Archive for Huhtikuu, 2019

Verotus oikeudenmukaiseksi – kohtuutta eläkeläisille ja perillisille!

Sunnuntai, Huhtikuu 14th, 2019

Hyvä veropolitiikka on reilua, pitkäjänteistä ja ennustettavaa. Kaikilta osin siinä ei ole onnistuttu. Nostan esiin kaksi erityistä epäkohtaa: eläkkeiden ja perintöjen verotus.

Suomessa on pitkään ollut tavoitteena, että eläkkeitä tulee verottaa samalla tavalla kuin palkkatuloja. Tällä hetkellä keskimääräisestä, noin 1700 euron eläkeestä maksetaan 40 euroa suurempaa veroa kuin vastaavasta palkasta. Eläkkeiden veron laskeminen palkan tasolle olisi huomattavasti nopeampi ja reilumpi vaihtoehto parantaa eläkeläisten ostovoimaa kuin vaalilupauksina ilmaan heitetyt ja sittemmin perutut vappusataset.

Toinen epäkohta liittyy perintöjen verottamiseen.

EU-maista jo 15 on luopunut perintöverosta. Myös meillä Suomessa on tavoitteena päästä siitä eroon.

Puolelle suomalaisista on tuttu tilanne, jossa toinen vanhemmista kuolee ja lapsille tulee maksettavaksi heidän perimänsä 50% osuus yhteisestä kodista. Tyypillisesti leskeksi jäänyt puoliso jää asumaan yhteiseen kotiin, jolloin perintöä ei voida muuttaa rahaksi. Valtio sen sijaan vaatii perinnöstä välittömästi oman osuutensa. Valmiiksi asuntovelkaisten perillisten on siinä vaiheessa suunnattava pankkiin hakemaan lainaa veron maksamiseksi.

Perintöverosta voidaan päästä helpoimmin eroon pienin askelin. Aloitetaan vaikka siitä, että perintövero pitää maksaa vasta siinä vaiheessa, kun perinnön saa tosiasiallisesti.

Raija Vahasalo
Kansanedustaja

Raija Vahasalo: Kohtuutonta, että perintöveroa varten on otettava lainaa

Torstai, Huhtikuu 11th, 2019
Kuva linkitetty Verkkouutisista

Kansanedustaja katsoo, ettei veropolitiikassa ole kaikilta osin onnistuttu.

– Suomessa on pitkään ollut tavoitteena, että eläkkeitä tulee verottaa samalla tavalla kuin palkkatuloja. Tällä hetkellä keskimääräisestä, noin 1700 euron eläkkeestä maksetaan 40 euroa suurempaa veroa kuin vastaavasta palkasta. Eläkkeiden verotuksen alentaminen palkansaajien tasolle on myös oikeudenmukaisuuskysymys, kansanedustaja Raija Vahasalo(kok.) sanoo.

Kokoomus siirtäisi verotuksessa painopistettä ansiotuloverotuksesta haittoihin ja päästöihin, esimerkiksi tupakka- ja alkoholiveron kiristys ja virvoitusjuomaveron laajennus sekä louhintavero. Tämän seurauksena ansiotulojen verotusta voidaan keventää miljardilla, mikä tarkoittaisi myös työeläkettä saaville eläkeläisille kevyempää verotusta.

– Verotuksen keventyessä saadusta eläkkeestä jää enemmän käteen. Eläkkeiden veron laskeminen olisi huomattavasti nopeampi ja reilumpi vaihtoehto parantaa eläkeläisten ostovoimaa kuin vaalilupauksina ilmaan heitetyt ja sittemmin perutut vappusataset, Vahasalo huomauttaa.

Toinen epäkohta liittyy perintöjen verottamiseen. EU-maista jo 15 on luopunut perintöverosta. Vahasalon mukaan myös Suomessa täytyy ottaa tavoitteeksi päästä siitä eroon.

– Puolelle suomalaisista on tuttu tilanne, jossa toinen vanhemmista kuolee ja lapsille tulee maksettavaksi heidän perimänsä 50 prosentin osuus yhteisestä kodista. Tyypillisesti leskeksi jäänyt puoliso jää asumaan yhteiseen kotiin, jolloin perintöä ei voida muuttaa rahaksi. Valtio sen sijaan vaatii perinnöstä välittömästi oman osuutensa. Valmiiksi asuntovelkaisten perillisten on siinä vaiheessa suunnattava pankkiin hakemaan lainaa veron maksamiseksi. On aivan kohtuutonta, että perintöveron maksamiseksi täytyy ottaa lainaa, Vahasalo toteaa.

Vahasalon mukaan perintöverosta ei tarvitse luopua kertaheitolla, vaan siitä voidaan päästä helpoimmin eroon pienin askelin.

– Aloitetaan vaikka siitä, että perintövero pitää maksaa vasta siinä vaiheessa, kun perillinen saa perinnön tosiasiallisesti hallintaansa. Tämän johdosta kukaan ei joutuisi velkaantumaan perintöveroa maksaessaan, hän esittää.

Lue lisää_ Verkkouutiset 11.4.2019

Raija Vahasalo: Lastensuojelu kaipaa uudistamista

Tiistai, Huhtikuu 9th, 2019

Kansanedustaja Raija Vahasalo haluaa uudistaa lastensuojelun vastaamaan paremmin lasten ja nuorten tarpeita.

Kansanedustaja Raija Vahasalon (kok.) mukaan lastensuojelu kaipaa samanlaista uudistuksen henkeä, kuin mitä ikäihmisten hoidon parantamisessakin on nyt.

– Tällä hetkellä yhdellä sosiaalityöntekijällä saattaa olla jopa 50-60 lasta asiakkaanaan ja sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuus lapsen elämässä on suurta. Runsaan vaihtuvuuden takia sosiaalityöntekijät eivät pysty tutustumaan lapsiin tarpeeksi hyvin, mikä vaikeuttaa lasta koskevien ratkaisujen tekemistä. Se johtaa myös siihen, että lasten ja nuorten täytyy kertoa tarinansa toistamiseen uusille henkilöille, mikä on henkisesti raskasta.

– Sosiaalityöntekijöillä on myös paljon valtaa nuoren elämään, joten on ongelmallista, jos he eivät tunne asiakkaitaan tarpeeksi hyvin, hän huomauttaa.

Valtioneuvostolle tehdyn selvityksen perusteella asiakkaiden enimmäismäärän pitäisi olla 25 lasta sosiaalityöntekijää kohden, kun se nykyisellään saattaa olla jopa kaksinkertainen. Sekä resurssit että toimintatavat kaipaavat uudistusta.

– Lastensuojelun pitäisi monessa tilanteessa pystyä puuttumaan lasten tilanteeseen nykyistä aiemmin, sillä jokainen lapsi ja nuori tarvitsee pysyvän ja turvallisen kodin. Mitä aiemmin pystymme tarjoamaan perheille apua, sitä paremmin pystymme ennaltaehkäisemään suuremmat ongelmat tulevaisuudessa. Lastensuojelu kaipaa pikaista uudistamisen henkeä, Vahasalo painottaa.

Lue lisää: Verkkouutiset 9.4.2019

Kolmiportainen tuki vaatii uudistusta

Perjantai, Huhtikuu 5th, 2019

OAJ on esittänyt kolmiportaisen tuen uudistusta. Tuemme ajatusta täysin rinnoin. Nykyinen laki ei toimi, ainakaan sitä ei noudateta. Erityistä tukea tarvitsevalle oppilaalle ei kunnissa aina tehdä erityisen tuen päätöstä, vaikka oppilaan tarve sitä edellyttäisi. Usein päätökset tehdään muilla perusteilla kuin oppilaan tarve. Yleensä peruste on säästösyy. Tällöin ei noudateta perusopetuslakia.

Erityisen tuen oppilaalla tulee olla oikeus erityisluokkaopetukseen, sillä yleensä erityistuen oppilas tarvitsee vähemmän ärsykkeitä ja pienemmän ryhmän erityisopettajan ohjauksessa. Ongelma on, että kunnat ovat lakkauttaneet erityisluokkia ja –kouluja, vaikka nykyisen perusopetuslain ei ollut tarkoitus siihen kannustaa.

Nykyinen perusopetuslaki sanoo, että jotta erityisoppilas voidaan integroida luokkaan, tulee tarkastella luokan kokonaistilannetta. Sopiiko integrointi muille luokan oppilaille? Onko turvattu oppilaan oppiminen, jos opettajan voimavarat menevät vain osalle oppilaista? Kuinka monessa kunnassa ja koulussa näin tosiasiassa tehdään? Miten tämä vaikuttaa oppimistuloksiin?

Koska kuntien käytännöt eivät vastaa lakia, on lakia syytä kiristää, jotta käytännöt muuttuvat. Opettajien pitää saada tarvitsemansa tuki työlleen ja oppilaiden oikeusturvan pitää toteutua.

Erityisopettajista on huutava pula. Pidämme välttämättömänä, että opetusministeriössä aloitetaan toimet, joilla varmistetaan riittävä tuki varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Seuraavan eduskuntakauden yksi tärkeimmistä tehtävistä on tehdä tästä päätökset.

Oleellista on, että oppilas saa opiskella hänelle parhaiten soveltuvassa oppimisympäristössä.

Raija Vahasalo ja Sari Sarkomaa
eduskunnan sivistysvaliokunnan jäsenet,
kansanedustajaehdokkaat (kok.)

Opettaja 7/2019

Raija Vahasalo: ”Lisää pakkoa haluttomille” ei vastaa ongelmaan

Keskiviikko, Huhtikuu 3rd, 2019

Kansanedustaja on huolissaan SDP:n halukkuudesta käyttää rahat myöhäisempiin ikävuosiin varhaiskasvatuksen sijaan.

Kansanedustaja Raija Vahasalo (kok.) painottaa varhaiskasvatuksen merkitystä syrjäytymisen ennaltaehkäisyssä. Tutkimustulokset osoittavat kiistatta laadukkaan varhaiskasvatuksen hyötyjä kaikille lapsille. Varhaiskasvatus tasaa tehokkaasti erilaisista taustoista tulevien lasten lähtötasoeroja sekä vahvistaa tasa-arvoa. [..]

– SDP haluaa laajentaa oppivelvollisuuden koko toiselle asteelle. ”Lisää pakkoa haluttomille” -keino ei kuitenkaan vastaa syrjäytymisen ja koulupudokkuuden ongelmaan. Ongelmiin pitää puuttua ennen niiden syntymistä eli varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa, Vahasalo korostaa. [..]

Lue lisää: Verkkouutiset 2.4.2019