en så dyr affär att ingen riktigt vet hur den ska betalas. [..]

Ordförande för riksdagens kulturutskott Raija Vahasalo (saml) är förtvivlad över musikhusets prislapp och de höga byggkostnaderna överlag.
– Snart kan vi ju inte bygga något alls i det här landet, säger hon. [..] vi måste få ner kostnaderna på något sätt.

Vahasalo vill inte att man skär ner för mycket i husets innehåll, men tycker att man gott kunde pressa byggbranschen lite.
– Det är inte rätt att alla bygg- och vägprojekt ska kosta så här mycket.
Sponsorer tackar hon inte nej till. [..]

Marianne Sundholm, Marcus Lillkvist /Hufvudstadsbladet 01.11.2007 (läs mer i Hbl)

Västnyland mobiliserar för stamväg 51

Lauantai, Syyskuu 8th, 2007

Budgetmanglingen: Vägbygget sköts upp från 2007 till 2010. Finansiering så fort som mögligt. Må det sedan vara som tilllägg i budgeten eller på annat vis. Det är vad Västnyland nu ropar efter för stamväg 51.

[..] Kreativitet

Riksdagsledamöt Raija Vahasalo (saml), viceordförande i Kyrkslätt kommunstyrelse skräder inte orden.
– Det var fräckt att projektet flyttades. Det verkar som om ministrarna inte vet hur viktig vägen är. Den har betydelse för hela Västnuland som region. Ingen tänker på att de långa bilköerna lastar miljön. Eller att kalkylen för sen samhällsekonomiska nyttan och kostnaden är 3,8.
– Det betyder att för varje investerad euro får man 3,8 euro tillbaka, påminner Vahasalo.

Hon efterlyser kreativitet. En utväg vore att hitta andra finansiärer. Esbo stad betalar byggandet av Ring I och får seneare pengarna tillbaka av staten. [..]

Sonja Hellman / Hufvudstadsbladet 8.9.2007

“Regeringen har ju fler kvinnor”

Perjantai, Huhtikuu 27th, 2007

Könsbalanssen i riksdagens ledning är inget problem. Det tycker jämställdhetsuskottets nye ordförande.

Visst ser det ut som männens revansch, listorna över riksdagsledamöter som valts till ordförande för utskotten. Bara fyra av 16 uskotts leds av kvinnor sedan riksdagsgrupperna i går gjort sina slutliga avgöranden.

Ordföranden för arbetslivs- och jämställhetsutskottet Arto Satonen (saml) är inte bekymrad.
– Regeringen har ju en klar kvinnlig majoritet, påpekar han.

Satonens eget parti samlinspartiet utsåg kvinnor till två av sina fem ordförandeplatser: Raija Vahasalo leder kulturutskottet medan Marja Tiura svinger klubban i framtidsutskottet. [..]

Richar Brander / Hbl 27.4.2007

De många sveken

Lauantai, Helmikuu 17th, 2007

Ett efter ett har partierna deklarerat att sfp inte behövs i regeringen efter valet. Snart är det bara sfp självt som inte sagt det. [..]

Visst finns det svikare också på annat håll. Att i Nyland rösta på Niinistö (en överloppsgärning med tanke på galluperna) är också en röst på till exempel Raija Vahasalo, en dam med obehagliga åsikter om svenskan och Sverige [..]

I dag / Pär Stenbäck / Hufvudstadsbladet 17.2.2007

Motståndarna varnar för mobbning

Perjantai, Helmikuu 24th, 2006

Fertilitetsbehandling: Männen mot kvinnorna, gröna och vf mot centern och kd i laddad riksdagsdebatt
Motståndarna varnar för mobbning


[..] Raija Vahasalo (saml) var inte övertygad.
– Att ett barn är önskat och älskat räcker inte som motiv för att ge ensamstående kvinnor och lesbiska par assisterad befruktning. På det sättet förnekar man faderns betydelse, det är att skrota faderskapet. Många män känner redan att de håller på att bli onödiga. Här måste vi tänka ur barnets synvinkel, sade Vahasalo. [..]

(Läs mer: Hufvudstadsbladet 24.2.2006)