Archive for Helmikuu, 2015

Eduskuntaan ruuhkautumassa kymmeniä lakiesityksiä

Lauantai, Helmikuu 28th, 2015

Perustuslain mukaan hallituksen esitykset, joita ei ole käsitelty loppuun vaalikauden loppuun mennessä, raukeavat. 

Eduskunnassa on vielä kymmeniä hallituksen lakiesityksiä, joiden käsittely on kesken valiokunnissa. Jotta lakiesitykset saataisiin täysistuntoon, valiokuntien mietintöjen pitäisi valmistua ensi viikon loppuun mennessä.

Kansanedustajille tulee kiire, sillä eduskunta lopettaa työnsä maaliskuun puolivälissä. Eduskuntavaalit ovat 19. huhtikuuta.

Perustuslain mukaan hallituksen esitykset, joita ei ole käsitelty loppuun vaalikauden loppuun mennessä, raukeavat. [..]

Valtiovarainvaliokunnassa eniten keskustelua on herättänyt lakiesitys arvonlisäveron muutoksesta, jonka mukaan verovelvollisuuden alaraja nostettaisiin 10 000 euroon. Todennäköistä on, että kansanedustajat pääsevät sopuun rajasta.

Sivistysvaliokunnassa oli loppuviikosta auki kymmenkunta lakiesitystä. Valiokunnan puheenjohtajan Raija Vahasalon (kok) mukaan hallitus on joulukuun jälkeen tuonut valiokuntaan enemmän esityksiä kuin koko viime vuonna yhteensä.

“Monet lait ovat hyvin monimutkaisia ja valiokunnan pitää katsoa ja tarkastaa, että ne myös toimivat käytännössä ja ne ovat oikeudenmukaisia”, Vahasalo sanoo.

Hän ei osaa sanoa, selviytyykö valiokunta urakastaan ja mitkä lakiesitykset kenties raukeavat. “Meillä on pitkiä kokouksia.”

[..]

Lue lisää: HS.fi 28.2.2015 

Vahasalo ja Sarkomaa ihmettelevät varhaiskasvatusesitystä – “märkä rätti kasvoille”

Perjantai, Helmikuu 27th, 2015

Kokoomuksen kansanedustajat Sari Sarkomaa ja Raija Vahasalo vetoavat opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuruun (sd.) ja vaativat eduskunnalle työrauhaa nykyisen varhaiskasvatuslakiesityksen käsittelyyn.

Kokoomuksen Sari Sarkomaa (vas.), Alexander Stubb, Marjo Matikainen-Kallström ja Raija Vahasalo. (Lehtikuva/Markku Ulander, linkitetty verkkouutiset.fi)

“Käynnissä oleva käsittely tulee käydä rauhassa ennen kuin Krista Kiurunjohtama ministeriö siirtää keskustelun virkamiesvalmistelussa olleisiin, ensi vaalikaudella mahdollisesti tehtäviin uusiin uudistuksiin”, Sari Sarkomaa ja Raija Vahasalo toteavat tiedotteessaan.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt tällä viikolla lausunnoille esityksen uudeksi varhaiskasvatuslaiksi.

“Nykyistä vaalikautta on jäljellä alle kaksi kuukautta. Eduskunnan käsittelyssä olevaa varhaiskasvatuslain uudistusta ei ole vielä saatu valmiiksi. Siitä huolimatta ministeriö haluaa tuoda keskusteltavaksi jo seuraavan uudistuksen”, kokoomusedustajat sanovat.

Heidän mukaansa hallitus on päättänyt, että asiaa edistetään parlamentaarisen työryhmän kautta.

“Uuden esityksen myötä päätös ohitetaan kokonaan ja tuodaan lausunnoille virkamiesvalmisteluna tehty esitys”, Sarkomaa ja Vahasalo toteavat.

Edustajat ihmettelevät, miksi ministeriö haluaa tuoda uuden esityksen lausunnoille juuri ennen eduskuntavaaleja.

“Ei ole ongelmatonta että lakiluonnos on lausunnolla, ennen kuin on säädetty edes ensimmäisestä vaiheesta. Tämä on märkä rätti eduskunnan kasvoille”, he toteavat.

Varhaiskasvatuslain uudistamisen käsittelyssä oleva vaihe tulee Sarkomaan ja Vahasalon mukaan suorittaa rauhassa loppuun. Siitä, miten uudistamista jatketaan, on heidän mielestään päätettävä vasta uuden vaalikauden alkaessa.

Lue lisää: verkkouutiset.fi 27.2.2015

Vahasalo ja Sarkomaa: Työrauha eduskunnalle varhaiskasvatuslain säätämisessä

Perjantai, Helmikuu 27th, 2015

Tiedote 27.2.2015
Julkaisuvapaa: Heti

Vahasalo ja Sarkomaa: Työrauha eduskunnalle varhaiskasvatuslain säätämisessä

Vetoamme ministeri Krista Kiuruun (sd), että eduskunta saisi rauhassa käsitellä varhaiskasvatuslakia koskevan lakiesityksen loppuun. Käynnissä oleva käsittely tulee käydä rauhassa ennen kuin Kiurun johtama ministeriö siirtää keskustelun virkamiesvalmistelussa olleisiin, ensi vaalikaudella mahdollisesti tehtäviin uusiin uudistuksiin, vetoavat kansanedustaja, eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Raija Vahasalo (kok) ja kansanedustaja, opetushallituksen johtokunnan puheenjohtaja Sari Sarkomaa (kok).

Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt tällä viikolla lausunnoille esityksen uudeksi varhaiskasvatuslaiksi. Nykyistä vaalikautta on jäljellä alle kaksi kuukautta. Eduskunnan käsittelyssä olevaa varhaiskasvatuslain uudistusta ei ole vielä saatu valmiiksi. Siitä huolimatta ministeriö haluaa tuoda keskusteltavaksi jo seuraavan uudistuksen. Hallitus on päättänyt, että asiaa edistetään parlamentaarisen työryhmän kautta. Nyt tämä päätös ohitetaan kokonaan ja tuodaan lausunnoille virkamiesvalmisteluna tehty esitys, edustajat ihmettelevät.

Edustajat ihmettelevät, että miksi ministeriö haluaa tuoda uuden esityksen lausunnoille juuri ennen eduskuntavaaleja. Ei ole ongelmatonta että lakiluonnos on lausunnolla, ennen kuin on säädetty edes ensimmäisestä vaiheesta. Tämä on märkä rätti eduskunnan kasvoille. Varhaiskasvatuslain uudistamisen käsittelyssä oleva vaihe tulee tehdä nyt rauhassa loppuun. Vasta uuden vaalikauden alkaessa tulee sitten katsoa, miten uudistamista jatketaan, Vahasalo ja Sarkomaa lopettavat.

Lisätietoja:

Raija Vahasalo, kansanedustaja, eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja puh. 050 511 3090

Sari Sarkomaa, kansanedustaja, opetushallituksen johtokunnan puheenjohtaja puh. 050 511 3033

Svenskan låst kring förvaltning

Torstai, Helmikuu 26th, 2015

Nya försök kring skolsvenskan ska inte rubba bilden av att tusenbitarspusslet är väl lagt.

Svenskan ser ut att förbli ett obligatoriskt språk i finska skolor. Riksdagens kulturutskott avråder med rösterna 12–3 stora plenisalen från att godkänna det medborgarinitiativ som lagts i frågan. Över 60 000 medborgare vill att, som man säger, “tvångssvenskan” ska bort.

Riksdagsledamot Raija Vahasalo (Saml) från Kyrkslätt, ordförande i utskottet, är en god representant för den breda, finskspråkiga majoritet som är övertygad om att Finland inte behöver vara en enspårigt enspråkig nationalstat, utan att svenskan är historiskt förankrad här och bör förbli synlig.[..]

Läs mera: hbl.fi 26.2.2015

Schauman-mitalien luovutus

Torstai, Helmikuu 26th, 2015

Kirjaston hallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja Jussi Niinistö ja kirjaston johtaja Sari Pajula luovuttivat Schauman-mitalit kansanedustajille Inkeri Kerola ja Raija Vahasalo pitkästä ja ansiokkaasta työstä Eduskunnan kirjaston hyväksi.

Eduskunnan kirjaston hallitus päätti 14.11.1985 lyöttää Henrik Schauman-mitalin. Mitali annetaan tunnustuksena Eduskunnan kirjaston ja Suomen kirjastojärjestelmän hyväksi tehdystä merkittävästä ja pitkäaikaisesta työstä.

Jussi Niinistö, Inkeri Kerola, Raija Vahasal ja kirjaston johtaja Sari Pajula. Kuva linkitetty eduskunta.fi

Sivistysvaliokunta ei puolla kansalaisaloitetta ruotsin kielen valinnaisuudesta

Keskiviikko, Helmikuu 25th, 2015

Eduskunnan sivistysvaliokunta ehdottaa hylättäväksi kansalaisaloitteen Ruotsin kieli valinnaiseksi oppiaineeksi kaikilla kouluasteilla. Valiokunnan mietintö (SiVM 24/2014 vp) asiasta valmistui keskiviikkona 25. helmikuuta 2015.

Sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Raija Vahasalo tiedotustilaisuudessa (linkitetty eduskunta.fi)

Sivistysvaliokunta on käsitellyt asiaa toimialansa mukaisesti vain koulutuksen ja kasvatuksen näkökulmasta eikä aloitetta ole tässä yhteydessä arvioitu perustuslain näkökulmasta eikä kielellisten perusoikeuksien kannalta.Valiokunta katsoo, että ruotsin kielen opiskeluun liittyvillä kysymyksillä on laajempi yhteiskunnallinen, historiallinen sekä sivistyksellinen ulottuvuus, joka on otettava huomioon tarkasteltaessa ruotsin kielen asemaa osana opetuksen kokonaisuutta. Lainsäädäntö ja koulutuspoliittinen päätöksenteko voivat perustua valiokunnan mielestä vain yhteiskunnan tarpeet huomioon ottavaan johdonmukaiseen, pitkäjänteiseen ja kokonaisvaltaiseen harkintaan.

Valiokunnan mielestä molempia kansalliskieliä koskevat perustaidot kuuluvat yleissivistykseen, jonka saavuttamisesta koulutusjärjestelmän tulee huolehtia. Ruotsin kielen pakollisuudesta luopuminen heikentäisi valiokunnan arvion mukaan myös koulutuksellista tasa-arvoa.

Valiokunta on huolissaan siitä, että kielten opiskelu on kaiken kaikkiaan kaventunut ja yhä useammat opiskelevat ruotsin ohella vain englantia. Valiokunnan arvion mukaan tämän taustalla on suurelta osin koulujen yksipuolinen kielitarjonta, mutta myös oppilaiden halukkuus kieliopintoihin on vähentynyt. Samaan aikaan elinkeinoelämän ja kansainvälisten yhteyksien tarve korostaa kuitenkin tarvetta paitsi kansalliskielten hyvälle osaamiselle, myös nykyistä monipuolisemmalle kielitaidolle.

Valiokunta katsoo, että korkeatasoisen ja riittävän kieliopetuksen varmistamiseksi on tarpeen käydä laajempaa keskustelua siitä, minkälaista kielitaitoa tulevaisuuden työntekijät tarvitsevat eri kielissä ja miten kielten opiskelua voidaan kehittää.

Sivistysvaliokunta ehdottaa, että kansalaisaloite hylätään ja että eduskunta hyväksyy aloitteen johdosta seuraavan kannanoton: Eduskunta kehottaa valtioneuvostoa tekemään kokonaisselvityksen, jossa tarkastellaan maamme yleistä kielten opiskelun politiikkaa ja miten sitä pitäisi kehittää tulevia kielitaitohaasteita ennakoiden sekä huomioiden yhteiskunnan ja elinkeinoelämän yhä laajentuva ja monipuolistuva vieraiden kielten osaamisen tarve.

Mietintö sisältää neljä vastalausetta.

Lue lisää: www.eduskunta.fi 25.2.2015

Sivistysvaliokunta torjuu ruotsin opiskelun valinnaistamisen

Keskiviikko, Helmikuu 25th, 2015

Kansalaisaloite ruotsin opiskelun muuttamisesta valinnaiseksi tulee hylätä, katsoo eduskunnan sivistysvaliokunta.

Eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Raija Vahasalo valiokunnan tiedotustilaisuudessa Helsingissä tänään. (Lehtikuva/Markku Ulander. Kuva linkitetty iltasanomat.fi)

Valiokunnan mielestä molempia kansalliskieliä koskevat perustaidot kuuluvat yleissivistykseen, jonka saavuttamisesta koulujärjestelmän tulee huolehtia. Ruotsin kielen pakollisuudesta luopuminen heikentäisi valiokunnan arvion mukaan myös koulutuksellista tasa-arvoa.

– Olemme käsitelleet aloitetta valiokunnassa vain koulutuksen ja kasvatuksen näkökulmasta, emme perustuslain eikä kielellisten perusoikeuksien näkökulmasta, puheenjohtaja Raija Vahasalo (kok.) selvitti.

Eduskunta joutuu äänestämään asiasta, sillä perussuomalaiset on jättänyt mietintöön vastalauseen, jossa esitetään kansalaisaloitteen hyväksymistä.

Niukasti äänin 9–8 valiokunta hylkäsi keskustan sekä kokoomuksen Pauli Kiurun ja Sanna Lauslahden muotoileman lausuman. Sillä kehotettaisiin valtioneuvostoa selvittämään edellytykset alueellisiin kokeiluihin kielivalikoiman laajentamiseksi ilman velvoittavaa toisen kansalliskielen opiskelua. [..]

Vahasalo toivoi myös harkittavaksi sitä, voitaisiinko kansalaisaloitteiden käsittelyn sidos vaalikausiin purkaa, koska ne eivät ole missään tekemisissä hallituksen esitysten kanssa. Tällöin kansalaisaloitteet eivät raukeaisi vaalikauden päättyessä, jos niiden käsittely on kesken. [..]

Lue lisää: Iltasanomat 25.2.2015

Sivistysvaliokunta ei halua ruotsia valinnaiseksi

Keskiviikko, Helmikuu 25th, 2015

Eduskunnan sivistysvaliokunta esittää, että kansalaisaloite ruotsin opiskelun muuttamisesta valinnaiseksi hylätään.

Valiokunta järjestää mietinnöstään iltapäivällä tiedotustilaisuuden. Valiokunnan puheenjohtajan Raija Vahasalon (kok) mukaan valiokunnassa oli myös runsaasti ymmärrystä aloitetta kohtaan.

Eduskunta joutuu äänestämään asiasta, sillä perussuomalaiset on jättänyt mietintöön vastalauseen. [..]

Lue lisää: HS.fi 25.2.2015

Det ser bättre ut för obligatorisk svenska

Keskiviikko, Helmikuu 25th, 2015

Riksdagens kulturutskott vill att svenskan förblir ett obligatoriskt skolämne.

Utskottet har med klar majoritet förkastat det medborgarinitiativ som föreslår att skolsvenskan slopas som obligatoriskt ämne. Rösterna föll 12-3. Två ledamöter lade ner sina röster.

Det var Sannfinländarnas representanter som röstade för initiativet.[..]

Raija Vahasalo (Bild: yle.fi)

Frågan går vidare till plenum

Sannfinländarna opponerar sig mot beslutet och i och med det går det vidare till plenum där alla riksdagsledamöter ska ta ställning till det. Kulturutskottets utlåtande är det dokument som hela riksdagen ska rösta om när medborgarinitiativets framtid avgörs.

Kulturutskottets ordförande Raija Vahasalo (Saml) säger att utskottet förde en saklig och informativ diskussion om saken. Utskottets ståndpunkt är att all språkinlärning ska stödas eftersom det är viktigt att finländarna kan många språk.

Medborgarinitiativ som inte hinner behandlas före riksdagsvalet i vår kommer att förfalla. [..]

Läs mera: yle.fi 25.2.2015

Tiukka kisa tulossa – he ovat Uudenmaan ääriharavat

Keskiviikko, Helmikuu 25th, 2015

Selvitimme, ketkä ovat tulevien vaalien ääniharavat. Demarijohtaja Antti Rinne jää Antti Lindtmanin taakse.

Kärkiehdokkaat puolueittain (www.vantaansanomat.fi)

Huhtikuun eduskuntavaaleista on tulossa ehdokkaiden välillä erittäin tiukka kisa Uudenmaan vaalipiirissä. Muutaman kärkiehdokkaan jälkeen loppupaikoista on kisaamassa suuri joukko tasaväkisiä nimiä.

Pääministeri Alexander Stubb on edelleen pitämässä puolueensa kärkisijaa, mutta Harry Harkimo on noussut nopeasti hänen haastajakseen. [..]

Keskisuomalainen -konserniin kuuluva Etelä-Suomen Media Oy teetti Tietoykkönen Oy:llä mielipidetutkimuksen Uudenmaan puoluekannatuksesta ja kärkiehdokkaista. Tutkimuksen virhemarginaali on suurimman puolueen kohdalla 3,2 prosenttia. Ehdokasnimien osalta tutkimus on viitteellinen. [..]

Kärkiehdokkaat puolueittain:

KOKOOMUS: Alexander Stubb, Hjallis Harkimo. Raija Vahasalo, Kari Tolvanen, Elina Lepomäki, Sari Multala, Pia Kauma, Outi Mäkelä, Atte Kaleva, Sanna Lauslahti, Eero Lehti, Tapani Mäkinen, Marika Niemi. [..]

Lue lisää: Vantaan Sanomat 25.2.2015