Archive for Maaliskuu, 2017

Mistä puhumme, kun puhumme koulutuksesta?

Sunnuntai, Maaliskuu 26th, 2017

Tulevat kuntavaalit ovat myös koulutusvaalit. Tulevan Sote- ja kuntauudistuksen jälkeen tärkein kuntaan jäävä tehtävä on koulutus. Siksi kaikki haluavat nyt edustaa koulutuspuoluetta. ”Haloo, äänestä minua, meidän kuntaan tehdään maailman paras koulutus!”

Mitä tarkoittaa maailman paras koulutus?

Suomella on ollut loistava koulutusmaine. Melko niukoilla resursseilla olemme luoneet PISA-menestyksen. Menestyksen huumassa on tuntunut siltä, että koulutuksen resursseja voi leikata kerran jos toisenkin. Nyt sekä PISA-menestys että suomalaisten keskimääräinen koulutustaso on laskemassa. Leikkaamalla saa kanaviillokkia, ei maailman parasta koulutusta.

Koulutus on investointi

Fiksut ja eteenpäin pyrkivät ihmiset tulevat Kirkkonummelle hyvien koulujen perässä. Tulevaisuuden yritykset tulevat kuntaan fiksujen työntekijöiden perässä. Fiksut päättäjät ruokkivat tätä ketjua. Siinä on lyhyt kunnan menestyksen kaava.

Mikä on hyvä koulu?

Olemme hakeneet uuteen Jokirinteen kouluun oppia ja parhaita malleja ympäri Suomea. Siitä tulee loistava, uuden ajan koulurakennus! Me tarvitsemme jokaiseen kouluun uudet oppimisympäristöt. Vaikka turvalliset, toimivat ja oppilaita innostavat tilaratkaisut ovat tärkeitä, koulu on paljon muutakin.
Tämän vuoden ekaluokkalaiset ovat töissä vielä 60 vuoden päästä. Tulevaisuudesta emme tiedä, mutta eväät sinne on jo saatava. Ensimmäiset kokemukset koulusta muovaavat koko loppuelämää. Onko turvallista, onko kavereita, saako kannustusta, saako uuden ajan taitoja?

Nyt ja tulevaisuudessa vanhoja ammatteja kuolee ja uusia syntyy koko ajan. Siihen eivät ”hauki on kala” -opit anna valmiuksia. Tarvitaan sosiaalisia taitoja, kriittistä ajattelua. Pitää osata käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa, pitää osata hakea tietoa. Pelkkä googlaaminen eri riitä, kun pitää tunnistaa myös valemediat ja trollit. Siinä haasteita meille aikuisille, eikä pelkästään meidän lapsillemme!

Maailma on muuttunut, myös koulu muuttuu. Työkalut ja osaaminen maksavat. Meidän on oltava valmiita tähän investointiin.

Raija Vahasalo
kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanvaltuutettu
raija.vahasalo@gmail.com

Vahasalo uskoo kokoomuksen vaalivoittoon: Kunnan rooli muuttuu merkittävästi soten myötä

Perjantai, Maaliskuu 3rd, 2017

Kokoomuksen listoilla kunnal­lis­vaa­lissa ehdolla oleva kunnan­hal­li­tuksen puheenjohtaja Raija Vahasalo uskoo kokoomuksen vaalivoittoon tulevissa kuntavaaleissa Kirkkonummella.

– Meillä on hyvä lista ja hyvä tsemppi ja olemme saaneet hyviä ehdokkaita, vaikka heitä onkin vähemmän kuin edellisessä vaalissa. [..]

Kunnan rooli muuttuu

Kunnan rooli muuttuu merkittävästi tulevan sote-uudistuksen takia kun sosiaali- ja tervey­den­huollon tehtävät siirtyvät kunnilta maakunnille. Kunnille jää tulevai­suu­dessa kolmen K:n tehtävät eli kehittäminen, koulutus ja kaavoitus. [..]

Kaavoitusta kette­röi­tettävä

Kunnassa on nyt kiinnitetty huomiota kaavoituksen hitauteen ja kaava­han­ke­a­lu­eilla määrättyihin raken­nus­kiel­toihin.

– Ei voi olla niin, että aina kaavoitustyön takia alueita laitetaan automaat­ti­sesti raken­nus­kieltoon jopa 10-15 vuodeksi, sanoo Vahasalo. Kunnanhallitus päätti juuri vastoin virkamiesten esitystä, ettei raken­nus­kieltoa jatketa kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaavan suunnittelun takia. Kunnanhallitus haluaa tällä kertoa, että kaavoituksen tulee olla ripeämpää ja kaavan laatimiseksi 5 vuoden aikajänne tulee riittää, muuten raken­nus­kiellot alkavat olla hankalia kuntalaisen oikeusturvan kannalta.

Kehittyvä Kirkkonummi

Vahasalo kertoo, että Kirkkonummen kunnan verkkosivuja ollaan uudistamassa parhaillaan, jotta ne palvelisivat entistä paremmin kuntalaisten tarpeita. Sivuista on tarkoitus rakentaa esteettömät ja ne valmistuvat ensi heinäkuuhun mennessä. Kunnassa on tehty paljon muutakin kehitystyötä, mm. toimintatapoja ja -kulttuuria ollaan uudistettu ja uudistamassa ja kunnan henkilökunta on ilolla mukana tässä kehitystyössä.

Kunnan talous on kehittymässä nyt parempaan suuntaan ja käyttö­ta­lous­puo­lella ollaan jo loistavassa kunnossa.

Harmaina pilvinä taivaalla näkyvät kunnan suuret inves­toin­ti­paineet tulevina vuosina. Hyvin­voin­ti­keskus ja Jokirinteen koulu ovat suuria uusia hankkeita ja lisäksi moni koulu ja muu rakennus on joko mittavien perus­kor­jausten tai korvaamisen edessä. Vahasalo perään­kuu­luttaa tulevai­suu­dessa parempaa raken­nus­val­vontaa uusille kohteille ja uusien rahoi­tus­mallien käyttöönottoa inves­toin­ti­su­massa.

Lain mukaan sekä lapsilla että aikuisilla on oikeus turvalliseen työympäristöön.

Tietoisuus mm. sisäil­ma­on­gel­mista on kasvanut ja turha salailu asioissa lietsoo paniikkia sekä lasten vanhemmissa että kunnan työntekijöissä. Onneksi nyt asioihin on nyt puututtu ja asiat otettu vakavasti.

Vanhojen rakennusten pitäminen tulee kunnalle kalliiksi, joten korvaaminen kokonaan uusilla rakennuksilla on järkevä vaihtoehto. Silloin esimerkiksi kouluissa voidaan opetus­rat­kaisut miettiä ensiksi ja sitten suunnitella seinät ympärille. Vanhoissa kouluissa on runsaasti hukkatilaa, mm. käytäviä ja suuria ruokasaleja, jotka ovat vajaakäytössä.

Kirkkonummen sijainti on hyvä, meillä on puhdas luonto ja hyvät asukkaat, korkeatasoista kulttuuria ja hyvät liikun­ta­mah­dol­li­suudet. Jatkossa Kirkkonummen tulisi olla edelläkävijä, joka räätälöi palveluita kuntalaisille yhteistyössä yksityisen sektorin kanssa. Palveluiden tuottamisessa tulee huomioida myös yhdistykset, jotka ovat jo nyt mukana monen kuntalaisen elämässä. Edelläkävijänä Kirkkonummi voisi miettiä myös erilaisia asumis­rat­kaisuja, kuten Kari Savolaisen ideaa uudesta ekokylästä.

Lue lisää: Kirkkonummen Sanomat 3.3.2017