Archive for Lokakuu, 2013

Hundra hela vägen till Kyrkslätt

Keskiviikko, Lokakuu 30th, 2013
Linkitetty VN:n sivuilta

Raija Vahasalo och Trafikverkets generaldirektör Antti Vehviläinen talade vid den officiella öppningen av stamväg 51.

De sista arbetsskedena längs stamväg 51 är klara. Alla bitar av vägen är nu redo för en körhastighet på 100 kilometer i timmen.

Eftersom stamvägen har varit öppen för trafik under hela projektet valde Trafikverket att inte ordna en traditionell öppning med bandklippning.
I stället höll centrala personer tal vid en tillställning i Långvik Wellness center i tisdags.

En given huvudtalare var riksdagsledamot Raija Vahasalo (Saml.), som tilldelats epitetet “fru 51” för sin insats för vägprojektet.
– Förbättringen har varit så efterlängtad att vi inte har klagat med ett ord. Nu äntligen står vi här, det är en fantasisk dag, sade hon.

Lue lisää / läs mer VN 30.10.2013

Puhe kantatien 51 avajaistilaisuudessa 29.10.2013

Tiistai, Lokakuu 29th, 2013

Kantatien 51 avajaistilaisuus 29.10.2013

Kansanedustaja Raija Vahasalo
”Huomioita tiehankkeiden merkityksestä alueelliselle kehittämiselle”

 

Arvoisa yleisö, hyvät tien rakentajat ja hyvät tien käyttäjät

On upeaa, että vihdoin saamme moottoritien valmiiksi. Vielä upeampaa on, että olemme saaneet käyttää kaikkien alueen asukkaiden elämää helpottavaa tietä jo lähes vuoden. Tien rakentaminen on lupausten mukaisesti tuottanut hyvin vähän häiriötä liikenteelle. Emme ole valittaneet työmaasta sanallakaan, koska parannus on ollut niin toivottu ja odotettu!

Kantatie 51 on läntisen Uudenmaan valtimo, tärkein yhteys Helsingin suuntaan. Vielä pari vuotta sitten tämä valtimo oli pahasti tukossa ja autot seisoivat tiellä ja etenkin sen rampeilla. Sen ajan, mitä olen kulkenut Helsinkiin lähes päivittäin, keskinopeus matkalla on ollut noin 30 kilometriä tunnissa. Nyt liikenne kulkee ja Helsinki on siirtynyt ajallisesti noin 30 minuuttia länteen.

Parannus on merkittävä talouselämälle. Parannus on merkittävä kaikille kuljetuksille. Vähintään yhtä tärkeä parannus on kaikille alueen perheille. Olemme saaneet päivittäin noin tunnin lisää olla yhdessä perheen kanssa. Olemme saaneet paljon lisää turvallisuutta: Kun aikaisemmin laulun teema oli ”Aja hiljaa, isi nyt vain” niin tänään voimme laulaa: ”Aja turvallisesti, äiskä nyt vain”.

Hyvät kuulijat,

Tein vuonna 1999 keväällä eduskunnassa toivomusaloitteen kantatie 51:n parantamisesta. Se on arkistojen mukaan ensimmäinen valtiopäiväteko tien parantamisen puolesta. Se ei jäänyt ainoaksi teoksi. Vaikka monet hämmästelivät, että onko niissä Espoonlahden sillan jälkeisissä metsissä muka asutusta, metelöintini alkoi vähitellen tuottaa tulosta. Sekä eduskunta että Uudenmaan liitto taipuivat kannattamaan parannusta tärkeänä hankkeena. Myös alueen kunnat, yritykset, media ja kansalaiset olivat hankkeessa mukana. Hanke oli tärkeä yhteistyön tulos. Yhteistyössäkin tarvitaan niitä sisukkaita tulisieluja. Pidän nimitystä ”rouva 51” edelleen kunnianosoituksena.

Hankkeen toteutus aloitettiin vuoden 2010 alussa. Nyt vuoden 2013 lokakuussa – 14 vuotta ensimmäisen valtiopäivätoimen jälkeen – vietämme avajaisia.

Tieyhteyden parannuksella on suuri merkitys läntisen Uudenmaan alueelliselle kehittämiselle ja kuntien yhteistyölle. Kaikkialla maailmassa liikenneyhteydet ovat tärkeitä kehityksen ajureita. USA ei olisi kehittynyt nykyiseksi suurvallaksi, mikäli sinne ei olisi rakennettu raide- ja tieverkkoa yhdistämään mantereen eri osia ja kaupunkeja. Samalla tavalla Suomessa tarvitsemme toimivia liikenneyhteyksiä.

Hyvä yleisö,

Kantatie 51 on yksi pääkaupunkiseudun säteittäisistä yhteyksistä ja läntisen Uudenmaan rannikkoalueen tärkein päätie. Tie on osa päätieyhteyttä Helsingistä Hankoon.

Ennen tämä Suomen tiheimmin liikennöity kaksikaistainen tie tukehtui aamu-, ilta- ja viikonloppuruuhkiinsa. Tämä ainoa Helsingistä länteen suuntautuva tieyhteys ruuhkautui pahoin erityisesti työmatkaliikenteen aikana. Pääsy tielle sen lukuisista liittymistä oli vaikeaa. Itse olen laskenut, että olen viettänyt elämästäni noin kolme kuukautta turhan tähden autossa, odottamassa, että jono liikkuisi muutaman metrin eteenpäin.

Ruuhkien lisäksi suuret liikennemäärät aiheuttivat meluongelmia tien varren asukkaille. Moottoritiehankkeen yhteydessä toteutetut meluesteet olivat yksi tärkeä lisäsyy kiirehtiä parannustöitä.

Toteutuneella hankkeella on korkea hyöty-kustannussuhde. Kustannusarvion mukaan jokainen euro, joka on hankkeeseen sijoitettu, palautuu takaisin melkein viitenä eurona. Kannattavuusverailussa tämä rakennushanke sijoittuu maamme kärkeen.

Mitä tämä hanke merkitsee alueen kunnille?

Kuntien on osattava hyödyntää uusi mahdollisuus.  Nyt alueen kuntiin voidaan rakentaa uusia asuinalueita helpottamaan Helsingin seudun asuntopulaa. Se näkyy Kirkkonummen keskustassa ja se näkyy koko Länsi-Uudellamaalla. Jotta voidaan rakentaa ja kehittää, on infrastruktuuri ja logistiikka saatava kuntoon. Yksi tärkeä pala on nyt kohdallaan.

Jos Kantatie 51:n parantaminen olisi lykkääntynyt vielä usealla vuodella, olisi moni kehityshanke romuttunut.  Koko Länsi-Uudenmaan kehitys olisi hidastunut. Nyt parannus helpottaa myös Helsinkiä. Siellä työvoiman saanti helpottuu, sillä monella työntekijällä ei ole varaa asua itse kaupungissa. Tänne Kirkkonummelle, Siuntioon ja Inkooseen he ovat tervetulleita.

Tien kunnostaminen palvelee koko läntistä Uuttamaata

Sekä Inkoon, Siuntion että Raaseporin osalta tiehanke on vaikuttanut positiivisesti. Matka-ajat ovat lyhentyneet. Nyt Inkoosta Helsinkiin on alle tunnin ajomatka. Olemme taas lähempänä metropolia.

Odottavaisin mielin suhtaudutaan, että tonttimyynti lähtisi taas käyntiin – tämä koskee myös muita kantatie 51:n tienvarsikuntia.

Kantatien jatkon suunnittelu on tärkeää sekä Siuntion että Inkoon kehitykselle. Erityisesti liittymien parannus on tärkeä ensimmäinen askel. Kun asutusta kaavoitetaan kantatien ympäristöön, liittymät ovat avainasemassa. Sunnanvik Siuntiossa pitää olla seuraava kohde. Jo nyt on kovat paineet toteuttaa eritasoliittymät tärkeimpiin risteyksiin. Tie on varsin vilkas, noin 8000 autoa vuorokaudessa.

Kun autoille on suunniteltu toimivat yhteydet, yhtä tärkeää on muistaa myös kevyttä liikennettä. Nykyisen väylän yhteydessä kevyen liikenteen väylä toteutuu osittain. On tärkeää saada aikaiseksi toimiva yhteys niin, että melkein Lohjalta asti pääsee polkaisemaan pääkaupunkiin. Matkan varrelle sijoittuvat Uudenmaan kruunun näkymät, virkistysalueet ja merenrantamaisemat.

Hyvä tienkäyttäjät ja hyvät tienrakentajat,

Tämä tie tiesi paikkansa. Se osui suoraan Uudenmaan sydämeen. Suomessa on usein rakennettu teitä sinne, minne aluepolitiikka sanelee. Silloin tiet ja käyttäjät eivät kohtaa. Täällä, kantatie 51:llä, tarve ja tahto parantaa ovat kohdanneet. Täällä kiitolliset käyttäjät ovat ottaneet moottoritien omakseen. Ennen pitkää meillä on tielle yli 35.000 käyttäjää päivässä. Silloin edessä ovat uudet hankkeet. Tänään olemme kuitenkin juhlimassa tämän hankkeen valmistumista. Kiitokset rakentajille hyvästä työstä, kiitokset hankkeen edistäjille oikeaan osuneesta politiikasta! Onnittelut tien käyttäjille!

Tervehdys asevelvollisille kutsuntatilaisuudessa 15.10.2013

Tiistai, Lokakuu 15th, 2013

Asevelvollisten kutsuntatilaisuus 15.10.2013 Kirkkonummella
Kirkkonummen kunnan tervehdys

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Raija Vahasalo

 

Kunnioitetut sotiemme veteraanit, herra kenraali, kutsuntalautakunnan jäsenet, hyvät asevelvolliset, arvoisat kutsuntatilaisuuden osanottajat.

Ärade veteraner från våra krig, herr general, ledamöter i uppbådsnämnden, bästa värnpliktiga och deltagare i uppbådet.

Kun puhutaan asevelvollisuudesta, sana pitää sisällään kaiun ylimääräisestä vastuusta ja työstä. Kyse ei kuitenkaan ole vain velvollisuudesta, vaan myös oikeudesta. Meillä on itsenäinen maa, jota saamme puolustaa. Meillä valtio ja kansalaiset luottavat nuoriinsa niin, että kouluttavat heidät puolustamaan maataan, tarvittaessa aseellisesti. Tämä luottamus ja tämä tahto ovat itsenäisyytemme ja tulevaisuutemme tukijalkoja.

Hyvät nuoret, tämä kutsuntatilaisuus on teille ensimmäinen askel kohti isänmaan palvelusta. Useimmille teistä selviää tämän päivän aikana, mihin joukko-osastoon pääsette. Jotkut saavat vapautuksen palvelusta. Osa palvelee isänmaataan aseettomasti. Kun te lähdette täältä, olette samalla osa Suomen historian kaarta. Samalla tavalla isiemme isät ja äitiemme äidit ovat lähteneet palvelemaan maataan. Toiset ase kädessä, toiset kuokan kanssa tai sorvin ääresssä. Veteraanien sukupolven sitkeys, tahto ja uhraukset ovat mahdollistaneet sen hyvän, mikä meillä nyt on. Maa, jossa elämme, on yksi maailman eniten demokraattisista, hyvinvoivista ja onnellisista maista. Nykyinen tilanne ei ole itsestään selvyys. Myös sen säilyttäminen vaatii tahtoa ja uhrauksia.

Aika varusmiehenä ja reserviläisenä on mieleenpainuvaa. Tulette saamaan sieltä elinikäisiä ystäviä. Olen lähes kateellinen aviomiehelleni siitä, että hänellä on tuttuja kaikkialla. Ihmisiä, joiden kanssa on suorittanut varusmiespalvelustaan, tai taistellut yhdessä kertausharjoituksissa. Siksi palvelusaika on myös mahdollisuus. Mahdollisuus tavata ihmisiä, joita normaalisti ei tapaisi. Mahdollisuus hakea omia ja toveriensa rajoja. Kaveria ei jätetä, ei edes marssilla. Yrittäkää olla se kaveri, joka tsemppaa muita ja kantaa kolme reppua ja kaksi rynnäkkökivääriä.  Kaikista rankimmista kokemuksista saa hyvän mielen ja komeita valokuvia!

 

Hyvät tulevat varusmiehet, Bästa kommande beväringar,

Vad kommer ni att få av er värnpliktstid utöver starka upplevelser? Många blir inspirerade att upprätthålla en god kondition resten av livet. Försvarsmakten marknadsför sig som Finlands största konditionsskola. Man planerar också belöna reservister som upprätthåller den fysiska konditionen. Att bo tillsammans med andra unga utvecklar även de sociala färdigheterna och förmågan att komma överens med olika människor. Samtidigt måste ni eller får ni bli självständiga.

Mitä muuta saatte palvelusajasta kuin vahvoja kokemuksia? Monelle se antaa kipinän hyvän kunnon ylläpitoon koko elämän ajaksi. Puolustusvoimat mainostaa olevansa Suomen suurin kuntokoulu. Tämän lisäksi on suunnitelmia siitä, että myös reserviläisiä tullaan palkitsemaan fyysisen kunnon ylläpidosta. Asuminen yhdessä muiden nuorten kanssa kehittää myös sosiaalisia taitoja, kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa.  Samassa vaiheessa joudutte tai pääsette itsenäistymään.

Osa teistä on halukas ja kyvykäs kantamaan enemmän vastuuta. Te tulette saamaan armeijan johtamiskoulutuksen. Siinä menetelmät ja toimintatavat ovat kehittyneet. Samaa koulutusta arvostetaan myös siviilipuolella.

Kirkkonummelta lähtee palvelustehtäviin hienoja nuoria miehiä ja naisia. Juuri sen vuoksi Suomen reserviläisarmeija herättää kunnioitusta maailmalla. Meillä sotilasuralle ei ajauduta silloin, kun muualle ei ole mahdollisuuksia. Me pääsemme käyttämään koko ikäluokan parhaan osaamisen. Suomessa lähes kaikki osaavat ampua rynnäkkökiväärillä. Jopa minä olen saanut siihen koulutusta kertausharjoitusten yhteydessä ja lupaan edelleen osua tauluun. Peruskoulutuksen lisäksi meillä on osaajia kaikenlaisiin erikoistehtäviin, elektronisesta sodankäynnistä taistelusukeltajiin. Käyttäkää kykynne ja näyttäkää tahtonne isänmaan parhaaksi!

 

Hyvät nuoret! Bästa unga!

Teitä odottaa  etuoikeus ja velvollisuus palvella itsenäisen Suomen puolustusvoimissa. Saatte ystäviä, jotka pahan paikan tullen luottavat oman henkensä teidän käsiinne. Opitte uuden kielen, joka avautuu vain muille saman koulun käyneille. Suomen raskas muuttuu paljon kevyemmäksi, kun jaatte huumorin ja hyvän tuulen, myös silloin, kun burana 1000 painaa tonnin ja gona alkaa hajota.

Det har alltid glatt mig att höra nyheter om ungdomar från Kyrkslätt som tjänar framgångsrikt. Jag tror att jag kommer att höra goda nyheter om er också. På Kyrkslätts kommuns vägnar önskar jag er en trevlig uppbådsdag och framgångsrik värnpliktstid!

Olen aina ilahtunut, kun kuulen uutisia menestyksellä palvelevista kirkkonummelaista nuorista. Uskon, että tulen kuulemaan hyviä uutisia myös teistä. Kirkkonummen kunnan puolesta toivotan Teille hyvää kutsuntapäivää ja menestyksekästä varusmiesaikaa!

 

Puhe AOL:n 25-vuotisjuhlaseminaarissa 12.10.2013

Lauantai, Lokakuu 12th, 2013

Kansanedustaja , Eduskunnan sivistysvaliokunnan pj
Raija Vahasalon puheenvuoro ajankohtaisista asioista

“Ajankohtaisia kuulumisia” niin perusopetuksen kuin lukionkin osalta. Miten nimenomaan aineenopettajia on tarkoitus käyttää koulujärjestelmää kehitettäessä?

 

Arvoisat aineenopettajat ja juhlaseminaarin väki, Onnittelut 25-vuotiaalle liitolle!

Onnittelut myös jokaiselle aineenopettajalle hyvästä ja tärkeästä ammatinvalinnasta.

Meillä jokaisella on taustallamme joukko hienoja ja innostavia opettajia. Omat opettajamme ovat osaltaan vaikuttaneet siihen, mitä meistä on isona tullut. Minulla on ollut monta erinomaista opettajaa, joille olen kiitollinen. Opettaja ja rehtori minusta itsestäkin tuli.

Meillä opettajilla on siis takanamme pitkä historia. Miten tästä eteenpäin?

Olen vakuuttunut siitä, että tarvitsemme tiedepohjaista aineenopettajuutta ja ylemmän korkeakoulututkinnon tasoista koulutusta. Se takaa tasavertaisen laadukkaan opetuksen kaikkialla Suomessa.

Suomalaista peruskoulua ylistetään maailmalla. Meillä käy vuosittain satoja ulkomaisia valtuuskuntia tutustumassa siihen, miten pieni maa tuottaa maailman kärkiluokkaan kuuluvat oppimistulokset. Tällä viikolla kävi Tansanian opetusministeri ja unkarilaiset, viime viikolla Mauritiuksen opetusministeri. Yksi tärkeimmistä selityksistä hyville tuloksille on suomalainen opettaja.

Aineenopettajaliitolla ja sen monilla jäsenyhdistyksillä on oma merkittävä tehtävänsä osana Opettajien ammattijärjestöä. Te tuotte esiin erityisen osaamisenne ja oman osaamisalueen tarpeet.

On tärkeä sitoa aineenopettajien ammattitaito ja näkemys myös suurten isojen yhteisten tavoitteiden toteuttamiseen, esimerkiksi koulujen toimintakulttuurin kehittämiseen, oppilaan ja opiskelijan tuen ymmärtämiseen ja osallisuuden lisäämiseen.

Opettajia tarvitaan opetussuunnitelmien perusteiden valmistelutyöhön. Opettajia tarvitaan sekä perusopetuksen että lukiokoulutuksen kehittämiseen. Se, että te aineenopettajat osallistutte oppiainekohtaisiin työryhmiin sekä valtakunnallisella että paikallisella tasolla, on tärkeää ja merkittävää. Annan suuren kiitokseni tästä työstä opetuksen kehittämisen hyväksi.

= = = = =

Millaisia ovat aineenopettajien työympäristöä muuttavat tekijät tänä syksynä ja lähitulevaisuudessa?

Syksyllä 2013 korostuvat asiakokonaisuudet.

Hallitus sopi rakennepoliittisesta ohjelmasta elokuussa. Säästämiseen ja karsintaan tähtäävät konkreettiset toimenpiteet ja aikataulut ilmoitetaan marraskuun loppuun mennessä.

Ohjelma sisältää merkittäviä odotuksia ja vaikutuksia koulutuspolitiikan sektorille. Tavoitteena on esimerkiksi, että:

·        nostetaan oppivelvollisuusikä 17 vuoteen
·        ylioppilastutkinnon painoarvoa lisätään korkeakoulujen sisäänpääsyssä
·        toteutetaan hakijasuman purku lisäämällä määräaikaisesti sisäänottoa työelämän kannalta keskeisillä aloilla
·        lukiokoulutuksesta valmistuminen kolmen vuoden tavoiteajassa

Osa tavoitteista johtuu kiristyneestä taloustilanteesta. On tärkeää huomioida koulutuksen merkitys taloudelle ja talouskasvulle Samalla on hyvä muistaa myös kansalaisten laajemmat sivistystarpeet.

Kun teemme rakenteellisia uudistuksia, on kolme asiaa, mitä pitää muistaa.
1. koulutuksen laatu
2. koulutuksen yhdenvertainen saavutettavuus sekä
3. riittävä rahoitus.
Ja tämä pätee myös vaikeissa taloudellisissa tilanteissa.

Juuri nyt eduskunnassa työstimme lisätalousarviota tälle vuodelle ja valmistelemme talousarviota ensi vuodelle. Muutamia poimintoja, jotka koskettavat meitä opetusalalla ovat seuraavanlaisia

1) Homekoulujen- ja päiväkotien korjaukseen ohjataan 35 miljoonaa euroa. Tämän odotetaan laukaisevan satojen miljoonien arvoiset investoinnit. Jotta saamme kosteus- ja homevauriot kuriin, tarvitaan resursseja, asennemuutosta ja pitkäjänteistä osaajien koulutusta. Koko ketju rakentamisen suunnittelusta aina rakennuksen elinkaaren loppuun tulee hoitaa korkealla osaamisella. Kouluissa ja päiväkodeissa olevien terveys ei enää tulevaisuudessa vaarantua. Koulurakennuskantamme on suurelta osin rakennettu sotien jälkeen 50-luvulla. Niitä korjataan nyt. Sen aikaiset rakennukset tehtiin sen aikaisen pedagogiikan mukaisiksi. Nyt pitäisi rakentaa koulut nykypedagogiikan tarpeisiin.

2) Vuoden 2014 talousarviossa ryhmäkokojen pienentäminen jatkuu. Ryhmäkokojen pienentämiseen varataan 60 miljoonan euron määräraha. POP-ohjelma (Perusopetus Paremmaksi) on ollut suuri menestys, jonka avulla on pystytty pienentämään perusopetuksen ryhmäkokoja korvamerkityllä rahalla. On hienoa, että tämä työ jatkuu.
Professori Liisa Keltikangas-Järvinen on valiokunnassamme todennut pariinkin otteeseen, miten ryhmäkoot vaikuttavat oppimiseen ja lapsen ja nuoren kehitykseen. Muun muassa poikien kohdalla pienet ja pysyvät opetusryhmät yläkoulussa ovat välttämättömiä. Keltikangas-Järvinen totesi mm. myös, että kun oppivelvollisuuden alkuvuodet opitaan pienissä ryhmissä, kantavat positiiviset vaikutukset koko koulupolun läpi yliopistoon asti.

3)Oppilas- ja opiskelijahuollon rahoitusta lisätään.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolakia ollaan myös uudistamassa. On tärkeää, että uudessakin laissa mahdollistetaan opetushenkilöstön ja sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön yhteistyö oppilaan edun turvaamiseksi. Yksi oleellinen asia on tiedonkulun toimivuus eri ammattiryhmien välillä. Ei ainakaan ole oppilaan etu, jos tiedonkulkua oppilaan kannalta oleellisten ihmisten välillä estetään liian tiukan tietosuojatulkinnan takia. Tiedon kulku on myös A ja O varhaisen puuttumisen mahdollistamiseksi.

Lukioon esitetään psykologi- ja kuraattoripalveluita. Lakiesityksen käsittely on valiokunnassamme alkuvaiheessa. Se on tarkoitus tulla voimaan ensi syksynä.

 

Miten kuntien toimien karsiminen vaikuttaa koulumaailmaan?

Hallitus on linjannut, että kuntien tehtäviä ja velvoitteita puretaan yhden miljardin euron verran. Ministeriöt antoivat syyskuun lopussa omat ehdotuksensa kuntia koskevien velvoitteiden vähentämiseksi.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ehdotti esimerkiksi, että jatkossa peruskoulujen ja lukioiden oppimateriaalit hankitaan keskitetysti, valtion toimesta. Tähän asti olemme luottaneet oppimateriaalien valinnassa korkeasti koulutettujen opettajien ammattitaitoon ja materiaalin vapaaseen kilpailuun.

Muissa maissa ihaillaan suomalaisten opettajien itsenäisyyttä ja vapautta. Me luotamme opettajiin. Korkeatasoinen opettajankoulutus antaa edellytykset toimia itsenäisesti ilman valvontaa ja kontrollia, mitä muualla on. Oleellista on, että opettaja voi vapaasti valita materiaalit ja menetelmät oppilaiden tarpeiden mukaan. Näin kouluissamme huomioidaan erilaiset oppijat. Itsenäisyys ja vapaus ovat siis opettajan ammatin vahvuus ja vetovoimatekijä. Sitä ei saa vaarantaa.

Ehdotus sisältyy siis valtiovarainministeriölle annettuun toimintaohjelmaan, jolla kuntien tehtäviä ja velvoitteita vähennetään. Kunnilla on tällä hetkellä yli 500 lakisääteistä tehtävää ja lähes tuhat velvoitetta.

Oppimateriaalin hankintojen keskittäminen valtiolle on tuskin keskeisin asia normien ja velvoitteiden purkamisessa. Se olisi kestämätön ratkaisu suomalaiselle sivistysyhteiskunnalle. Myös tulevaisuudessa, kun siirrymme digitaalisiin materiaaleihin, opettajille tulee taata täysi oikeus materiaalien ja opetusmenetelmien itsenäiseen valintaan. Silloin senhetkinen opetusministeri ei määrää, kenen totuus kerrotaan kaikille suomalaisille nuorille.

 

Hyvä seminaariyleisö,

Oppivelvollisuuden pidentäminen on nyt hallituksemme kuuma peruna. Koulutustakuun mukaan jokaiselle peruskoulunsa päättäneelle taataan jatkomahdollisuus lukiossa, ammatillisessa koulutuksessa, oppisopimuskoulutuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin. Peruskoulun jälkeen meiltä jää muutama tuhat oppilasta ilman jatkopaikkaa. Aloituspaikkoja lisätään, mutta kaikille sekään ei ole ratkaisu. Pudokkuuden syyt ovat moninaiset. Siksi ratkaisujenkin on oltava sitä. Mitä nämä vuosittain noin pari tuhatta nuorta sitten tarvitsevat?

Kaikkien asiantuntijoiden, jotka ovat perehtyneet syrjäytymiseen, heidän mukaansa nuoret tarvitsevat aitoa välittämistä ja henkilökohtaista ohjausta. Nuorelle pitää varmistaa yksilöllinen polku. Mikään järjestelmä tai organisaatiokaavio ei pelasta yhtäkään syrjäytymisuhan alla olevaa nuorta.

Meidän tulee olla todella tarkkoja, ettei tehdä oppivelvollisuusiän nostamisen suhteen sellaisia toimenpiteitä, joissa hyvä tarkoitus voi tosiasiassa johtaa aivan päinvastaiseen lopputulokseen.

Nuorten syrjäytymisen syyt eivät synny yhtäkkiä yhdeksännen luokan keväällä ja poistu yhdellä lisävelvoitevuodella. Syyt ovat alkaneet jo paljon aiemmin, usein jopa varhaislapsuudessa. Siksi ongelmiin tulee puuttua jo aiemmin. Siksi meidän tulee vahvistaa varhaiskasvatusta ja perusopetusta.

 

Perusopetus

Valtioneuvosto hyväksyi kesäkuussa 2012 uuden perusopetuksen tuntijaon. Uudessa tuntijaossa vahvistetaan yhteiskuntaopin opetusta, liikuntaa sekä taide- ja taitoaineita ja panostetaan kielivalikoiman monipuolistamiseen.  Nyt parhaillaan on menossa Opetushallituksessa opetussuunnitelmien perusteiden valmistelu. Ainekohtainen työ on alkanut tammikuussa ja työryhmälle on annettu määräaika ensi vuoden loppuun. Sen jälkeen alkaa paikallinen opetussuunnitelmatyö. Haluan muistuttaa, että teillä on koko ajan mahdollisuus antaa palautetta Opetushallitukseen opsien perusteisiin ja paikallisten opetussuunnitelmien työstämisessä teillä on myös tärkeä rooli.

Uusi tuntijako ja opetussuunnitelman perusteet tulevat 1.8.2016. Yhtenä suurena haasteena on se, ettei asiaan liity siirtymäsäännöstä. Tämä aiheuttaa hankaluutta esimerkiksi kieltenopetuksen suhteen, josta SUKOL on ansiokkaasti huomauttanut monta kertaa.

 

Lukio

Lukiolla on oma erityinen paikkansa suomalaisessa koulutusjärjestelmässä. On tärkeää säilyttää lukio omana koulutusmuotonaan. Lukio toimii väylänä korkea-asteen opintoihin ja on laajan yleissivistyksen takaaja. Ei ole yhdentekevää, millaiset tiedot ja taidot lukiolaiset kolmen vuoden aikana saavat.

Yhteiskunnan ikärakenteen kehittyminen vaatii samaan aikaan toimia opintojen nopeuttamiseksi ja turhien välivuosien vähentämiseksi. Lukiosta tulee voida jatkaa sujuvasti jatko-opintoihin ilman vuosikausien pääsykoekierrettä. Tämä edellyttää lukion ja tiedeyliopistojen suhteen tiivistä yhteistyötä. Myös uudet opiskelijavalintahaut tulevat käyttöön.

Tulevaisuudessa tarvitaan entistä enemmän taidollista osaamista – kykyä kokonaisuuksien hallintaan, kommunikointiin ja yhteistyöhön sekä oppimaan oppimiseen. Samoin tiedonhankinnan, tiedonhallinnan ja tiedonarvioinnin taidot, kyky loogiseen ja kriittiseen ajatteluun sekä ongelmanratkaisuun korostuvat. Ulkoa opettelun sijaan pitäisi varmistaa, että nuoret oppivat juuri näitä tulevaisuuden kannalta olennaisia taitoja ja saavat monipuolisen kielitaidon.

Nyt lukiokoulutuksen tuntijako uudistetaan

Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt hallitusohjelman mukaisesti lukiokoulutuksen valtakunnallisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistamisen. Työryhmän toimikausi päättyy 2. joulukuuta 2013.

Opetussuunnitelmatyö aloitetaan, kun tuntijakopäätös aikanaan tehdään. Tavoitteena on, että lukion uusi tuntijako ja opsit otetaan käyttöön elokuun alussa 2016.

Ylioppilastutkinto sähköistetään

Uudistamisen taustalla ovat jatko-opinnoissa ja työelämässä tarvittavat tiedot ja taidot. Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen mahdollistaa tehtävien osalta esimerkiksi laajojen lähdemateriaalien, liikkuvan kuvan ja äänen hyödyntämisen, simulaatiot ja niin edelleen. Mahdollisuudet ovat laajat, vaikka vapaa internetin käyttö rajattaneen ainakin alkuvaiheessa pois.

Ensimmäiset kokeet suoritetaan tietotekniikkaa hyödyntäen syksyn 2016 tutkinnossa. Silloin kokeen voi suorittaa saksan pitkässä ja lyhyessä oppimäärässä, maantieteessä sekä filosofiassa. Kaikki kokeet suoritetaan tietotekniikan avulla vuonna 2019.

Tietojärjestelmähankkeena sähköinen ylioppilastutkinto on haastava. Mutta se on oikea suunta kehittää perinteikästä koetilannetta. Vertailun vuoksi suomalaiset koulut ovat tietotekniseltä varustukseltaan Euroopan huipputasoa, mutta TVT:n aktiivinen opetuskäyttö ja osaamisen kehittäminen ovat jääneet muista maista jälkeen.

Lopuksi

Aineenopettajien tietyn aihealueen syvällinen hallinta on eräs suomalaisen koulujärjestelmän vahvuuksista.

Jotta säilytämme suomalaisen koulun erityispiirteen, aineenopettajuuden, jokaisen aineenopettajan tulee toimia yhteisrintamassa riippumatta siitä, minkä oppiaineen edustaja on.  Se on puhdasta win-win toimintaa, jos ja kun koulun arjessa aineenopettajilla on mahdollisuus yhteistyöhön yli oppiainerajojen. Oppiainerajat ”hämärtävä tai rikkova” opetus onnistuu opettajakollegojen tuella.

Samalla meidän tulee kuitenkin olla todella huolissamme koulutusjärjestelmämme tulevaisuudesta. Onko meillä tarpeeksi ideoita, innovaatioita ja investointeja pysyä kehityksen kärjessä? Suomi elää, kehittyy ja menestyy laadukkaan koulutuksen ansiosta. Tutkimusten mukaan koulutus on kilpailukykymme ykkösvaltti.

= = = = = = =

Puhuin alussa siitä, miten meistä jokaisen takana on sarja hienoja opettajia. Heistä jokaisella vuorostaan on ollut omat opettajansa. Kun katsomme vielä kauemmas taaksepäin, päädymme antiikin Akatemian ajattelija Plutarkhokseen. Hän totesi, että ”Ihmisen mieli ei ole astia, joka pitää täyttää, vaan tuli, jota pitää ruokkia”.

Arvoisat opettajat,

Opettaja ei ole puhuva pää luokan edessä. Opettaminen ei ole kirjan tekstien muuttamista puheeksi. Opettaminen on sitä, että kosketamme nuorten sielua ja sydäntä. Me itse, ja meidän edeltäjämme, olemme saaneet kipinöitä sieluumme hienoilta opettajilta. Siinä on meidän haasteemme ja siinä on meidän tavoitteemme: sytyttää kipinöitä ja ruokkia tulta.

Toivotan teille kaikille hyvää seuraavaa kahtakymmentä viittä vuotta roihuavan tulen ruokkijoina.

 

 

“Opetusministeriö yrittää sotkea lukio- ja ammattikoulutusta”

Tiistai, Lokakuu 8th, 2013

Eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtajan Raija Vahasalon mielestä toisen asteen ammatillista koulutusta kehitetään väärään suuntaan.

– OKM (opetus- ja kulttuuriministeriö) puuhastelee sen parissa, että kaikki aika menee siihen, että se yrittää sotkea lukio ja ammatillista koulutusta keskenään kaikin mahdollisin tavoin, sivistysvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Raija Vahasalo sanoo Verkkouutisille.

– Se ei auta ketään, ei lukiolaisia eikä ammatillisia opiskelijoita. Olen kovasti huolissani kehityksestä toiselle asteella.

Vahasalon mielestä toisen asteen ammatillista koulutusta kehitetään nyt ihan väärään suuntaan. [..]

– Jos tulee vielä enemmän teoriaa, missä ne kädentaidot on ja missä ammattiosaaminen ja ammattiylpeys on.

Vahasalonkin mielestä teoriaa tarvitaan, mutta se ei saa olla painopisteenä ammatillisessa koulutuksessa.

 

Nuorisokoulu Ruotsin malliin

– Minä näen, että tässä haetaan nyt nuorisokoulumallia meille Ruotsin mallin mukaan, vaikka kielletäänkin se. [..]

Lue lisää: verkkouutiset.fi 8.10.2013 

“Oppimateriaalin valinta kuuluu opettajalle, ei valtiolle!

Tiistai, Lokakuu 1st, 2013

Opetus- ja kulttuuriministeriö ehdottaa osana hallituksen rakennepaketin normienpurkutalkoita, että oppimateriaalit hankitaan keskitetysti valtion toimesta peruskouluihin ja lukioihin.

– Ehdotus on täysin vastoin opettajien ammattitaidon arvostusta. Pakotettu ja keskitetty materiaalihankinta romuttaisi laadukkaan opetuksen peruskouluissa ja lukioissa, kansanedustaja, sivistysvaliokunnan puheenjohtaja, Raija Vahasalo(kok.) ja kansanedustaja, opetushallituksen johtokunnan puheenjohtaja Sari Sarkomaa (kok.).

Heidän mielestään opetusmateriaalin valinta ei kuulu valtiolle, vaan opettajille, niille asiantuntijoille, jotka ovat vastuussa opetuksesta päivittäin kouluissamme.

– Opettajat ovat korkeakoulutettuja ja toimivat itsenäisesti. Se on ammatin vahvuus ja vetovoimatekijä, kansanedustajat linjaavat. [..]

Lue lisää: verkkouutiset.fi 1.10.2013