Alle 25-vuotiaat heti töihin tai koulutukseen

Seuranta: Työministeri Cronberg luopuisi työvoimatoimiston kolmen kuukauden seuranta-ajasta

[..] Ministeri kannattaa sivistysvaliokunnan ajatusta nuorten valvonnasta. Valiokunta on ehdottanut, että kunnat seuraisivat nuoria 25-vuotiaaksi asti.
– Ketään ei ole tarkoitus kytätä, mutta ongelmanuoria on syytä seurata, toteaan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Raija Vahasalo (kok).

[..] Sivistysvaliokunta on koonnut 11-kohtaisen lausunnon keinoista estää nuorten syrjäytymistä. Oppilashuollon pitäisi toimia nykyistä nopeammin.
– Hoitotakuun pitäisi ulottua oppilashuoltoon. Solmut aukenevat konkreettisella toiminnalla, sanoo valiokunnan puheenjohtaja Raija Vahasalo.
– Osa viranomaisista rakentaa salassapitovelvollisuudesta yhteistyön esteen, eikä terveydenhuollon henkilökunta aina anna tietoa kouluviranomaisille.

Sivistysvaliokunnan sosiaalidemokraatit haluaisivat pidentää oppivelvollisuutta vuodella.
– Nuorelta, josta uhkaa tulla koulupudokas, puuttuu motivaatio käydä peruskoulua. Olisi väärin, että sama kakku jatkuisi, Vahasalo toteaa.

Aamulehti 6.8.2008

Leave a Reply