Archive for Tammikuu, 2011

Keskusta kaatoi liikuntatuntien lisäämisen

Lauantai, Tammikuu 15th, 2011

Johannes Koroma (Lukijan areena 8.1.) väitti virheellisesti Henna Virkkusen esittäneen draamaa perusopetuksen oppiaineeksi muun muassa liikuntatuntien kustannuksella. Näin asia ei ollut. Perusopetuksen tuntijakouudistus olisi päinvastoin lisännyt liikunnan yhteistä tuntimäärää neljällä tunnilla.

Perusopetuksen tuntijakouudistuksessa korostettiin liikunnan opetuksen tehtävää liikunnallisen ja terveyttä edistävän elämänasenteen omaksumisessa. Liikunnan opetuksen tavoitteeksi asetettiin fyysisen toimintakyvyn sekä liikunnallisen aktiivisuuden ja liikkumisen ilon kehittäminen.

Keskusta kaatoi perusopetuksen tuntijakouudistuksesta esitetyn kompromissin, jossa draaman osuus oli jo enimmäkseen integroitu muuhun opetukseen ja jossa kaikkien taito- ja taideaineiden pakollisten tuntien määrää olisi lisätty. Kieltäytymällä kompromissista keskusta esti myös liikuntatuntien lisäämisen koulussa ja asettui samalla esteeksi perusopetuksen laadun kehittämiselle.

Koulujen taito- ja taideaineiden opetus on vähentynyt viimeisten vuosikymmenten aikana. Valinnaisuuksien vähentäminen on johtanut samalla taito- ja taideaineiden opetuksen vähenemiseen. Suuntaa halutaan kuitenkin nyt muuttaa uuden ajan kansalaistaitojen merkityksen kasvaessa. Nykyinen tuntijako ei siis vastaa nykypäivän ja tulevaisuuden tarpeisiin.

Sivistysvaliokunta antoi juuri mietinnön Kulttuurin tulevaisuus -selonteosta. Siinä edellytimme taito- ja taideaineiden lisäämistä perusopetuksessa ja opettajien perus- ja täydennyskoulutuksessa. Koska perusopetuksen laadun kehittäminen ja taito- ja taideaineiden määrän lisääminen jäi tällä hallituskaudella toteuttamatta, on asiaan syytä palata heti uudessa hallitusohjelmassa.

Raija Vahasalo
Eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja,
Kansanedustaja (kok), Kirkkonummi

Länsiväylä 15.-15.1.2011, Lukijan areena

Taide sai uuden kehitysohjelman

Torstai, Tammikuu 13th, 2011

Eduskunnan sivistysvaliokunta listasi taidelait, jotka vaativat uusimista

[..] Selonteossa esitetään nelisenkymmentä toimenpide-ehdotusta aina rahoituksen uusimisesta kulttuuripoliittisen maahanmuuttajaohjelman laatimiseen. Selonteon keskeinen sanoma on, että kulttuurin merkitys kasvaa ja kulttuuri pitää ottaa huomioon kaikkialla valtiovallan päätöksenteossa. [..]

Sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Raija Vahasalo (kok) sanoo, että selonteko oli oma kokonaisuutensa, johon ei haluttu tehdä muutoksia.
“[valiokunnan mietinnön] Listalla halusimme tuoda esille asiat, jotka vaativat pikaisia toimia”, hän sanoo. Esimerkiksi taiteilijoiden sosiaaliturvan parantamista lautakunta korostaa enemmän kuin selonteko.

Valiokunnan yksimielisessä kannanotossa keskitytään taitelijoiden työtä haittaavaan lainsäädäntöön.
“Emme lähteneet listaamaan parannusehdotuksia yksittäisille taidelajeille, vaan etsimme epäkohtia, joiden korjaaminen parantaisi laajasti eri alojen taiteilijoiden asemaa”, sanoo Vahasalo.

[..] Eduskunta hyväksynee listan ensi viikolla, ja se jää elämään tämän eduskunnan kulttuuripoliittisena tahtotilana.
Olisi ihme sekä kumma, jos yhtään listan ehdotuksista ei olisi seuraavan hallituksen ohjelmassa.

Lue lisää: HS Kulttuuri 13.1.2011