Archive for Tammikuu, 2019

Kokoomuksen Raija Vahasalo: Kelan toimintaan pitää saada ryhtiliike

Maanantai, Tammikuu 14th, 2019

Kansanedustajan mukaan Kelan tulkkauspalvelut vaativat korjauksia.

Kokoomuksen kansanedustaja Raija Vahasalo on jättänyt maanantaina eduskunnassa kirjallisen kysymyksen Kelan tulkkauspalveluiden toimivuudesta. Vahasalo kertoo tiedotteessaan, että Kelan tulkkauspalveluiden asiakkailta on tullut paljon palautetta siitä, miten palveluiden saatavuus on ollut entistä heikompaa.

Kela järjestää kuulo-, kuulonäkö- ja puhevammaisille henkilöille laissa säädetysti tulkkauspalveluita. Raija Vahasalon mukaan tulkkien saatavuus on kuitenkin viime aikoina heikentynyt. Kelan tulkkauspalveluiden hankintaan tehtiin muutoksia vuonna 2017. [..]

Lue lisää: Verkkouutiset 14.1.2019

Kirjallinen kysymys Kelan tulkkauspalveluissa ilmenneistä ongelmista

Maanantai, Tammikuu 14th, 2019

Kirjallinen kysymys KK 562 2018 vp
RaijaVahasalo kok

Eduskunnan puhemiehelle

Kansaneläkelaitos (Kela) järjestää kuulo-, kuulonäkö- ja puhevammaisille henkilöille tulkkauspalveluita, joihin lukeutuu mm. viittomakielen tulkkaus ja kirjoitustulkkaus. Nämä tulkkauspalvelut ovat tärkeitä sosiaalisen ja oikeudellisen turvan takaamiseksi ja edistävät mahdollisuuksia toimia yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä.  

Kela avasi tulkkauspalveluiden hankinnan keväällä 2017. Ennen kilpailutusta yksi tulkki oli voinut tulkata kaikille asiakasryhmille, jos hän oli ollut pätevä niihin kaikkiin. Lisäksi yksi tulkki oli voinut tarjota osaamistaan useammalle alueelle. Suomi on jaettu kuuteen hankinta-alueeseen, joita ovat Uusimaa, Läntinen, Keskinen, Pohjanmaa, Itäinen ja Pohjoinen. Uudella sopimuskaudella kilpailutuksen jälkeen tulkki on saanut valita vain kaksi hankinta-aluetta ja tarjota omaa osaamistaan vain kahteen palveluun (kuulovammaisten tulkkaus, kuulovammaisten kirjoitustulkkaus, kuulonäkövammaisten tulkkaus, kuulonäkövammaisten kirjoitustulkkaus, puhevammaisten tulkkaus). Mikäli tulkki on aiemmin pystynyt tarjoamaan tulkkausta esimerkiksi kaikissa ryhmissä, mutta nyt vain kahdessa, on tämä vähentänyt muissa ryhmissä pätevien tulkkien määrää. Tämä on myös heikentänyt tulkin työmahdollisuuksia.  

Lisäksi erityisesti kirjoitustulkkauksen resursseja hankittiin kaikille kuudelle hankinta-alueelle riittämätön määrä, koska vuoden 2018 aikana tuli runsaasti asiakaspalautetta kirjoitustulkkauksen heikosta saatavuudesta jokaiselta hankilta-alueelta. Joillakin alueilla resurssit kuulonäkövammaisten kirjoitustulkkaukseen ovat nollassa, ja esimerkiksi Keskisen alueen kirjoitustulkkaustilauksista oli viime vuoden tammi—syyskuussa toteutunut vain 79 prosenttia. 

Tulkkaustilausten määrä on jatkuvasti kasvussa, ja kansainvälistyvässä maailmassa esimerkiksi työelämän muutokset ja uudenlaiset haasteet vaativat yhä monipuolisempia tulkkauspalveluita. Tulkkauspalvelun hankinnassa ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota tulkkien kielitaitoon ja saatavuuteen, ja tämän vuoksi muun muassa vaativan tason englantia osaavien tulkkien määrä on vähentynyt.  

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä, jotta jokaiselle kuulovammaiselle mahdollistetaan yhtäläiset ja tosiasialliset mahdollisuudet tulkkauspalveluihin ja jotta Kelan käytänteitä joustavoitetaan?  

Helsingissä 14.1.2019 
RaijaVahasalokok

Linkki eduskunnan sivulle

Kirjallinen kysymys massarikosten tutkinnasta

Perjantai, Tammikuu 11th, 2019

Kirjallinen kysymys KK 560/2018 vp

Eduskunnan puhemiehelle

Viime aikoina julkiseen keskusteluun on noussut huoli siitä, miten poliisin sisällä on annettu ohjeistuksia, joiden mukaan tiettyjä massarikoksia pitäisi jättää kokonaan tutkimatta. Tätä on selitetty pääasiallisesti viranomaisten resurssipulalla. Myös valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen on ilmaissut huolensa kyseisestä käytännöstä, sillä se voi luoda pohjan yleisen lainkuuliaisuuden heikkenemiselle ja vakavamman rikollisuuden kasvulle. Jos pieniä rikoksia jätetään tutkimatta, luo se mielikuvaa siitä, että rikoksia voi tehdä ilman seuraamusta.  

Kyseiset käytännöt koskevat suurta joukkoa tavallisia suomalaisia, joihin kohdistuneet rikokset jätetään tutkimatta. Tämä taas heikentää suomalaisten oikeusturvaa sekä turvallisuuden tunnetta. Jokaisen rikoksen uhrin täytyisi voida luottaa oikeuslaitokseen ja siihen, että Suomessa oikeus toteutuu. Suomalaisten luottamus poliisiin ja oikeuslaitokseen on ollut aina korkealla tasolla, ja sellaisena sen täytyy myös tulevaisuudessa säilyä. 

Tämän lisäksi resurssipulan seurauksena myös oikeuslaitoksen käsittelyajat ovat venyneet kohtuuttoman pitkiksi. Jokaisen kansalaisen perusoikeus on se, että rikosasiat käsitellään nopeasti ja viivyttelemättä, sillä asian pitkittyminen voi olla asianomaisille erittäin vahingollista. Myös tämä heikentää rikosten uhrien oikeusturvaa ja uskoa oikeuslaitoksen toimintaan.  

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä, jotta yleinen lainkuuliaisuus ei heikkene, rikosten uhrit tuntevat lakien suojaavan suomalaisia, uhrien oikeusturva toteutuu ja oikeuslaitoksen resurssit saadaan tarvetta vastaavalle tasolle? 

Helsingissä 11.1.2019 
RaijaVahasalo kok

Linkki eduskunnan sivulle

Raija Vahasalo: Ole armollinen – etenkin itsellesi!

Maanantai, Tammikuu 7th, 2019

Perusopetuksen uudet opsit on otettu porrastetusti käyttöön vuodesta 2016 alkaen. Lukiossa ollaan parhaillaan laatimassa uusia opetussuunnitelman perusteita, jonka jälkeen koulutuksen järjestäjät laativat omat paikalliset opsinsa. Ammatillisen koulutuksen perustutkintojen perusteet tulivat voimaan 1.8.2018. Uudet varhaiskasvatuksen perusteet tulivat voimaan 1.1.2019 alkaen. Paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat päivitetään kansallisten perusteiden mukaisesti ja otetaan käyttöön elokuussa 2019. 

Koulutus on uudistunut sisällöllisesti kokonaan. Uskomme, että olemme menossa hyvään suuntaan ja uudet puitteet antavat lapsille ja nuorille parhaat edellytykset menestyä myös tuntemattomassa tulevaisuudessa.

Tämä valtava muutos myös ahdistaa meitä opettajia. Tunnemme, miten meille on kevein kirjaimin annettu valtava vastuu.  Tunnemme ainaista riittämättömyyttä ja pelkäämme virheitä.  Teemme työmme niin tunnollisesti kuin ikinä on mahdollista, mutta siitä huolimatta tuntuu, ettei mikään riitä.  Millimetrin muutos totuttuun tuntuu katkaisevan kamelin selän ja pinnamme on kireällä kuin viulun kieli.

Haluan kuitenkin kertoa armahduksen ilosanoman kaikille opettajille. Uudet opetussuunnitelmat eivät tarkoita sitä, että kaikesta vanhasta pitää luopua. Päinvastoin. Nyt on aika käydä sekä paikallisesti että valtakunnallisesti keskustelua siitä, mitä hyvää ja arvokasta vanhasta opsista säilytetään ja mitä jätetään kylmästi pois.  Oppituntimäärät ja resurssit ovat edelleen samat ja vuorokaudessakin on edelleen vain 24 tuntia aikaa. Välillä meidän kaikkien pitää ehtiä levätäkin.

Voimme miettiä jokaisena kouluaamuna, mikä tänään on arvokasta välittää oppilaille ja opiskelijoille ja mikä on turhaa. Mistä oppilaat hyötyvät myöhemmin elämässään ja mikä loppupelissä on vain niuhotusta?

Vanhan poisjättäminen on äärettömän vaikeaa. Ollessani nuori opettaja tuli väljennys, ettei päiväkirjaan tarvitse enää kirjoittaa jokaisen tunnin kohdalle, mitä on tehnyt. Aivan käsittämätöntä! Mitä silloin tein?  Tietenkin jatkoin tuntikohtaisten merkintöjen kirjoittamista, vaikka niitä ei kukaan katsonutkaan. Kesti kauan, ennen kuin uskalsin tehdä muutoksen. 

Nyt toivon sinun olevan opettajana rohkeampi kuin minä nuorena.  Jätä osa vanhasta pois, vaikka kuinka kirpaisisi. Voin vakuuttaa, että se tuo uutta vapauden tunnetta. Olet arvokas ja taitava opettaja. Tiedät hyvin, mikä on tärkeää ja mikä ei.

Hyvää alkanutta lukukautta ja jaksamista työllesi!

Blogi on julkaistu OAJ Uusimaan sivuilla 7.1.2019

HSL:n puheenjohtaja: Tiemaksut vain koko maan ratkaisuna

Perjantai, Tammikuu 4th, 2019

Risto Rautavan mukaan tiemaksut vaatisivat liikenteen hinnoittelun uudistamisen valtakunnallisesti.

Helsingin seudulle kaavailtujen tiemaksujen käyttöön ottaminen vaatisi HSL:n hallituksen puheenjohtajan ja kokoomuksen kaupunginvaltuutetun Risto Rautavan mukaan valtakunnallista liikenneuudistusta. [..]

Kokoomuksen kansanedustaja Raija Vahasalo taas huomautti, että autoa tarvitsevat lapsiperheet, vanhukset ja kehyskuntalaiset.

– Heitä taas rangaistaan, jos #ruuhkamaksut tulisivat ja #pysäköintimaksut nousisivat. #Helsinki näivettyy. #HSL meni metsään siinä, kun lopetti suorat yhteydet kaupunkiin, Vahasalo tviittasi torstaina [..]

Lue lisää: Verkkouutiset 4.1.2019

Rikokset jäävät tutkimatta, joten miksei poliiseja vain palkata lisää? Siihen on neljä syytä

Perjantai, Tammikuu 4th, 2019

Poliisipulasta on puhuttu pitkään, mutta poliisien määrän kasvattaminen ei käy helposti

KOKO vuosikymmenen ajan puhuttanut huoli Suomen poliisipulasta nousi jälleen esiin, kun Helsingin ja Itä-Uudenmaan poliisilaitosten kerrottiin jättävän suuria määriä rikoksia tutkimatta.

Sisäministeri Kai Mykkänen (kok) sanoi aikovansa selvittää asiaa ylimmän poliisijohdon kanssa, mutta kaikille hänen puoluetovereilleen pelkkä selvitys ei riitä.

”Selvitysten jälkeen poliisi tarvitsee lisää väkeä. Palkataan lisää poliiseja ja sisäministeriö kaivakoon rahat”, kirjoitti kokoomuksen kansanedustaja Raija Vahasalo torstaina Mykkäselle Twitterissä.

Asia ei kuitenkaan ole niin yksinkertainen. Siihen on neljä syytä. [..]

Lue lisää: Helsingin Sanomat 4.1.2019

Raija Vahasalo: Tarvitsemme lisää poliiseja

Torstai, Tammikuu 3rd, 2019

Kansanedustajan mukaan poliisin ja rikostutkijoiden vähäisyys on uhka turvallisuudelle.

Kokoomuksen kansanedustaja Raija Vahasalo vaatii yhteisen tahtotilan löytämistä ja nopeita toimenpiteitä poliisien ja erityisesti rikostutkijoiden määrän lisäämiseksi.

– Poliisin tilastojen mukaan rikosten tutkinta-ajat ovat pidentyneet. Se on uhrien kannalta huono uutinen ja pienentää entisestään rikosten selvittämisprosentteja.

– Vaikka esimerkiksi omaisuusrikokset ovat vähentyneet, muun muassa henkirikokset, seksuaalirikokset ja huumausainerikokset ovat olleet kasvussa, Vahasalo toteaa tiedotteessa [..]

Lue lisää: Verkkouutiset 3.1.2018