Archive for Maaliskuu, 2019

Eroon sairaista rakennuksista

Lauantai, Maaliskuu 30th, 2019

Epäterveellisistä tiloista kouluissa, päiväkodeissa ja terveyskeskuksissa kärsii jokaisena päivänä yli 800.000 ihmistä. Sairaat tilat heikentävät työtehoamme ja oppilaiden oppimista. Jokaisella on oikeus jo lainkin mukaan terveisiin työskentelytiloihin. 

Jos haluamme, että julkiset tilat rakennetaan oikein, kunnan pitää vaatia se tarjouspyynnössään. Kosteusnäkökohtien huomioiminen maksaa urakoitsijalle vähän enemmän. Kovassa kilpailutilanteessa, mikäli näitä ei vaadita, niitä ei välttämättä huomioida tarjouksessa. Kokemuksen mukaan esimerkiksi 5 miljoonan euron hankkeessa kosteussuojaukset maksavat noin 100.000 € enemmän. Vasta myöhemmin huomioituna ne tehdään kalliimpina lisätöinä. Samat vaatimukset pitää sisällyttää kaikkiin kaupallisiin asiakirjoihin. 

Tällä vaalikaudella on lainsäädäntöä onneksi kiristetty. Voimaan on tullut kosteusasetus, joka vaatii, että ennen hankkeen aloittamista on tehtävä kosteudenhallintaselvitys ja hankkeeseen on palkattava kosteudenhallintakoordinaattori. Selvitystä ei tarvitse tehdä, jos noudattaa Kuivaketju10-periaatetta. Tässä Espoo näyttää hyvää esimerkkiä. 

Rakentamisen jokainen vaihe on tärkeä. Vikaan voidaan mennä rakennuksen elinkaaren jokaisessa vaiheessa suunnittelupöydästä päätöksenteon, rahoituksen ja rakentamisen kautta käyttöön asti.  Ongelmia tuottavat vanhat rakennustavat, jotka aikoinaan olivat hyväksyttyjä, mutta jotka eivät enää vastaa nykyisiä vaatimuksia. Näistä esimerkkejä ovat esimerkiksi tasakatto tai maata vasten olevan betonilattian yläpuolinen muovimatto.

Jos vauriot ovat päässeet laajoiksi ja pahoiksi, korjaukset eivät enää auta. Valitettavan usein on nähty, että kalliiden korjausten jälkeen ongelmat ovat pysyneet. Siksi usein taloudellisestikin on järkevämpää purkaa sairas rakennus ja rakentaa uusi. Terveet tilat ja talot saamme vain tekemällä hyvää ja pitkäjänteistä yhteistyötä kaikkien toimijoiden kesken. 

Raija Vahasalo
Kansanedustaja, opettaja, rehtori  ja ehdokas (kok)

Mielipidekirjoitus Länsiväylässä 30.3.2019

Är Raija Vahasalo den avgörande faktorn?

Lauantai, Maaliskuu 30th, 2019

Energiknippet Raija Vahasalo, riksdagsledamot, kommunfullmäktige, lärare, rektor, mamma och mormor, ställer upp i Nyland för Samlingspartiet. Hon är full av iver och energi. Kampanjen har satt igång och det ser lovande ut. Hon reser omkring i Nyland, där visar man stort intresse inför valet. Hon gläder sig över att så många känner igen henne, hon gillar att träffa folkmassor. Nationellt känt är ju att finländare är lyckligast i världen, något vi kan vara stolta över. Vi är trygga, hederliga, klimatet är hyggligt och skolorna är bäst i världen. Men det gäller att följa utvecklingen. Vi kan bli ännu bättre.

Dagligen svarar hon på kvistiga frågor, också på twitter, facebook och instagram, kan man nå henne. – Det känns fint att höra folk, höra deras önskningar, säger Raija. Frågorna har hittills mest berört förfrågningar och bekymmer från den äldre befolkningen, ofta gäller det små pensioner och orättvisa beskattningsfrågor om skötseln på vårdhemmen.

På hennes agenda finns den människovärdiga omtanken för de äldre.

Vi behöver ett nytänkande, börjande från fungerande äldreboende, seniorhem och hälsovården. Alla skall ha rätt att känna sig trygga, få en god vård. Livskvalitet behövs, den är nödvändig, då håller man sig längre frisk. Bekant är att det behövs mer vårdpersonal, sjuksköterskor och läkare. De äldre är ofta ensamma, ensamheten kan bli svår för många. Vi måste utbilda ungdomar och arbetslösa att gå ut med äldre och som också kan utföra lättare sysslor för att ge sjuksköterskorna mera tid för patienterna. Motion och någon form av rörelse är till hjälp för alla. Det finns i dag många seniorer som är pigga, krya och aktiva. Deras insats och kunskap kommer väl till pass i vårt samhälle. Kulturen har stor betydelse för välbefinnandet.

Raija Vahasalo är kunnig, hon är en erfaren riksdagsledamot, och redo att genast ta itu med uppdragen. Hon gläder sig över tiden mellanåren hon skötte rektorstjänsten, då kom hon i kontakt med skolan och det skolprogram, hon har varit med om att utarbeta. Man minns också andra synliga insatser, bl.a. initiativet till Alkolås, hon har kämpat om väg 51. mm. Kulturen har alltid stått henne nära, i år är det 175 år sen Minna Canths födelse, lustigt samman träffande är att årtalet är mitt valnummer, säger Raija innan hon går från vårt möte, till nästa valmöte.

GUNVOR WESTREN-DOLL

Kirkkonummen Sanomat 30.3.2019

Onko Raija Vahasalo ratkaiseva tekijä?

Lauantai, Maaliskuu 30th, 2019

Energiakimppu Raija Vahasalo, kansanedustaja, kunnanvaltuutettu, opettaja, rehtori ja mummi, on Uudenmaan Kokoomuksen ehdokkaana eduskuntavaaleissa. Hän on täynnä intoa ja energiaa. Kampanja on käynnissä ja näyttää lupaavalta. Hän kiertää ympäri Uuttamaata, jossa kiinnostus vaaleja kohtaan on suurta. Hän on iloinen siitä, että monet tunnistavat hänet, ja hän on mielissään tavatessaan ihmisiä. Suomalaiset ovat maailman onnellisin kansa ja voimme olla ylpeitä siitä. Täällä on turvallista, ihmiset ovat rehellisiä, ilmasto miellyttävä ja koulut maailman parhaita. Mutta kehitystä on seurattava. Voimme tulla vielä paremmiksi.

Raija Vahasalo vastaa päivittäin visaisiin kysymyksiin, hänet tavoittaa myös Twitterissä, Facebookissa ja Instagramissa. – Tuntuu hienolta kuunnella ihmisiä, kuulla heidän toiveitaan, sanoo Raija. Tähän asti kysymykset ja pyynnöt ovat enimmäkseen koskeneet ikäihmisiä, usein pientä eläkettä ja epäreilua verotusta sekä hoidon tasoa hoivakodeissa.

Tarvitsemme uudenlaista ajattelua alkaen toimivasta ikäihmisten asumisesta, seniorikodeista ja terveydenhuollosta. Kaikilla on oikeus saada tuntea olonsa turvalliseksi ja saada hyvää hoitoa. Elämänlaatua tarvitaan, se on välttämätöntä, jotta pysymme pidempään terveinä. On tiedossa, että hoitohenkilökuntaa, sairaanhoitajia ja lääkäreitä tarvitaan lisää. Ikäihmiset ovat usein yksinäisiä ja yksinäisyys voi olla vaikea. Meidän täytyy kouluttaa nuoria ja työttömiä ulkoilemaan ikääntyneiden kanssa ja hoitamaan kevyempiä töitä, jotta sairaanhoitajille jää aikaa keskittyä potilaisiin. Liikunta on tärkeää kaikille. Monet seniorit ovatnykyään pirteitä, terveitä ja aktiivisia. Heidän panostaan ja osaamistaan tarvitaan yhteiskunnassa. Kulttuurilla on suuri merkitys hyvinvoinnille.

Raija Vahasalo on osaava ja kokenut kansanedustaja ja valmis heti tarttumaan toimeen. Hän on iloinen välivuosien aikana hoitamastaan rehtorin tehtävästä, jolloin hän sai käytännön tuntuman kouluun ja uuteen opetussuunnitelmaan, jota oli ollut mukana kehittämässä. Myös muut näkyvät panokset muistetaan, mm. alkolukko ja kantatie 51 parannus moottoritieksi. Kulttuuri on aina ollut lähellä Raijan sydäntä. Tänä vuonna on kulunut 175 vuotta Minna Canthin syntymästä ja on hauska yhteensattuma, että 175 on myös vaalinumeroni, Raija sanoo ennen kuin lähtee tapaamisestamme seuraavaan vaalitilaisuuteen.

Raija Vahasalo haluaa antaa nuorille mahdollisuuden rakentaa Suomea osaamiselle.

Kirkkonummen Sanomat 30.3.2019

Suomen Motoristit älähtää: Moottoripyörävero on 2,4-kertainen autoveroon verrattuna – ”Näivettää moottoripyöräalan”

Perjantai, Maaliskuu 29th, 2019

Suomen Motoristit ry. (SMOTO) vaatii moottoripyörille päästöihin perustuvaa verotusta autojen tapaan.

Suomen Motoristit ry:n puheenjohtaja Marja Kuosmanen toteaa yhdistyksen tiedotteessa, että jo ilmastopoliittisen keskustelun hengessä olisi oikein, että moottoripyöriä verotettaisiin päästöjen mukaan samalla tavalla kuin autojakin.

Tiedotteessa kritisoidaan valtiovarainministeri Petteri Orpon vastausta kansanedustaja Raija Vahasalon kirjalliseen kysymykseen siitä, mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä, että moottoripyörien verotusta alennetaan. [..]

Lue lisää: Tekniikan maailma 29.3.2019

Ratkaisuja hoitojonoihin

Sunnuntai, Maaliskuu 24th, 2019

Erikoissairaanhoito toimii maassamme erinomaisesti, mutta perusterveydenhoitoon me tarvitsemme uudistamista.  Ongelma on, että lääkärin vastaanotolle tai hoitoon ei aina pääse riittävän aikaisin. Hoitojonoissa kukaan ei parane ja jonossa viruminen tuottaa tuskaa ihmiselle ja tulee kalliiksi sekä sairastuneelle itselleen ja koko yhteiskunnalle.  Kenenkään etu ei ole se, etteivät palveluprosessit toimi riittävän hyvin.  Me tarvitsemme nyt ratkaisuja.

Yksi toimiva keino on hoitotakuun kiristäminen nykyisestä.  Jos hoitoon ei pääse määräajassa, palvelujen järjestäjällä on lakisääteinen velvoite tarjota asiakkaalle palveluseteliä. Tämä pakottaa julkisen puolen organisoimaan hoitoketjut kuntoon, jotta sairastunut saa nopeasti avun. Julkinen sektori kantaa tulevaisuudessakin vastuun palvelujen järjestämisestä ja yksityinen taho ja kolmas sektori ovat täydentämässä ja monipuolistamassa palveluja, kuten tälläkin hetkellä on.

Väestömme ikääntyy ja palvelujen tarve kasvaa.  Meillä pitää olla laadukkaat palvelut nyt ja tulevaisuudessakin jokaiselle ihmiselle iästä ja asuinpaikasta riippumatta. Kustannukset pysyvät tulevaisuudessakin hallinnassa, kun hoitoon päästään oikea-aikaisesti ja ihmiset saadaan jonoista pois, kun järjestäjätahot ovat vahvoja, johtaminen on hyvää ja kustannukset avoimia ja vertailtavia.

Me tarvitsemme myös lisää hoitajia. Sairaanhoitajien on voitava keskittyä niihin tehtäviin, joihin ovat saaneet koulutuksen. Me tarvitsemme hoitoalalle lisää esim. hoiva-avustajia, joita ei saa laskea hoitajamitoitukseen. Hoiva-avustajien tehtävä on välttämätön, sillä kylvettämiset, syöttämiset, ulkoiluttamiset, seurusteleminen, yms. ovat asiakkaan elämänlaadun kannalta oleellisia.  Usein juuri nämä tehtävät jäävät kiireessä tekemättä.  Hoiva-avustajat tuovat lisää käsiä arjen pyöritykseen.

Palvelujen uudistamisen lähtökohta on aina ihminen.  Hallinto tulee perässä.

Kokoomuksen sivistysedustajat: Liikunnan merkitys huomioitava kaikilla hallinnonaloilla

Torstai, Maaliskuu 14th, 2019

Kokoomuksen kansanedustajat ja sivistysvaliokunnan jäsenet Sari MultalaSari Sarkomaa ja Raija Vahasalo ovat tyytyväisiä siihen, että liikuntapoliittinen selonteko on tänään eduskunnan täysistunnon käsiteltävänä. Sivistysvaliokunta sai mietintönsä selonteosta valmiiksi viime viikolla. Liikuntapoliittinen selonteko on historian ensimmäinen asiakirja, joka linjaa liikuntapolitiikan kehittämistä 2020-luvulle.

“Tutkimusten mukaan me suomalaiset liikumme tällä hetkellä aivan liian vähän, vain yksi viidestä suomalaisesta liikkuu suositusten mukaan. Liikkumattomuuden kustannukset lasketaan miljardeissa joka vuosi. Tarvitaan paljon uusia toimenpiteitä ja aivan uutta ajattelua, jotta saamme suomalaiset liikkeelle”, edustajat muistuttavat.

Liikunnalla on tärkeä yhteys ihmisten hyvinvointiin. Liikunta myös parantaa oppimistuloksia ja auttaa työssäjaksamista. On tärkeää, että kannustamme ihmisiä liikkumaan huolehtimalla riittävästä infrasta, liikunnan saavutettavuudesta sekä siitä, että meillä on riittävästi tarjolla matalan kynnyksen harrastuspalveluita.

“Olen iloinen, että selonteon mukaisesti Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmaa jatketaan ja laajennetaan toiselle asteelle sekä korkea-asteelle. Nämä toimenpiteet ovat tärkeitä, jotta jokaisella lapsella ja nuorella olisi mahdollisuus harrastaa liikuntaa”, toteaa edustaja Vahasalo.

Liikuntapolitiikka ei ole pelkästään opetus- ja kulttuuriministeriön vastuulla vaan siihen vaikutetaan myös sosiaali- ja terveyspolitiikalla, työ- ja elinkeinoasioissa sekä muun muassa veropolitiikalla. Liikunnan edistäminen tulisikin ymmärtää laaja-alaisesti ja tarvitsemme politiikkatoimia jokaisella sektorilla.

“Tarvitsemme vielä voimakkaammin ymmärrystä sille, että entistä useammat hallinnonalat kantavat kortensa kekoon liikunnan lisäämiseksi. Liikunnan ja urheilun edistämisen hyödyt näkyvät laajalti yhteiskunnassa, kuten säästyneinä terveysmenoina. Siksi on luontevaa, että myös vastuuta kustannuksista ja koordinaatiosta laajennettaisiin”, jatkaa edustaja Sarkomaa.

Selonteon ansiona voidaan pitää myös sitä, että liikunnan rahoitustarve on tunnistettu ja tunnustettu. Valtion huippu-urheilurahoitusta esitetään lisättäväksi 2020-luvulla ja Olympiarahastoa pääomitetaan enintään 20 miljoonaa euroa. Lisäksi liikunnan edistämiseen esitetään laajalti toimenpiteitä ja näille rahoitusta.

”Esitämme valiokunnan kannanottona, että Suomessa selvitetään tarve huippu-urheilulain säätämiselle. Suomalaiset ovat tutkitusti huippu-urheilukansaa ja arvostavat kansainvälistä urheilumenestystä korkealle. Olen iloinen siitä, että Olympiakomitean asema huippu-urheilun johtajana on nyt tunnustettu”, päättää valiokunnan varapuheenjohtaja Multala.

Lisätietoja:

Sari Multala, puh. 040 531 7104

Sari Sarkomaa, puh. 050 511 3033

Raija Vahasalo, puh. 050 511 3090

Vahasalo: Lisää työpaikkoja, laadukasta koulutusta ja ikäihmisille hyvä hoito

Keskiviikko, Maaliskuu 6th, 2019

Kokoomuksen vaalitapahtumassa Kirkkonummella puhunut kansanedustaja Raija Vahasalo nosti esiin kolme ajankohtaista asiaa, joiden eteen on jatkettava töitä ensi kaudellakin.

-Haluamme lisää työpaikkoja,  laadukasta koulutusta ja opetusta iästä riippumatta sekä ikäihmisemme hyvää hoitoa. Työllisyyden kasvu parantaa talouttamme. Työllisyyden nousua uhkaa  suuri pula osaavasta työvoimasta. Siksi katseet kohdistuvat koko koulutuspolun vahvistamiseen.

– Jokaisella ihmisellä iästä riippumatta on oltava mahdollisuudet oppia uutta. Erityisen vaikuttavaa on satsata varhaiskasvatukseen, kaksivuotiseen esiopetukseen ja peruskouluun.  

-Kun vanhenemme ja tarvitsemme hoitoa, ikäihmisen hyvä hoito lähtee kunnioittavasta asenteesta ikäihmistä kohtaan, hänen kuuntelemisestaan, yksilöllisestä hoidosta ja kuntoutuksesta. Tarvitsemme lisää hoitajia.

Lisäksi sydäntäni lähellä ovat turvallisuusasiat ja liikenteen sujuvuus. Maanpuolustuksemme on oltava uskottavalla tasolla ja poliisien määrää on kasvatettava muiden Pohjoismaiden tasolle.

Kansanedustaja Raija Vahasalo: Puhe ja huoli varhaiskasvatuksesta ei riitä, tarvitaan rohkeita ja vahvoja toimenpiteitä

Tiistai, Maaliskuu 5th, 2019

Varhaiskasvatuspalveluista on nostettu viime aikoina julkisuuteen esille puutteita sekä yksityisistä että julkisista päiväkodeista. Kokoomuksen kansanedustaja Raija Vahasalo huomauttaa, että puheiden lisäksi tarvitaan toimenpiteitä puutteiden korjaamiseksi.

 -On hyvä, että varhaiskasvatuksen puutteista on ryhdytty puhumaan, sillä on ilmiselvää, että valvonta ja arviointi on paikoin pettänyt. Valvontaa tulee tehostaa kunnissa, Vahasalo vaatii.

Varhaiskasvatuslaki määrittelee varhaiskasvatuksen toiminnan tavoitteet ja toteuttamisesta ovat vastuussa korkeasti koulutetut opettajat. Vahasalo muistuttaa, että nämä antavat hyvät puitteet varhaiskasvatuksen kehittämiselle, mutta myös kuntien ja yksittäisten päiväkotien on otettava lain velvoitteet tosissaan ja ryhdyttävä toimenpiteisiin. 

-Varhaiskasvatusjärjestelmää kehitettäessä on muistettava, että vain laatu vaikuttaa. Päiväkoti ei ole vain lapsen hoitopaikka. Lapsella tulee olla mahdollisuus osallistua päivittäin monipuoliseen tavoitteelliseen toimintaan, jossa lapsi liikkuu, tutkii, leikkii sekä kokee ja tekee taidetta opettajan johdolla. Päiväkodit eivät saa olla levottomia läpikulkupaikkoja vaan niistä tulee myös löytyä rauhallisia nurkkia, jossa lapsi tutustuu kirjojen ja satujen maailmaan ja voi pohdiskella ympäröivää maailmaa, Vahasalo sanoo. 

Päiväkotien johtajat ovat merkittävässä roolissa päiväkotien kehittämisessä. Vahasalo haluaa nostaa huomiota myös siihen, onko johtajien työ keskittynyt liikaan hallinnollisiin tehtäviin ja onko yksittäisen päiväkodin johtajilla riittävästi turvattu aikaa laadun ja toiminnan kehittämiseen. Myös terveelliset ja turvalliset tilat ovat välttämättömiä laadukkaan varhaiskasvatuksen takaamiseksi.  

-Lapsemme ansaitsevat turvalliset puitteet oppia ja kasvaa. Myös henkilöstöllä tulee olla sellaiset työntekemisen puitteet, että laadukasta työtä voi tehdä joka ikinen päivä, Vahasalo painottaa.

Varhaiskasvatus on kasvatus- ja koulutusjärjestelmämme kivijalka. Tutkimustulokset osoittavat laadukkaan varhaiskasvatuksen hyötyjä kaikille lapsille. Se luo pohjan elinikäiselle oppimiselle ja koulutukselliselle tasa-arvolle. 

-Lasten vanhemmilla tulee olla oikeus olla huolettomin mielin ja tuoda lapsensa päiväkotiin, luottaen että lapsi voi hyvin, oppii ja kehittyy päiväkodeissa – laadukkaassa varhaiskasvatuksessa. Lasten vanhempien tulee saada tietää mitä lapsi on tehnyt ja touhunnut päivän aikana. Rohkaisen vanhempia olemaan uteliaita! Vahasalo muistuttaa.

Lisätietoja:
Raija Vahasalo
050 511 3090

Kirkkonummi mukaan maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluun – Kokoomuksen Vahasalo: Viisas, lapsimyönteinen päätös!

Maanantai, Maaliskuu 4th, 2019

Elokuussa 2018 alkanut viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilu jatkuu ja laajenee. Ensi syksynä käynnistyvälle toiselle kierrokselle on valittu yhteensä 27 kuntaa. Kokeilun ensimmäisellä kierroksella mukana on ollut yhteensä 19 kuntaa, joista 14 on päättänyt jatkaa myös toiselle kierrokselle.

Kokoomuksen kansanedustaja Raija Vahasalo iloitsee kokeilun jatkosta ja siitä, että myös Kirkkonummi on hakenut ja päässyt mukaan. Vahasalon mukaan päätös on oikea ja edistyksellinen.

”Varhaiskasvatus on parasta lääkettä syrjäytymisen ehkäisyyn. Meillä Suomessa lapset osallistuvat siihen edelleen pohjoismaalaisittain vertailtuna liian vähän. Kun maksut nyt kirkkonummelaisilta ja 26 muun kunnan 5-vuotiailta poistuvat, madaltaa se kynnystä osallistua. Tämä on hieno hanke!”, Vahasalo toteaa.

Vahasalo painottaa, että varhaiskasvatukseen panostaminen on oikea tie myös jatkossa.

”Meidän on panostettava erityisellä huolella lasten varhaisiin vuosiin. Monet oppimisen ja sosiaalisen elämän ongelmat voidaan varhaiskasvatuksessa torjua tehokkaasti ja ennakkoon. Osallistuminen varhaiskasvatukseen pehmittää lapsen tietä koulun alkuun ja opettaa tärkeitä elämän ja oppimisen taitoja. Jos ongelmia lähdetään korjaamaan vasta myöhemmin, esimerkiksi oppivelvollisuutta toiselle asteelle pidentämällä, ollaan jo auttamatta liian myöhässä”, rehtorina pitkän uran tehnyt Vahasalo painottaa.

Kokoomuksen tavoitteena on seuraavalla hallituskaudella tehdä esiopetuksesta kaksivuotista siten, että kaikki 5-6 –vuotiaat pääsisivät osallistumaan – maksutta ja 20 tunniksi viikossa.

”Maksuton, kaksivuotinen esiopetus on mielestäni välttämätön tulevaisuusteko. Olen onnellinen siitä, että kokoomus tätä voimallisesti edistää. Nyt jatkuva maksuttomuuskokeilu antaa tälle uudistukselle hyvät pohjat”, Vahasalo päättää.

Valtuustoaloite: Suojatie Upinniementielle Kolsarin kohdalle

Maanantai, Maaliskuu 4th, 2019

4.3.2019

Me valtuutetut vaadimme, että Upinniementiellä Kolsarin kohdalle tehdään välittömästi suojatie. Tie on erittäin vilkasliikenteinen ja Kolsarin asuinaluelta tulee mm. koulukyytiin paljon lapsia ja nuoria. Kolsarin bussipysäkille ei pääse ilman tien ylittämistä.

Vuonna 2015 Upinniementiellä oli 6676 autoa/vrk, josta suuri osa oli raskasta liikennettä. Perusopetuslain mukaan kunta vastaa siitä, että oppilaiden koulumatkat ovat mahdollisimman turvalliset. Tie on vaarallinen ja vaatii pikaisia toimenpiteitä. Pelkät nopeusrajoitukset eivät tässä kohtaa ole riittäviä.

Kirkkonummella 4.3.2019

Raija Vahasalo
kunnanvaltuutettu
valtuuston II vpj