Archive for Lokakuu, 2014

Opiskelijajärjestöt kauhistelevat esitystä 4 000 euron lukuvuosimaksusta ulkomaalaisille

Keskiviikko, Lokakuu 29th, 2014

Lausunnoille juuri lähtenyt esitys ulkomaalaisten opiskelijoitten lukukausimaksuista sai heti odotetusti kritiikkiä opiskelijajärjestöiltä. Hallitus esittää lukukausimaksuja EU- ja Eta-maiden ulkopuolisille opiskelijoille korkeakoulujen vieraskielisissä ohjelmissa. Maksun pohjahinta olisi vähintään 4 000 euroa lukuvuodessa, mutta enemmänkin voisi periä.

[..]

“Katsokaa kokonaisuutta, älkää langetko fantasioihin”, opiskelijajärjestöt vetoavat nyt valtioneuvostoon, jotta se torppaisi “järjettömät lukukausimaksut”.

Suomen opiskelijakuntien liitto Samok, Suomen ylioppilaskuntien liitto Syl ja joukko muita opiskelijajärjestöjä tuomitsevat tiedotteessaan lukukausimaksut, jotka eivät niiden mielestä toisi lisärahoitusta korkeakouluille. Sen sijaan kansainvälisten opiskelijoiden koulutuksesta syntyvästä kansantaloudellisesta hyödystä menetettäisiin leijonanosa.

“Maksavia opiskelijoita tulee olemaan vähän, ja sen vuoksi marginaaliseksi jäävät tulot vain kiertävät apurahoiksi sekä maksu- ja apurahajärjestelmän hoitoon”, järjestöt uskovat.

Esitys uhkaisi opiskelijoiden mielestä myös Suomen kilpailukykyä, sillä juuri maksuttomuus on vetovoima kansainvälisten opiskelijoiden houkuttelussa.

Eduskunnassa tukea maksuille tullee etenkin perusuomalaisilta ja keskustan edustajilta, mutta esimerkiksi hallituspuolue kokoomuksesta löytyy myös maksujen vastustajia.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Arto Satonen kehuu maksuesitystä oikeansuuntaisena ja eduskunnan tahdon mukaisena.

Satonen teki lukukausimaksujen käyttöönotosta kaksi vuotta sitten lakialoitteen, jonka allekirjoitti 117 kansanedustajaa.

“Jos ulkomainen opiskelija haluaa hankkia koulutuksensa Suomesta ja on valmis maksamaan siitä, niin miksi tämä pitäisi estää lainsäädännöllä?” Satonen kysyy.

[..]

Varauksellisemmin Eta-maiden ulkopuolisten opiskelijoiden rahastamiseen suhtautuu yhä Satosen puoluetoveri Raija Vahasalo, joka johtaa eduskunnan sivistysvaliokuntaa. Hän ei lopulta allekirjoittanut Satosen aloitetta.

Vahasalo kehittäisi lukukausimaksujen sijaan niin sanottua tilauskoulutusta. josta säädettiin jo vuonna 2008.

Tilauskoulutus tarkoittaa tutkintoon johtavan koulutuksen myyntiä Eta-alueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille. Tilaajana on esimerkiksi yhteisö tai valtio, mutta opiskelijoilta maksuja ei saa periä.

Järjestelmä on osoittautunut hankalaksi, mutta Vahasalon mukaan sitä voitaisiin parantaa.

Vahasalon mielestä tilauskoulutuksen avulla olisi myös helpompi tehdä bisnestä, kun se olisi normaalien hakujen ulkopuolella ja käynnissä ympäri vuoden.

Lue lisää: HS 29.10.2014

Ministeriö ei peru yo-tutkintolautakunnan kiisteltyä nimitystä

Tiistai, Lokakuu 28th, 2014

Opetusministeriö ei aio muuttaa uuden ylioppilastutkintolautakunnan nimityspäätöstään, kertoo johtaja Jari Rajanen. Viimeksi lautakunnan täydentämistä vaati Opetushallituksen johtokunta, jonka mukaan uudessa lautakunnassa ei ole tarpeeksi asiantuntemusta.

Ministeriö nimitti uuden lautakunnan tällä kertaa hyvissä ajoin eli lokakuun puolivälissä vuosille 2016–2018. Yleensä uusi lautakunta on nimetty vasta meneillään olevan kolmivuotiskauden loppupuolella.

Viime viikolla lautakunnan täydennystä vaativat jo kokoomuskansanedustajat, eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Raija Vahasalo ja Opetushallituksen johtokunnan puheenjohtaja Sari Sarkomaa. Opetusministeri Krista Kiuru (sd) ei tuolloin ehtinyt kommentoida asiaa.

Kiurun puolesta johtaja Rajanen perustelee aikaista nimityspäätöstä sillä, että kun tulossa on paljon uudistuksia, kuten kokeiden sähköistäminen, jää lautakunnalla paremmin aikaa valmistautua niihin.

[..]

Asetuksen mukaan lautakunnan jäsenten pitää olla ylioppilastutkintoaineita ja opetustointa hyvin tuntevia henkilöitä. Lautakunnan tulee asetuksen mukaan myös kehittää ylioppilastutkintoa yhteistyössä Opetushallituksen kanssa.

Rajasen mukaan yhteistyö Opetushallituksen kanssa jatkuu vastakin, mutta se saa uusia muotoja.

Lautakunta vastaa tutkintotehtävien laadinnasta ja niiden arvostelusta.

Lue lisää: HS 28.10.2014

Yo-lautakunnan uudet nimitykset ihmetyttävät kansanedustajia

Maanantai, Lokakuu 27th, 2014

Kokoomuksen kansanedustajat Raija Vahasalo ja Sari Sarkomaa vetoavat opetusministeri Krista Kiuruun (sd), jotta tämä harkitsisi uudelleen ylioppilastutkintolautakunnan uutta kokoonpanoa.

Kansanedustajat haluavat, että mukaan otettaisiin käytännön lukioelämän asiantuntijoita.

Vahasalo johtaa eduskunnan sivistysvaliokuntaa ja Sarkomaa Opetushallituksen johtokuntaa.

Muitakin opetusalan ammattilaisia on hämmentänyt uuden ylioppilastutkintolautakunnan nimeäminen poikkeuksellisen varhain eli vuotta normaalia aikaisemmin.

Opetus- ja kulttuuriministeriö nimesi uuden lautakunnan lokakuun alussa vuosille 2016–2018.

Yleensä käytäntö on ollut, että lautakunta on nimetty vasta kolmivuotisen toimikauden lopussa. Viimeksi eli vuonna 2012 se tapahtui hieman ennen joulua.

[..]

Lue lisää: hs.fi 21.10.2014

 

Kokoomusedustajat puolustavat koululaisten kerhotoimintaa

Perjantai, Lokakuu 24th, 2014

Kuntien heikentynyt taloustilanne on heikentänyt pienempien oppilaiden mahdollisuutta saada aamu- ja iltapäivätoimintaa. Ratkaisuksi ehdotetaan esimerkiksi asiakasmaksujen indeksiin liittämistä.

Kokoomuksen kansanedustajat Pia Kauma, Raija Vahasalo ja Sanna Lauslahti toivovat, että peruskoululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan rahoitus turvataan. Edustajat jättivät perjantaina kirjallisen kysymyksen toiminnan asiakasmaksuista, joita muun muassa kuntien heikko taloustilanne ja siitä aiheutuneet säästöt ovat kurittaneet. Edustajien mukaan säästöt ovat johtaneet siihen, että 1. ja 2. luokan oppilaille ei ole mahdollista järjestää kaikkialla riittävässä määrin koululaisten iltapäivätoimintaa.

[..]

Kauma, Vahasalo ja Lauslahti ehdottavat kysymyksessään, että asiakasmaksujen suuruutta tarkastellaan ja niiden liittämistä indeksiin pohdittaisiin. Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuja voitaisiin myös periä päivähoitomaksujen tyyppisesti. Lisäksi ne voitaisiin edustajien mielestä sitoa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain mukaisiin päivähoidon enimmäismaksuihin.

– Aamu- ja iltapäivätoiminta on monille lapsille hyvin tärkeää, mutta tilanne on tällä hetkellä taloudellisesti kestämätön, edustajat toteavat.

Lue lisää: Verkkouutiset 24.10.2014

Kokoomusedustajat puolustavat koululaisten kerhotoimintaa

Perjantai, Lokakuu 24th, 2014

Kuntien heikentynyt taloustilanne on heikentänyt pienempien oppilaiden mahdollisuutta saada aamu- ja iltapäivätoimintaa. Ratkaisuksi ehdotetaan esimerkiksi asiakasmaksujen indeksiin liittämistä. [..]

Kokoomuksen kansanedustajat Pia Kauma, Raija Vahasalo ja Sanna Lauslahti toivovat, että peruskoululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan rahoitus turvataan. Edustajat jättivät perjantaina kirjallisen kysymyksen toiminnan asiakasmaksuista, joita muun muassa kuntien heikko taloustilanne ja siitä aiheutuneet säästöt ovat kurittaneet. Edustajien mukaan säästöt ovat johtaneet siihen, että 1. ja 2. luokan oppilaille ei ole mahdollista järjestää kaikkialla riittävässä määrin koululaisten iltapäivätoimintaa.

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksut ovat pysyneet muuttumattomina vuodesta 2004, eikä niitä ole sidottu indeksikorotuksiin. Toiminnan järjestämisestä aiheutuvat kustannukset ovat kuitenkin nousseet joka vuosi. Uudet menot ovat jääneet kuntien hoidettavaksi.

– Tämä on käytännössä tarkoittanut sitä, että alan yrittäjille ja kolmannen sektorin toimijoille on jäänyt jatkuvasti vähemmän rahaa käytettäväksi aamu- ja iltapäiväkerhojen tuottamiseen, kansanedustajat toteavat.

Kauma, Vahasalo ja Lauslahti ehdottavat kysymyksessään, että asiakasmaksujen suuruutta tarkastellaan ja niiden liittämistä indeksiin pohdittaisiin. Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuja voitaisiin myös periä päivähoitomaksujen tyyppisesti. Lisäksi ne voitaisiin edustajien mielestä sitoa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain mukaisiin päivähoidon enimmäismaksuihin.

– Aamu- ja iltapäivätoiminta on monille lapsille hyvin tärkeää, mutta tilanne on tällä hetkellä taloudellisesti kestämätön, edustajat toteavat.

Lue lisää: Verkkouutiset 24.10.2014

Lepomäen tekijänoikeusesitykset vastatuulessa eduskunnassa

Perjantai, Lokakuu 24th, 2014

Elina Lepomäen “järkeä tekijänoikeuslakiin”-kansalaisaloitteesta poimimat neljä lakimuutoskohtaa eivät näytä pääsevän äänestyksen kohteiksi eduskunnassa.
Tekijänoikeuslakimuutosten kohtalo selviää perjantaina. [..]

Muutosehdotukset eivät kuitenkaan näytä pääsevän äänestykseen. Lepomäki kertoo

Argumentit vastakkain

Kokoomuksen eduskuntaryhmä totesi eilisessä kokouksessaan, että se tukee sivistysvaliokunnan mietintöä asiassa, mutta sitovaa ryhmäpäätöstä asiasta ei Lepomäen mukaan tehty.

Sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Raija Vahasalon (kok.) perustelee Lepomäen muutosesitysten vastustamista toisaalta sitä, että ne ovat osin Euroopan unionin direktiivien vastaisia ja toisaalta opetus- ja kulttuuriministeriö ovat valmistelleet jo muutoksia osiin pykälistä.

Lepomäen yksi muutosesitys koski muiden kuin opetus- tai tutkimustarkoituksiin tehtyjen teosten käyttämistä opetus- tai tutkimustarkoituksiin. Siinä on kyse esimerkiksi Youtube-videoiden käytöstä opetuksessa.

– Tietoyhteiskuntadirektiivi ei salli laajennusta, mitä Elina Lepomäki esittää opetus- ja tutkimuskäyttöön, Vahasalo sanoo.

Lisäksi hän huomauttaa, että opetuksen julkisuus tekee pykälämuutoksen ongelmalliseksi.

[..]

Toisena kohtana Lepomäki esitti tekijänoikeusneuvoston kokoonpanon muuttamista siten, että siinä olisivat edustettuina myös internet-operaattorit, verkkotallennuspalveluja tarjoavat yritykset sekä peli- ja ohjelmistoalan yrityksiä.

– Tällä hetkellä neuvosto on elin, joka keskittyy vain lain tulkintaan ja puhtaasti oikeudelliseen arviointiin. Jos tätä muutettaisiin, siitä tulisi enemmänkin edunvalvontaelin, ja sitä ei ole haluttu, Vahasalo sanoo muutosesityksestä.

[..]

Kolmantena kohtana Lepomäki esitti verkkotallennuksen hyväksymistä yksityiseen käyttöön eli niin sanottujen pilvipalvelujen käyttöä tallennukseen siinä missä vaikkapa kovalevyjä.

Vahasalo huomauttaa, että hallitus on antanut verkkotallennuksesta jo hallituksen esityksen, jossa ratkaisuksi ongelmaan tarjotaan sopimuslisenssisääntöä. Lisäksi hänen mukaan ongelma on se, että Euroopan komissio on vahvistanut päätöksessään, että verkkotallennusta ei voi pitää direktiivin mukaisena yksityisenä kopiointina.

[..].

Eduskunta päättää “järkeä tekijänoikeuslakiin”-aloitteen kohtalosta perjantaina yhdeltä iltapäivällä alkavassa täysistunnossa.

Lue lisää: Verkkouutiset 24.10.2014

Yo-tutkintolautakunnan nimitys hämmentää

Keskiviikko, Lokakuu 22nd, 2014

Kansanedustajat Vahasalo ja Sarkomaa vaativat nimitystä uuteen harkintaan

Kokoomuksen kansanedustajat Raija Vahasalo ja Sari Sarkomaa vetoavat opetusministeri Krista Kiuruun (sd), jotta tämä harkitsisi uudelleen ylioppilastutkintolautakunnan uutta kokoonpanoa niin, että mukaan otettaisiin käytännön lukioelämän asiantuntijoita.

Kiuru ei ehtinyt tiistaina kommentoimaan kansanedustajien vetoomusta.

Opetusministeriö nimesi äsken uuden lautakunnan vuosille 2016–2018, kun yleensä se on nimetty vasta kolmivuotisen toimikauden lopussa.

Ihmettelyä on herättänyt myös se, että lautakuntaa on supistettu tuntuvasti. Tavallisesti jäseniä on ollut noin 40, mutta nyt heitä on 19. Jäsenet toimivat lautakunnassa sivutoimisesti eli oman työnsä ohella. Lautakunta vastaa muun muassa kokeiden laadinnasta ja arvostelusta.

Esimerkiksi kielten edustajia olisi vastedes vain kolme, kun nyt heitä on 14.

[..]

Opetushallituksen edustajia ei uudessa lautakunnassa ole lainkaan, vaikka asetuksen mukaan tutkinnon kehittämisestä vastaavat ylioppilastutkintolautakunta ja Opetushallitus.

Jo edellisen opetusministerin eli Jukka Gustafssonin (sd) aikana ministeriö vahvisti otettaan lautakunnasta ja pani noin kolmanneksen jäsenistä vaihtoon.

Opetusministeriö nimeää lautakunnan kuultuaan yliopistoja, ammattikorkeakouluja ja Opetushallitusta.

 

Lue lisää: HS/KOTIMAA 22.10.2014 Marjukka Liiten

 

Kokoomuskaksikko vetoaa opetusministeriin Ylioppilastutkintolautakunnan nimityksestä

Tiistai, Lokakuu 21st, 2014

Kokoomuksen kansanedustajat Raija Vahasalo ja Sari Sarkomaa vetoavat opetusministeri Krista Kiuruun (sd.), että tämä harkitsisi ylioppilastutkintolautakunnan täydentämistä käytännön lukioelämän asiantuntemuksella.
Kokoomuskansanedustajat vetoavat opetusministeri Krista Kiuruun yo-lautakunnan nimityksestä.

– Erityisesti lakisääteisesti lukiokoulutuksen kehittämisestä vastaavan opetushallituksen sulkeminen ylioppilastutkintolautakunnan ulkopuolelle tulisi harkita uudestaan, toteavat kansanedustaja, eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Raija Vahasalo ja kansanedustaja, opetushallituksen johtokunnan puheenjohtaja Sari Sarkomaa.

Opetusministeri Krista Kiuru nimitti 8. lokakuuta ylioppilastutkintolautakunnan toimikaudelle 2016–2018. Uusi lautakunta on kooltaan nykyistä pienempi ja edustaa suppeampaa asiantuntemusta kuin nykyinen.

– Ministerin päätös nimittää nykyistä pienempi ja kapeamman osaamisen sisältävä lautakunta on huolestuttava, kokoomusedustajat sanovat.

Heidän mielestään uudesta lautakunnasta puuttuu nykyiseen verrattuna opetushallituksen ja kotimaisten kielten keskuksen edustus kokonaisuudessaan. Lisäksi kielten opetuksen asiantuntijoiden määrää on vähennetty rajusti.

– Lautakunnan nimittäminen vuotta normaalia aikaisemmin ja näin isot muutokset tarvitsisivat läpinäkyvämpiä perusteluja, joita ministeri ei ole tähän mennessä antanut, Vahasalo ja Sarkomaa sanovat.

– Lukiokoulutukseen ollaan tekemässä tällä hetkellä lukuisia eri uudistuksia. On tärkeätä huolehtia, että ylioppilastutkintoa kehitetään jatkossakin samaan suuntaan muun lukiokoulutuksen kanssa. Ylioppilastutkinnon kehittämisessä on erittäin tärkeätä pystyä huomioimaan lukioiden käytännön opetustyöstä tulevat näkökulmat. Tätä käytännön näkökulmaa tekemään lautakuntaa tulisi täydentää uusilla jäsenillä, edustajat esittävät, Vahasalo ja Sarkomaa perustelevat kantaansa.

Lue lisää: Verkkouutiset 21.10.2014

“Opetusministerin kerrottava vihdoin, mitä hän aikoo tehdä varhaiskasvatuslaille”

Perjantai, Lokakuu 10th, 2014

Kansanedustaja, eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Raija Vahasalo (kok.) kärttää edelleen opetusministeri Krista Kiurulta (sd.) tietoa varhaiskasvatuslain etenemisestä.

– Opetusministeri Krista Kiurun tulisi vihdoin kertoa eduskunnalle, mitä hallitusohjelmassa sovitun varhaiskasvatuslain valmistelussa tapahtuu. Avoimen keskustelun käyminen varhaiskasvatuksen tulevaisuudesta on haastavaa, kun ministeri ei kerro eduskunnalle lainvalmistelun tilanteesta, ihmettelee Raija Vahasalo.

Hän huomauttaa, että yli 40 vuotta voimassa olleen päivähoitolain uudistamisesta uudeksi varhaiskasvatuslaiksi on keskusteltu 15 vuotta. Asia on ollut kirjattuna hallitusten hallitusohjelmiin vuodesta 2003 alkaen. Myös pääministeri Alexander Stubbin (kok.) hallitusohjelmaan on kirjattu, että varhaiskasvatuslain valmistelua jatketaan suunnitelmallisesti.

Vahasalo teki opetusministerille kirjallisen kysymyksen lainvalmistelun tilanteesta ja aikataulusta. Vastauksessaan ministeri toteaa, että valmistelua jatketaan hallitusohjelman mukaisesti. Lisäksi Kiuru toteaa, että ministeriön asettaman työryhmän esitys laiksi ei sellaisenaan riitä, vaan asia tarvitsee jatkovalmistelua.

– Vastauksessa ei kerrota valmistelun tilannetta, vaan ainoastaan todetaan, että kaikki kuluvalla vaalikaudella eduskunnalle jätettävät hallituksen esitykset tulee antaa 4.12.2014 mennessä, Vahasalo sanoo.

Lue lisää: Verkkouutiset 10.10.2014

Vahasalo: Ulkomaankouluja koskevan laintulkinnan oltava jatkossakin joustavaa

Perjantai, Lokakuu 3rd, 2014

– Ulkomailla suomalaisen opetussuunnitelman mukaista perusopetusta ja lukiokoulutusta saavien nuorien kotipaikkaa koskevan tulkinnan tulee olla jatkossakin joustavaa. Mielestäni on erittäin tärkeää, että yhdenkään ulkomailla tilapäisesti asuvan nuoren mahdollisuudet käydä suomalaisen opetussuunnitelman mukaista opetusta ei estetä joustamattomalla laintulkinnalla, toteaa kansanedustaja, eduskunnan Sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Raija Vahasalo.

Vahasalon tekemään kirjalliseen kysymykseen annetussa vastauksessa opetusministeri Kiuru esittää, että ulkomailla asumisen tilapäisyyttä tulee arvioida tapauskohtaisesti kokonaisharkinnan perusteella. Vastauksessa esitetään, että nykyinen lainsäädäntö mahdollistaisi joustavankin tulkinnan ulkomailla asumisen tilapäisyydestä.

– Ulkomaille tilapäisesti muuttaville suomalaisille tulee tarjota riittävästi tietoa edellytyksistä, joilla kotikunnan säilyttäminen Suomessa on mahdollista. Valtio tukee ulkomailla järjestettävää opetusta juuri siksi, jotta mahdollisimman moni suomalainen nuori voisi joustavasti saada opetusta tilapäisen ulkomailla asumisensa aikana. Ulkomailla järjestettävän opetuksen toimintaedellytykset tulee turvata jatkossakin ja tarvittaessa ryhtyä lainsäädäntömuutoksiin, Vahasalo linjaa.

Lisätietoja:

Raija Vahasalo
kansanedustaja
eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja
p. 050-511 3090