Archive for Kesäkuu, 2010

Perusopetuksesta kaivataan eduskuntakeskustelua

Perjantai, Kesäkuu 18th, 2010

Eduskunnan puhemiehelle Sauli Niinistölle on tehty esitys, että eduskunta kävisi ajankohtaiskeskustelun perusopetuksen tavoitteista. Aloitteen on allekirjoittanut 15 kansanedustajaa eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtajan Raija Vahasalon johdolla. Aloitteen tekijät ovat sivistysvaliokunnan jäseniä.

Ajankohtaiskeskustelua perustellaan muun muassa ensi vuoden alussa tehtävällä tuntijakouudistuksella, jossa pitää ottaa huomioon myös pitkän aikavälin kehitystarpeet. Oppimisympäristöt laajenevat ja koulutyön pitää muokkaantua kehityksen mukana.

Kansanedustajat toivovat keskustelua, koska perusopetusta koskevia asioita ei eduskunnassa käsitellä kuin vain pienin osin.

Opettaja-lehti 18.6.2010

Opettajan ammattinimike suojattava

Perjantai, Kesäkuu 18th, 2010

Kuusi kansanedustajaa on tehnyt eduskunnassa toimenpidealoitteen, jossa esitetään opettajan ammattinimikkeen suojaamista. Maan hallituksen toivotaan ryhtyvän toimiin, että opettajan ammattinimike suojataan vain niiden opettajien käyttöön, joilla on opettajan kelpoisuus. Samalla luotaisiin esimerkiksi Opetushallituksen yhteyteen rekisteri, josta lasten vanhemmat ja työnantajat voivat tarvittaessa tarkistaa opettajan kelpoisuuden.

Aloitteen tekijät perustelevat esitystään muun muassa sillä, että alueelliset vaihtelut pätevien ja koulutettujen opettajien saamisessa ovat kohtuullisen suuria.

Niin ikään kansainvälisillä foorumeilla on viime aikoina nostettu esiin opettajan ammatin legitimointi. Käytännössä näin on jo tehty esimerkiksi Kanadassa ja Skotlannissa. Ruotsissa siirrytään vuonna 2012 käytäntöön, jossa pätevät opettajat rekisteröidään ja vain pätevillä opettajilla on oikeus kirjoittaa arviointi oppilaasta.

Aloitteen takana ovat kokoomuksen Raija Vahasalo ja Sanna Lauslahti, keskustan Inkeri Kerola, vihreiden Outi Alanko-Kahiluoto ja Kirsi Ojansuu sekä kristillisdemokraattien Sari Palm.

Opettaja-lehti 18.6.2010

Nuorisolain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Keskiviikko, Kesäkuu 16th, 2010

Täysistunnon pöytäkirja PTK 66/2010 vp

66. KESKIVIIKKONA 16. KESÄKUUTA 2010 kello 14.02

9) Hallituksen esitys laeiksi nuorisolain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys HE 1/2010 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM 5/2010 vp

2010-06-16 YLE Areena

Raija Vahasalo /kok (esittelypuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Hallitus ehdotti nuorisolakiin muutoksia, joiden tavoitteena on parantaa nuorten mahdollisuuksia saada tarvitsemansa julkiset palvelut. Samalla tehostetaan nuorten sosiaalista vahvistamista parantamalla nuorille tarjottavaa varhaista tukea. Laissa säädetään menettelystä paikallisten viranomaisten monialaisen yhteistyön kehittämiseksi. Kunnassa tulee olla nuorten ohjaus- ja palveluverkosto, johon kuuluisivat nuorten kannalta keskeisimmät toimialat. Mukana olisivat opetus-, sosiaali- ja terveys- ja nuorisotoimen sekä työ- ja poliisihallinnon edustajat. Myös muut viranomaiset, kuten esimerkiksi puolustushallinto, voivat tarvittaessa kuulua verkostoon. Verkosto toimii vuorovaikutuksessa nuorten palveluja tuottavien yhteisöjen kanssa.

Lue koko teksti..

Alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen ja alkolukon käytöstä koulu- ja päivähoitokuljetuksissa

Tiistai, Kesäkuu 8th, 2010

Täysistunnon pöytäkirja PTK 62/2010 vp

PTK 62/2010 vp

62. TIISTAINA 8. KESÄKUUTA 2010 kello 14.00

8) Hallituksen esitys laeiksi alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen ja alkolukon käytöstä koulu- ja päivähoitokuljetuksissa

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys HE 74/2010 vp

Lähetekeskustelun puheenvuoro

Lähetekeskustelun puheenvuoro

Raija Vahasalo /kok: Arvoisa puhemies! Ministeri Anu Vehviläinen on tehnyt erinomaista työtä alkolukon eteen, kiitos siitä. On hienoa, että alkolukon käyttö nyt laajenee päivähoito- ja koulukuljetuksiin, joita yleensä ajetaan tilausajoina takseilla ja linja-autoilla. Kolmen vuoden ajan on ollut tästä asiasta suositus, mutta, kuten niin monen muun asian kohdalla, suositus ei ole tässäkään riittänyt vaan täytyy nostaa tämä asia lakiin, jotta se paremmin tehoaisi.

Kuten ministeri tässä sanoikin, alkoholi on osallisena joka neljännessä kuolemaan johtaneessa onnettomuudessa ja myös joka kuudennessa loukkaantumistapauksessa. Rattijuopot ovat sikäli hankala ryhmä tuolla liikenteessä, että heihin ei tehoa valistus, ei valvonta, ei kampanjat, ei ajokortin vieminen. Rattijuoppohan ei ajamiseen korttia tarvitse, mutta alkolukko estää hölmöilyt.

Lue koko teksti..