Archive for Elokuu, 2010

Nimikesuojan ehdot työn alla

Perjantai, Elokuu 27th, 2010

Pätevien opettajien palkkaaminen helpottuu, vanhemmat saavat paremmin tietää, millainen henkilö heidän lapsiaan opettaa, opettajien virkanimitykset tulevat entistä läpinäkyvämmiksi. Muun muassa näiden asioiden vuoksi opettajan ammattinimike halutaan suojata.

Monet taputtavat käsiään, jos opettajan ammattinimike rajataan koskemaan vain päteviä opettajia. Eduskunnassa, Opetushallituksessa ja OAJ:ssä pohditaan, millä ehdoilla nimike suojattaisiin.  [..]

Eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja, kokoomuslainen Raija Vahasalo vahvistaa, että kansanedustajien joukossa asialle löytyy laajaa kannatusta kaikista puolueista. Hän lupaa ottaa asian esille valiokunnassa, ja mikäli valiokunnan enemmistö niin päättää, hanke etenee opetusministeriöön.

Vahasalo uskoo, että opettajan ammattinimikkeen suojaaminen parantaisi perusopetuksen pohjaa.

– Suojaus on hyvä asia. Nyt opettajana voi esiintyä kuka tahansa, vaikka opetus vaatii korkeaa ammattitaitoa.

Vahasalo muistuttaa, että Suomessa opettajankoulutus on vetovoimainen ala eikä pätevistä opettajista ole pulaa. Ammattinimikkeen suojaamisella nostettaisiin opettajan statusta entisestään.

Hän myöntää, että pitkään ammatissa toimineet epäpätevät opettajat saattavat vastustaa suojauksia.

– Mutta kun katsoo kokonaisuutta, niin on jokaisen etu, että kaikki opettajat ovat päteviä.

Riitta Korkeakivi / Opettaja 27.8.2010

Valtapolitiikka esti hallinnon siirron

Perjantai, Elokuu 27th, 2010

Hallituksen budjettiriihen alla odotettiin, että varhaiskasvatuksen hallinto siirtyisi lopulta opetustoimeen. Toisin kuitenkin kävi. Pettymys on suuri.

Keskustan puheenjohtaja, pääministeri Mari Kiviniemi torppasi hallituspuolueiden puheenjohtajien eli kvartetin palaverissa ennen budjettiriihtä varhaiskasvatuksen hallinnon siirron opetustoimeen.

Kiviniemen mielestä kyseessä on hallitusohjelmakysymys, minkä vuoksi asia ei edennyt pitemmälle. Kvartetilta vaaditaan yksimielisiä ratkaisuja. [..]

Eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja, kokoomuksen kansanedustaja Raija Vahasalo kertoo olevansa syvästi pettynyt, koska hallinnon siirto ei toteutunut. Hänen mukaansa on paljon asioita, joita ei ole hallitusohjelmassa. Budjettiriihessä niistä yksi oli turpeen verotus.

– Varhaiskasvatuksen hallinnon osalta kyse oli nyt venkoilusta ja valtapolitiikasta, Vahasalo sanoo.

Sivistysvaliokunta on monessa yhteydessä vuosien varrella yksimielisesti esittänyt päivähoidon siirtoa opetustoimeen. Vahasalo huomauttaa, että lähestymistapa varhaiskasvatukseen on erilainen opetus- ja kulttuuriministeriöllä kuin sosiaali- ja terveysministeriöllä.

– Päivähoito ei ole sosiaalipalvelu. [..]

Matti Rutonen / Opettaja 27.8.2010

Tervetuloa tapaamaan Mäntsälän Messuilla 29.8.2010 klo 11-12

Keskiviikko, Elokuu 25th, 2010
Tervetuloa tapaamaan Mäntsälän Messuilla 29.8.2010 klo 11-12

Tervetuloa tapaamaan Mäntsälän Messuilla 29.8.2010 klo 11-12

Tervetuloa tapaamaan Kirkkonummi-päivillä

Keskiviikko, Elokuu 25th, 2010
Tervetuloa tapaamaan 28.8.2010

Tervetuloa tapaamaan 28.8.2010

Olen Kirkkonummi-päivillä 28.8.2010 klo 9-12. Tervetuloa tapaamaan!

Vahasalo: Suomi on paras maa!

Sunnuntai, Elokuu 22nd, 2010

Eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Raija Vahasalo iloitsee Suomen pitkäjänteisen työn palkitsemista Newsweek-lehden vertailussa. Newsweek pyysi eri alojen asiantuntijoita  selvittämään, mihin maahan tällä hetkellä kannattaisi syntyä.  Selvityksen kriteereinä oli viisi mittaria: koulutus, terveys, elämänlaatu, talouden dynaamisuus ja poliittinen ympäristö. Kansanedustaja Vahasalon mielestä on erityisen hienoa, että  suomalainen koulutus arvostettiin niin korkealle, että voitto Suomelle  tuli erityisesti koulutuksen pisteillä.

Suomalaiseen vaatimattomuuteen kuuluu, että täällä ensimmäisenä havaittiin pistelaskussa virheitä “Eihän  me nyt parhaita olla” ja pyydettiin lehteä korjaamaan pistejärjestystä.  Vastauksena koulutuksemme saamia pisteitä nostettiin entisestään,
joten ykkössija on entistäkin selvempi.

“Jo ennen tätä vertailua Suomi on ollut maailmalla koulutuksesta kiinnostuneiden parlamentaarikkojen ja virkamiesten opintomatkaja
pyhiinvaelluskohde”, kertoo Vahasalo. Hän oli viimeksi pari viikkoa sitten emännöimässä korealaisten vierailua Suomeen. Erityisiä
ihailun kohteita ovat olleet esimerkiksi kouluruokailu ja opettajien koulutus- ja osaamistaso.

”Parhaan pitää juosta entistäkin kovempaa”

Parhaan pitää juosta entistäkin kovempaa”, toteaa Vahasalo. Erityisesti Kanada ja Korea haluavat viedä Suomelta ykkössijan. Siksi jatkossakin Suomessa on pidettävä huolta kaikista koulutuksen asteista ja  parannettava kaikkia osa-alueita. Parhaallakin on varaa parantaa.

Budjettiriihessä saatiin juuri käsiteltyä vuoden 2011 valtion budjetti.  Vahasalon mukaan budjetissa positiivista on se, että ensi vuonna jatketaan Perusopetus paremmaksi (POP) -ohjelmaa. Lisää rahaa  annetaan mm. ryhmäkokojen pienentämiseen, erityisopetukseen,  kerhotoimintaan ja opettajien täydennyskoulutukseen. Kirkkonummi onkin hyödyntänyt hyvin aikaisemmat kehittämismäärärahat.

Hallituksen budjettiriihessä ei päästy haluttuun sopuun varhaiskasvatuksen hallinnon siirtämisestä Sosiaali- ja  terveysministeriöstä Opetus- ja kulttuuriministeriöön. Vahasalo on  erityisen pettynyt tähän päätökseen. Hänen mukaansa varhaiskasvatus ei ole sosiaalihuoltoa. Vahasalo on vakuuttunut siitä, että kauan kaivattu päivähoitolain kokonaisuudistus onnistuu vasta hallinnon siirron  jälkeen. Budjettiriihestä tihkuneiden tietojen mukaan ministeri Katainen ehdotti siirtoa, mutta hallitus ei päässyt asiasta yksimielisyyteen. Eduskunnan sivistysvaliokunta, päivähoidon hallinnon selvitysmiehet ja lähes kaikki asiantuntijat ovat olleet siirron tarpeesta yksimielisiä. “Asia  tulee kirjata seuraavaan hallitusohjelmaan”, vaatii Vahasalo.

Päivähoitolain uudistamisesta päätettävä

Perjantai, Elokuu 13th, 2010

Viime vaalikaudella päivähoitolain uudistaminen ja lasten asia jäi muiden asioiden jalkoihin. Nyt on huolehdittava, ettei sama virhe toistu. Sinivihreän hallituksen kausi alkaa olla lopuillaan, mutta hallitusohjelmassa luvattua päivähoitolain uudistusta ei näy eikä kuulu.

Päivähoidon hallinnon siirrosta sosiaali- ja terveysministeriöstä opetus- ja kulttuuriministeriöön on tehtävä päätös viimeistään syksyn budjettiriihessä. Myös päivähoitolain uudistaminen varhaiskasvatuslaiksi on saatava liikkeelle mahdollisimman nopeasti. Nykyinen päivähoitolaki on ollut voimassa lähes samansisältöisenä vuodesta 1973. Ajat ja tarpeet ovat muuttuneet, lain henki ei.

Päivähoito ei ole enää vain sosiaalitoimen osa, jolla mahdollistetaan vanhempien työssäkäynti, vaan osa kasvatus- ja koulutuspolitiikkaa. Varhaiskasvatuksesta alkava pedagoginen jatkumo koulun maailmaan luo perustan lapsen tasapainoiselle kasvulle ja kehitykselle. Siksi varhaiskasvatuksen hallinto, ohjaus ja kehittäminen tulee määrätä opetus- ja kulttuuriministeriön tehtäviksi.

Jo yli kymmenen vuotta sitten sosiaali- ja terveysministeriön varhaiskasvatustyöryhmä esitti, että laissa tulee selkiyttää päivähoitopalvelua palvelujärjestelmänä, palvelun toimintamuotoina ja määrittää sisältö nykyistä selkeämmin varhaiskasvatukseksi. Laissa tulee määritellä muun muassa varhaiskasvatuksen tavoitteet ja kaikkien lasten oikeudet varhaiskasvatukseen sekä tarkastella varhaiskasvatuksen toteutumisen laatukriteereitä, sisältöjä, arviointia, johtamista, ohjausjärjestelmää ja hallintoa.

Lain valmistelun pohjaksi on syytä tehdä kattava päivähoito-varhaiskasvatusselvitys, jotta tiedetään varhaiskasvatuspalvelujen tämänhetkinen todellinen tilanne, laatu ja tarjonta. Myös opettajien ammattijärjestö on vaatinut selvityksen tekemistä. Selvityksessä tulee tarkastella mm. päiväkoti- ja perhepäivähoitopaikkojen määrää, perhepäivähoidon ryhmäkokoja ja varahoitojärjestelyitä, henkilöstön koulutustasoa ja määrää sekä palveluiden määrää ja tarvetta.

Päivähoitolakia uudistettaessa taustatietojen on oltava ajan tasalla. Tiukassa taloustilanteessa on jatkuvasti mietittävä, miten vähemmällä tehdään paremmin. Lain uudistamiseen liittyviä kustannuksia on vanhentuneiden tietojen pohjalta lähes mahdotonta arvioida. Hyvin tehty selvitystyö maksaa itsensä takaisin tulevina vuosina.

 SARI SARKOMAA (kok)
Kansanedustaja, Helsinki

 

 RAIJA VAHASALO (kok)
Kansanedustaja, eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja, Kirkkonummi

Opettaja 13.8.2010

Sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Raija Vahasalo Unkarissa

Tiistai, Elokuu 10th, 2010

Eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Raija Vahasalo vieraili elämänsä ensimmäistä kertaa Unkarissa 9.-10.8. avaamassa suhteita Unkarin uuden parlamentin sivistysvaliokuntaan. Puheenjohtaja Vahasalo neuvotteli kollegansa, puheenjohtaja Zoltán Pokornin kanssa molemmissa maissa käynnissä olevista ajankohtaisista koulutuspoliittisista lainsäädäntöhankkeista sekä mahdollisuuksista tiivistää valiokuntien välistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa. Keskustelussa todettiin, että monet koulutukseen liittyvät haasteet, ikäluokkien pienentyminen, väestön keskittyminen sekä erityisopetuksen tarve, ovat yhteneviä niin Unkarille kuin Suomelle. [..]

Raija Vahasalo ja Zoltán Pokorni

Raija Vahasalo ja Zoltán Pokorni

(Lue lisää: http://www.finland.hu/Public/default.aspx?contentid=198069&nodeid=39291&culture=fi-FI)