Archive for Huhtikuu, 2012

Kunnat eivät noudata uutta perusopetuslakia

Sunnuntai, Huhtikuu 29th, 2012

Eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Raija Vahasalo (kok) moittii kuntia siitä, että nämä tulkitsevat haluamallaan tavalla uutta perusopetuslakia. Uusi perusopetuslaki asettaa tiukat vaatimukset sille, milloin erityisopetusta vaativa oppilas voidaan sijoittaa yleisopetuksen ryhmään.
Lain mukaan opetusjärjestelyssä on otettava huomioon opetuksen järjestämisedellytykset. Lain perusteluissa tämän selvitetään tarkoittavan sitä, että ratkaisuissa on otettava huomioon sekä
tukea tarvitsevan oppilaan tarpeet että esimerkiksi koko luokan opetuksellinen kokonaistilanne.
Integrointi eli erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus yleisopetuksen ryhmässä voidaan tehdä vain silloin, kun järjestely ei vaaranna kenenkään ryhmässä opiskelevan oppilaan opetuksen
tavoitteiden saavuttamista. Huomioon on otettava kaikkien oppilaiden tarpeet.
Kansanedustaja Vahasalon mukaan ympäri Suomea kiirii valituksia siitä, että kunnan tulkitsevat lakia häikäilemättömästi väärin. Viimeksi Turun Sanomat kirjoitti, miten erityisopetusta tarvitsevat oppilaat integroidaan yleisopetuksen ryhmiin ilman minkäänlaisia tukitoimia. Kunta rikkoo säästöjen nimissä lakia ja kaikki oppilaat kärsivät.
Eteläisen Suomen Erityisopetus ry:n järjestämässä Kadonneet pojat -keskustelutilaisuudessa keskiviikkona 25.4. Karjaalla puhunut Vahasalo muistutti, että Suomessa on erittäin korkeatasoista ja tehokasta erityisopetuksen osaamista, kunhan siihen annetaan mahdollisuus.

Syrjäytymisvaarassa oleville tarvitaan räätälöityjä ratkaisuja

Torstai, Huhtikuu 26th, 2012

Nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen haettiin keskiviikkona lääkkeitä Karjaalla Kadonneet pojat -seminaarissa.
Sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Raija Vahasalo kertoi, mitä valtakunnan tasolla on tehtynä ja tekeillä. Vahasalolta ei löytynyt kannatusta viime päivinä keskustelunaiheeksi nousseelle oppivelvollisuusiän nostamiselle.
– Pitää löytää räätälöity ratkaisu jokaiselle.
Parhaillaan mietitään muun muassa sitä, miten syrjäytymisvaarassa oleville nuorille löytyisi vastuullinen taho, joka seuraisi nuoren pääsyä koulutukseen ja työelämään.

Länsi-Uusimaa 26.4.2012

Vahasalo: Oppivelvollisuusiän nostaminen tehotonta lisälusimista

Tiistai, Huhtikuu 24th, 2012

Kansanedustaja ja eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Raija Vahasalo tyrmää opetusministeri Jukka Gustafssonin ehdotuksen oppivelvollisuuden ikärajan nostamisesta täysin vääränä ratkaisuna.

Raija Vahasalon mukaan Jukka Gustafsson siirtäisi ongelmia vain eteenpäin nostamalla ikärajan 18 vuoteen. Gustafsson perustelee ehdotustaan nuorten syrjäytymisen estämisellä.

Vahasalo ihmettelee miten oppivelvollisuus voidaan toteuttaa ilman opiskelupaikkoja, sillä pääkaupunkiseudun suurena ongelmana on toisen asteen opiskelupaikkojen liian vähäinen määrä. Moni nuori ei pääse opiskelemaan, koska opiskelupaikkoja ei ole väkilukua vastaavasti. Hän kehottaakin opetusministeriötä keskittymään opiskelupaikkojen lisäämiseen.

Lue lisää: Verkkouutiset 24.4.2012

Si­vis­tys­va­lio­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja: Kaurismäen käytös ei käy

Keskiviikko, Huhtikuu 11th, 2012

Sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Raija Vahasalo. (KUVA: Pekka Ala-aho. Linkitetty www.kaleva.fi)

Oulussa vieraileva sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Raija Vahasalo (kok.) sanoo, että elokuvaohjaaja Aki Kaurismäen humalassa antamat raflaavat lausunnot The Guardian-lehdessä eivät ole akateemikolle sopivan käytöksen mukaista. [Aki Kaurismäki brit­ti­leh­des­sä: Terrorismi ihmiskunnan ainoa mahdollisuus selvitä]

”Sellainen käytös ei tietenkään käy”, Vahasalo totesi.

Valiokunta vieraili tiistaina koko päivän Oulussa tutustuen muun muassa Raatin stadioniin, kulttuuritalo Valveeseen, Oulun yliopistoon ja Ritaharjun monitoimitaloon.
Lue lisää Kaleva 11.04.2012