Archive for Huhtikuu, 2013

Lahden homekoulu meni lakkoon – sympatiaa eduskunnasta

Keskiviikko, Huhtikuu 24th, 2013

Osa Lahden Launeen peruskoulun oppilaista meni tänä aamuna lakkoon. Aamukahdeksalta alkaneeseen lakkoon osallistuu noin 450 oppilasta.

Lakon syyksi on kerrottu koulurakennuksessa vuosia jatkuneet erilaiset sisäilmaongelmat. Vanhempien mukaan sisäilmaongelmat ovat aiheuttaneet useita kymmeniä sairastumisia ja opettajat kaikkoavat koulusta.

Eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Raija Vahasalo (kok) ymmärtää lahtelaisvanhempia, mutta esimerkiksi rahaa uuden koulun rakentamiseen Lahteen hän ei lupaa.

– Tämä on vanhempien hätähuuto virkamiehille ja kunnan päättäjille, joiden on nyt nopeasti otettava lusikka kauniiseen käteen ja löydettävä lapsille terve oppimisympäristö, Huomenta Suomessa vieraillut Vahasalo kertoi. [..] Myös rakennusten korjaamiseen tarvitaan varhaista puuttumista. Toki tarvitaan myös rahaa, mutta sitä ei pidä antaa, jos ei osata korjata oikein.

Lue lisää: mtv3.fi/uutiset 24.4.2013

Vahasalo: Peruskoulua hyödynnettävä koulutusviennissä

Torstai, Huhtikuu 18th, 2013

Eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Raija Vahasalo (kok.) haluaa tuotteistaa ja markkinoida nykyistä paremmin Suomen peruskoulun elementtejä koulutusvientiä varten.

– Kysyntää on paljon, meillä on osaamista ja onnistunut brändi, mutta toiminta pitää saada liikkeelle isolla volyymillä, Vahasalo kiritti puhuessaan suomalaisesta koulujärjestelmästä torstaina kansainvälisessä International Democrat Union (IDU) -konferenssissa Helsingissä.

Hänen mukaansa Suomi on jo vuosikymmen nauttinut PISA-huumasta, mutta asia ei vieläkään näy ulkomaisille asiakkaille tarjottavissa koulutusratkaisuissa.

– Se, että meillä on oikeudenmukainen systeemi, jossa kaikilla on mahdollisuus menestyä herättää suurta kiinnostusta maailmalla, sanoo Vahasalo, jonka luona eduskunnassa vierailee jatkuvasti ulkomaisia koulutusdelegaatioita.

Hän katsoo menestyksen takana olevan korkeasti koulutettujen opettajien, tutkimusperustaisen opettajankoulutuksen, luottamuksen opettajien ammattitaitoon ja tasavertaisen mahdollisuuden saada laadukasta opetusta missä tahansa koulussa joka puolella Suomea.

– Malliamme ei sellaisenaan voi siirtää toiseen maahan, mutta annettavaa on koulutuksen suunnittelussa, kehittämisessä ja johtamisessa. [..]

Lue lisää: Verkkouutiset 18.4.2013

Eri maiden poliitikot ravaavat Suomessa – tämä kysymys mielessään

Sunnuntai, Huhtikuu 14th, 2013

Eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Raija Vahasalo (kok.) laskee tavanneensa parin vuoden aikana ehkä 30 maan edustajia, jotka ovat halunneet perehtyä koulujärjestelmäämme.

Raija Vahasalo ihmettelee Suomeen koulutuksesta kuulemaan tulevien parlamentaarikkojen ja muiden vieraiden määrää.

Tuorein valiokunnan vieras oli Tasmanian parlamentin Ruth Forrester. Tulossa ovat esimerkiksi eteläafrikkalaiset rehtorit, chileläinen presidenttiehdokas ja Tsekin senaatin koulutusvaliokunta.

Aiempia eduskunnassa käyneitä olivat muun muassa USA:n opettajajärjestön puheenjohtaja, amerikkalaiset rehtorit ja professorit. Albanian opettajajärjestö, Skotlannin koulutuskomitea, virolaisen lukion 45 henkilöä, amerikkalainen koulutusalan 45 hengen delegaatio, brasilialainen toimittajaryhmä, chileläinen delegaatio, suuri turkmenistanilainen delegaatio ja irlantilainen ryhmä. [..]

Lue lisää: Verkkouutiset 14.4.2013

Ministeri ei erottaisi häirikköä

Perjantai, Huhtikuu 12th, 2013

Ope­tus­mi­nis­te­ri Jukka Gustafsson (sd) sa­noi edus­kun­nan ky­se­ly­tun­nil­la tors­tai­na suh­tau­tu­van­sa kriit­ti­ses­ti op­pi­laan erot­ta­mi­seen kol­mek­si päi­väk­si kou­lus­ta, jos tä­mä käyt­täy­tyi häi­rit­se­väs­ti. Kan­san­edus­ta­jat pu­hui­vat kou­lu­jen työ­rau­has­ta Hel­sin­gis­sä ta­pah­tu­neen opet­ta­jan erot­ta­mi­sen joh­dos­ta.

Erot­ta­mi­ses­ta ky­syi edus­ta­ja Raija Vahasalo (kok). Hän ar­ve­li, et­tä erot­ta­mi­nen oli­si pai­kal­laan, jos op­pi­las on vaa­ra­na it­sel­leen ja kou­lun muul­le väel­le. Sil­loin op­pi­las osoi­tet­tai­siin ko­tiin rau­hoit­tu­maan, jot­ta tur­val­li­suus voi­tai­siin taa­ta.

Lue lisää: HS 12.4.2013

Ministerin mukaan opettaja saa käyttää voimatoimia mutta “vain ääritilanteissa”

Torstai, Huhtikuu 11th, 2013

Opetusministeri Jukka Gustafsson (sd.) sanoo häntä harmittavan väite, ettei opettaja saisi puuttua koulun työrauhan ongelmatilanteeseen saamatta potkuja.

Eduskunnan kyselytunnilla puhuttiin torstaina ensimmäisenä aiheena koulujen työrauhan turvaamisesta.

Sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Raija Vahasalo (kok.) kysyi koulun akuutista tilanteesta, jossa oppilas on vaaraksi itselleen ja muulle väelle.

Vahasalo tiedusteli, olisiko mahdollista saada aikaiseksi pykälä, joka mahdollistaisi oppilaan poistamisen koulusta rauhoittumaan kolmeksi vuorokaudeksi, jotta turvallisuus voitaisiin taata kaikille.

Opetusministeri Jukka Gustafsson vastasi kertomalla häntä jääneen harmittamaan keskiviikon tv-uutiset. Niissä näytettiin opettajien mielenilmaisua.

Yksi opettaja oli ministerin mukaan todennut, ettei nyt ole enää mahdollista puuttua konkreettisiin tilanteisiin tai saa potkut. [..]

Lue lisää: Verkkouutiset 11.4.2013

Kaupunginhallituksen Tenkula: Opettajan kirjallinen varoitus olisi riittänyt

Tiistai, Huhtikuu 9th, 2013

[..] Opettaja Antti Korhonen poisti vastaan hangoitelleen koululaisen ruokalasta selästä työntämällä kaksi viikkoa sitten. Rehtori piti voimankäyttöä liian rankkana ja teki tutkintapyynnön. Poliisi tutkii tapausta epäiltynä pahoinpitelynä.

Sivistyslakivaliokunnan puheenjohtajan Raija Vahasalon mielestä peruskoululakiin tulisi tehdä muutos liittyen opettajan voimankäyttökeinoihin. Mitä muutokset käytännössä tarkoittaisivat, siihen Vahasalo ei osaa ottaa tässä vaiheessa kantaa.

“Muutokseen olisi joka tapauksessa tarvetta. Opettajilla on liian vähän oikeuksia. Tämä on hirveän vaikea kysymys.”

Vahasalon mukaan opettajan ja oppilaan välisissä riitatilanteissa ongelma on se, että tunteet saattavat leimahtaa puolin ja toisin. Myös oppilaat ovat hyvin tietoisia omista oikeuksistaan ja he käyttävät sitä tietyissä tilanteissa myös hyväkseen. Riitatilanteissa olisi hyvä, että tilannetta tulisi ratkomaan myös muita koulun henkilökuntaan kuuluvia aikuisia. Myös yhteystyö koulun ja kodin välillä on ensiarvoisen tärkeää. [..]

Lue lisää: HS 9.4.2013

“Kun tulee akuutti tilanne, ja oppilas riehuu koulussa…”

Tiistai, Huhtikuu 9th, 2013

Sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Raija Vahasalo (kok.) haluaisi rehtorille oikeuden tarvittaessa poistaa oppilas kolmeksi päiväksi koulusta.

Raija Vahasalo kirittää opetusministeri Jukka Gustafssonia (sd.) tuomaan perusopetuslakia koskevat muutosesitykset eduskuntaan nopeasti. Perusopetuslakia viilattiin viimeksi kymmenen vuotta sitten.

– Gustafssonin tulisi kiirehtiä uutta lainsäädäntöä sivistysvaliokunnan käsittelyyn, jotta ehdimme sen käsitellä. Toivoisin, että ministeriössä valmisteltavat toimenpiteet olisivat oikeasti tilannetta parantavia ja selkeyttäviä. Maailma muuttuu, mutta laki muuttuu hyvin hitaasti, Vahasalo sanoo Verkkouutisille. [..]

Koululla tulisi Vahasalon mielestä olla nykyistä paremmat mahdollisuudet ohjata pahoinvoiva oppilas hoitoon. Hän muistuttaa, että vanhemmilla on päävastuu lastensa kasvatuksesta.

– Koulu ei ole mikään hoitopaikka vaan opetuspaikka.

– Nykyään ongelma on, että monet vanhemmat sälyttävät vastuunsa koulun harteille ja ulkoistavat kasvatuksen. Koulu pystyy tukemaan vanhempia kasvatuksessa, mutta ei korvaamaan sitä.

– Kaikkia asioita ei voi lailla säätää, vaan tulee käyttää myös maalaisjärkeä.

Lue lisää: verkkouutiset.fi 9.4.2013

Kellokortit ja tuntimaksut päiväkoteihin? Vahasalo tyrmää “lasten parkkipaikat”

Tiistai, Huhtikuu 2nd, 2013

Sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Raija Vahasalo (kok.) vakuuttaa, että päiväkodeista ei tule “lasten parkkipaikkoja”. 

– Erityisesti kellokortit ja tuntimaksut ovat herättäneet valtavasti huolta varhaiskasvatuksen asiantuntijoissa, Vahasalo sanoo.

– Hurjimmillaan on arvioitu, että päiväkodeista on vaarana tulla lasten parkkipaikkoja: lapset tulevat ja menevät ja jokainen tyhjä aukko täytetään uudella lapsella, Vahasalo summaa otaksuttuja vaikutuksia.

Asiasta huolestuneena Vahasalo teki opetusministerille kirjallisen kysymyksen. Vastauksessaan ministeri Jukka Gustafsson (sd.) lupaa, että asiakasmaksujärjestelmän muutokset valmistellaan osana uutta varhaiskasvatuslakia. Opetusministerin vastauksesta käy ilmi, että maksujärjestelmä uudistuu yhtäaikaisesti muun lainsäädännön kanssa. [..]

Lue lisää: verkkouutiset.fi 2.4.2013