Äntligen 51:ans tur

Tilläggsbudgeten ger byggstart för motorvägen på våren 2010

Regeringen har is in tilläggsbudget beviljat pengar för utbyggnaden av stamväg 51 till motorväg på avsnittet Stensvik-Kyrkslätt. Det är många västnyländska riksdagsmän som drar en suck av lättnad – nu är roendet och hopandet äntligen över.

En av de belåtna är Kyrkslättsbon Raija Vahasalo, som jobbat for motorvägen ända sedan hon blev invald till riksdagen 1999. Vägdirektör Rita Piirainen på Nylands vägdistrikt ser fram emot att forsätta planeringen.
– Byggstart tror jag det blir tidigast efter årskiftet, kanske vären 2010, säger hon. [..]

Västra Nyland 31 Januari 2009

Leave a Reply