Archive for Syyskuu, 2012

Tiedote: Alkolukon käytön laajantamisesta; 13th International Alcohol Interlock Symposium

Sunnuntai, Syyskuu 9th, 2012

Kansanedustaja, eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja
Raija Vahasalo
TIEDOTE

 

Kansanedustaja Raija Vahasalo vaatii alkolukkoa ammattiliikenteen vakiovarusteeksi. Erityisesti vaarallisten aineiden kuljetuksessa alkolukon tulee olla välttämätön.

– Vuosi sitten olimme ensimmäinen EU-maa, joka asetti alkolukot pakolliseksi päivähoito- ja koululaiskuljetuksiin, Vahasalo iloitsee. ­– Seuraavaksi vapaaehtoisuuteen perustuvaa alkolukkojen käyttöä on lisättävä, Vahasalo vaatii. Lopullinen tavoite on kuitenkin saada alkolukko vakiovarusteeksi kaikkiin uusiin autoihin.

– Olemme kokeilleet valvontaa, kasvatusta ja kampanjointia estääksemme alkoholin vaikutuksen alaisena ajamisen. Silti vuodessa jää kiinni arviolta 20 000 rattijuoppoa. Noin 60 kännistä kuskia päivässä. Koska seulaan jää vain yksi kymmenestä, rattijuoppojen todellinen määrä on paljon isompi. Viimeisen vuosikymmenen aikana liikenneturvallisuus on lisääntynyt, mutta rattijuoppojen määrä ja osuus kolareista on päinvastoin kasvanut, Vahasalo summaa hälyttävän tilanteen.

– Nykytilastojen onnettomuuksia eivät vapaaehtoisuus eivätkä suositukset ehkäise. Jokaisessa ammattiliikenteen kuljetusajoneuvossa tulee olla alkolukko. Tämä kehityssuunta on ehdoton erityisesti vaarallisten aineiden kuljetuksissa.
– Alkolukon tulee myös olla pakollinen ehto ajolupaan heille, jotka ovat saaneet rattijuopumustuomion.

– Myös turvavyöt tulivat autoihin ensin kokeiluna. Alkuun ne olivat kömpelöitä ja hankalia. Nykyisin turvavyö on itsestäänselvyys. Uskon, että tulevaisuudessa alkolukko on autojen vakiovaruste, siinä missä turvavyöt, turvatyynyt ja ABS-jarrut ovat nykyään. On arvioitu, että alkolukkopakolla vähentäisimme noin 70 rattijuopon aiheuttamaa liikennekuolemaa vuosittain. – Tavoitteena on liikennekulttuuri, jossa moottori ei käynnisty, ellei kuljettaja ole selvin päin, Vahasalo visioi.
Alkolukon käyttöönotto Suomessa voidaan katsoa saaneen alkunsa kansanedustaja Raija Vahasalon lakialoitteesta lähes päivälleen kymmenen vuotta sitten. Sen ansiosta hänella on kunnia pitää puheenvuoro kansainvälisessä Alcohol Interlock -symposiumissa, joka järjestetään 13. kertaa ja nyt ensimmäistä kertaa Suomessa (Alcohol Interlock Symposium, Helsinki, 9.-11.9.2012).
Lisätietoja:

Raija Vahasalo
050 5113090
raija.vahasalo@eduskunta.fi

Tiedote: Varhaiskasvatuspalveluiden uudistaminen hallitusohjelman vastaista

Tiistai, Syyskuu 4th, 2012

Kansanedustaja, eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja
Raija Vahasalo

TIEDOTE 4.9.2012

Julkaistavissa heti

Eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Raija Vahasalo kummastelee varhaiskasvatuspalvelujen uudistamisen kaaosta: ”Hallitusohjelman vastaista!”

Opetusministeri Jukka Gustafsson toteaa viimeisimmässä tiedotteessaan 3.9.2012 seuraavasti: ”Sosiaali- ja terveysministeriön kanssa on sovittu, että lainsäädännön siirron jälkeen THL ja Valvira vastaavat yhä nykyisistä tehtävistään myös päivähoidon ja varhaiskasvatuksen osalta.”

Kuitenkin yhdessä sovittu hallitusohjelma yksiselitteisesti linjaa, että varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelu, hallinto ja ohjaus siirretään opetus- ja kulttuuriministeriöön.

– Varhaiskasvatussuunnitelmien perusteiden laadinta ja uudistaminen on tiukka varhaiskasvatusta ohjaava väline, joten se ei voi jäädä THL:lle, Vahasalo painottaa. – Sen on siirryttävä Opetushallitukselle.
– Tehtävien jaon sekamelska on vastoin asiantuntijoiden mielipiteitä ja vastoin hallitusohjelmaa, Vahasalo paheksuu. Tämä vaarantaa päivähoidon ja varhaiskasvatuksen kehittämisen kokonaisuutena, hän jatkaa.

On tärkeää, että varhaiskasvatuksen kehittämisestä vastuussa olevat viranomaiset ja tehtävät on selkeästi määritelty. Varhaiskasvatus, esiopetus ja koululaisten iltapäivätoiminta muodostavat kokonaisuuden, joiden sisällön, lainsäädännön ja ohjauksen kehittämisvastuu tulee olla selkeästi OKM:ssä.

Varhaiskasvatus kuuluu nykyisin paremmin opetus- ja sivistyspuolelle. Tähän mennessä enemmistö kunnista on jo siirtänyt varhaiskasvatuksen sosiaalitoimelta sivistystoimelle, Vahasalo muistuttaa.

Nykyisellään myös STM:n tilastoinnissa on puutteitta, Vahasalo huomauttaa. – Valtakunnallista tietoa ei ole kerätty esimerkiksi lastentarhaopettajien määrästä. Opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuudessa tähänkin tulisi tarvittava korjaus. Nykytilanne on kestämätön.

Vahasalo kummastelee, miksi asiassa ei edetä sovitusti. – Vaikuttaa, että pitkään odotettu ja yhdessä päätetty uudistus uhkaa romuttua, Vahasalo kuvaa tilannetta huolestuneena.

Edustaja Vahasalo jätti asiasta kirjallisen kysymyksen tänään (4.9.2012, ks. alla).

 

 
Lisätietoja:

Raija Vahasalo
050 5113090
raija.vahasalo@eduskunta.fi

Kirjallinen kysymys varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalveluiden hallinnosta

Tiistai, Syyskuu 4th, 2012

Kirjallinen kysymys 4.9.2012

Eduskunnan puhemiehelle

Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa todetaan, että varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelu, hallinto ja ohjaus siirretään opetus- ja kulttuuriministeriöön (OKM).

Myös Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011- 2016 todetaan, että varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelu, hallinto ja ohjaus siirretään sosiaali- ja terveysministeriöstä (STM) opetus- ja kulttuuriministeriöön vuoden 2013 alusta lukien.

Näin ollen STM ja OKM asettivat lokakuussa 2011 virkamiestyöryhmän valmistelemaan varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelun, hallinnon ja ohjauksen siirtoa sosiaali- ja terveysministeriöstä opetus- ja kulttuuriministeriöön. Työryhmän asettamispäätöksessä todettiin, että siirto ei koske lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetussa laissa (1128 / 1996) säädeltyjä lasten päivähoidon vaihtoehtona myönnettäviä taloudellisia tukia.  Työryhmän tehtävänä oli valmistella tarvittavat säädösmuutokset päivähoidon lainsäädännön valmistelun ja ohjauksen siirtämiseksi STM:stä OKM:öön huolehtien samalla päivähoidon valvonnasta.

Työryhmän tekemässä luonnoksessa hallituksen esitykseksi (12.7.2012) todetaan, että varhaiskasvatuksen siirryttyä opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuuteen se lakkaisi olemasta sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu. Päivähoitoon liittyvät tehtävät siirrettäisiin sosiaali- ja terveysministeriön hallintoalalta opetus- ja kulttuuriministeriön hallintoalalle. Poikkeuksena tästä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) toimisi edelleen toistaiseksi yksityisten palveluantajien rekisterin vastuullisena rekisterinpitäjänä ja terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL) hoitaisi eräitä päivähoitoon liittyviä tilastointitehtäviä.

Hallintoa selvittävän työryhmän luonnoksessa 12.7.2012 todetaan siis, että THL hoitaisi kuitenkin toistaiseksi eräistä lasten päivähoitoon liittyviä tilastointitehtäviä osana lasten ja perheiden tilastointiin liittyvää kokonaisuutta. STM valmistelisi THL:n kanssa tehtävän päivähoitoa koskevan tulossopimuksen osuuden yhteistyössä OKM:n kanssa.

Varhaiskasvatuksen kokonaisuuden kehittämisen kannalta on tärkeää, että kehittämisestä vastuussa olevat viranomaiset ja tehtävät on selkeästi määritelty. Varhaiskasvatus, esiopetus ja koululaisten iltapäivätoiminta muodostavat kokonaisuuden, joiden sisällön, lainsäädännön ja ohjauksen kehittämisvastuu tulee olla selkeästi OKM:ssä.

Opetusministeri Jukka Gustafssonin tiedotteessa 3.9.2012 todetaan seuraavaa: ”Sosiaali- ja terveysministeriön kanssa on sovittu, että lainsäädännön siirron jälkeen THL ja Valvira vastaavat yhä nykyisistä tehtävistään myös päivähoidon ja varhaiskasvatuksen osalta.” Tämä lausunto on siksikin mielenkiintoinen, että THL on nykyisellään vastannut varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden laadinnasta ja niiden viemisestä kuntatasolle. Tosin nykyinen laki lasten päivähoidosta ei tätä tehtävää THL:n tontille määrittele.

Jatkossa on erittäin tärkeää, että Opetushallitus osana kasvatus- ja koulutusjärjestelmän kokonaisuutta vastaa myös varhaiskasvatussuunnitelmien perusteiden laadinnasta ja uudistamisesta. Kaikista viimeaikaisista muistioista, lausunnoista ja ministeriön kannanotoista ei täysin selviä, mitä tehtäviä todellisuudessa on kaavailtu jätettäväksi STM:lle ja THL:lle.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

 

Mitkä ovat ne valtionhallinnon päivähoitoa ja varhaiskasvatuksen kehittämistä, valvontaa ja ohjausta koskevat nykyiset tehtävät, jotka on tarkoitus jättää THL:n ja STM:n vastuulle?

On huomion arvoista, että hallitusohjelmassa kuitenkin yksiselitteisesti todetaan seuraavasti: ”Varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelu, hallinto ja ohjaus siirretään opetus- ja kulttuuriministeriöön”.

 

Helsingissä 4 päivänä syyskuuta 2012

Raija Vahasalo /kok