Archive for Joulukuu, 2012

Opettajan ammattinimikkeen suojaaminen tärkeää

Sunnuntai, Joulukuu 30th, 2012

Opettaja Sanna Ojala kaipasi (HS Mielipide 29.12.2012) opettajien koulutuksen yhdenmukaistamista ja opettajan ammattinimikkeen suojaamista osana koulutuksen kehittämistä.

Ammattinimikkeen suojaaminen on koettu tärkeäksi monella taholla. Esimerkiksi Ruotsissa, Kanadassa ja Skotlannissa opettajan ammattinimikettä saa käyttää vain kelpoisuusehdot täyttävä henkilö. Sillä vahvistetaan koulutuksen laatua, tuloksellisuutta ja lasten ja perheiden oikeuksia.

Eduskunnan sivistysvaliokunnassa olemme  kuulleet asiantuntijoita sekä ammattinimikkeen suojaamisesta että opettajarekisterin luomisesta. Asiasta on tehty aloitteita ja sillä on laaja kannatus.

Opettajarekisterin tarvetta korostaa myös se, että Suomesta puuttuu tällä hetkellä kokonaan reaaliaikainen tieto opettajatarpeesta ja kelpoisuustilanteesta. Emme tiedä, miten paljon ja miltä alueilta puuttuu päteviä opettajia. Rekisteri helpottaisi työnantajaa rekrytointitilanteessa ja vähentäisi hallintokustannuksia.

Eduskunta on jo hyväksynyt uuden rekisterin perustamisen, johon kirjataan pätevyys rakennusten energiatodistusten laatimiseen. Käsiteltävänä on opiskelijarekisterin perustaminen mm. opinnoista ja tutkinnoista. Mikäli opetusministeriö haluaa edistää asiaa, opettajarekisterin suhteen on mahdollista edetä nopeasti.

Raija Vahasalo
Kansanedustaja, eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja (kok)
Kirkkonummi

HS Mielipide 30.12.2012

Sarkomaa ja Vahasalo: Ehdoton ei arviointikeskuksen hajasijoittamiselle!

Lauantai, Joulukuu 29th, 2012

Lehdistötiedote 29.12.2012

Kokoomuksen kansanedustajat, opetushallituksen johtokunnan puheenjohtaja Sari Sarkomaa sekä sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Raija Vahasalo ovat tyrmistyneitä julkisuuteen tulleista kaavailuista hajasijoittaa Kansallisen koulutuksen arviointikeskus Jyväskylään. Keskuksen siirtäminen Jyväskylään on  vastoin selvitysmiehen esitystä ja valtionhallinnolle esitettyjä tehokkuusvaatimuksia. Opetusministerikin on jo ehtinyt aiemmin todeta, ettei ole perusteluja poiketa selvitysmiehen esityksestä.

Kansanedustajat penäävät nyt vastausta, mistä asiassa kyse ja vaativat opetusministeriä pysymään kannassaan sekä selvitysmiehen perustellussa esityksessä.

Arviontikeskuksen sijoittamiselle Helsinkiin on vahvat perusteet. Siinä toteutuvat toiminnan tehokkuudelle oleelliset arviointiasiantuntijoiden saanti, läheinen yhteys opetusviranomaisiin ja sidosryhmiin, hyvät yhteydet eri puolille Suomea sekä kansainvälinen yhteistyö. Sijoittamisessa tulee niin ikään säästösyistä ottaa huomioon opetushallinnon sisäisten voimavarojen ja tietojärjestelmien  yhteinen käyttö. Sijainti Opetushallituksen yhteydessä voisi luoda myös siltaa arvioinnista kehittämiseen.

Arviointikeskusta koskevan lakiesityksen on arvioitu tulevan alkuvuodesta eduskunnan käsittelyyn. Selvitysmies jätti asiasta marraskuussa raporttinsa, jossa hän esitti arviointikeskuksen toimipaikaksi Helsinkiä.

Kansanedustajat Sarkomaa ja Vahasalo muistuttavat opetusministeriä eduskunnan  tarkastusvaliokunnan raportista. Raportti roimi kovin sanoin alueellistamispolitiikan toteutusta. Valiokunnan raportti osoittaa, että alueellistamisesta on tullut suuria kustannuksia.  Alueellistaminen ei ole jäänyt vain tuloksiltaan laihaksi, vaan siitä on aiheutunut myös selkeää vahinkoa. Virastojen pakkosiirrot  ovat tulleet hyvin kalliiksi ja vaurioittaneet siirrettyjen virastojen toiminnan laatua sekä tehokkuutta. Siirrot ovat olleet kestämätöntä henkilöstöpolitiikkaa

“Tässä taloudellisessa tilanteessa ei ole varaa toistaa näitä virheitä. Päinvastoin on keskityttävä lisäämään kustannustehokuutta, jotta nykyisillä resursseilla voidaan saada aikaiseksi enemmän”, toteavat Sarkomaa ja Vahasalo. Edustajat jättävät arviointikeskuksesta myös kirjallisen kysymyksen valtioneuvoston vastattavaksi.

Lisätietoja:

Sari Sarkomaa
050 511 3033

Raija Vahasalo
050  511 3090

Kokoomusedustajat tyrmäävät pätkätutkinnot

Sunnuntai, Joulukuu 9th, 2012

Kokoomuksen kansanedustajat Sari Sarkomaa ja Raija Vahasalo tyrmäävät ajatuksen lyhyistä korkeakoulututkinnoista. Helsingin Sanomat kertoi maanantaina, että opetusministeriön rakennetyöryhmä pohtii kaksivuotisten korkeakoulututkintojen tarvetta nykyisten, pitempien tutkintojen rinnalle.

“Säästöjen varjolla ei saa uittaa koulutuspolitiikkaan sinne sopimattomia elementtejä, kuten pätkittyjä tutkintoja”, Sarkomaa ja Vahasalo varoittavat yhteisessä tiedotteessaan

Lue lisää: HS 27.11.2012