Archive for Heinäkuu, 2008

Vahasalo: Budjetti toteuttaa sivistysvaliokunnan tahtoa

Torstai, Heinäkuu 31st, 2008

Sivistysvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Raija Vahasalo (kok.) kiittää budjettiehdotusta nuorten syrjäytymistä ehkäisevistä toimista.

Valtiovarainministeriön budjettiehdotuksen perusteella useita sivistysvaliokunnan keväisen, nuorten syrjäytymistä koskevan, kannanoton esityksistä tullaan toteuttamaan.

Vahasalo on erityisen tyytyväinen siitä, että lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi osoitetaan varoja opetusryhmäkokojen pienentämiseen, ammatillisen koulutuksen aloituspaikkojen lisäämiseen, maahanmuuttajien valmistavaan koulutukseen, opetushenkilökunnan lisäkoulutukseen ja työpajatoimintaan.

– Tämä vastaa hyvin sivistysvaliokunnan lausunnon linjausta.

Verkkouutiset 31.7.2008

Raija Vahasalo Porissa 18.7.2008

Keskiviikko, Heinäkuu 16th, 2008

Kansanedustaja, eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Raija Vahasalo on tavattavissa Satakunnan Kokoomuksen osastolla Porin Yrjönkadulla 18.7.2008 klo 13.30-14.00. Tervetuloa!

Raija Vahasalo SuomiAreenalla 18.7.2008

Keskiviikko, Heinäkuu 16th, 2008

Sivistys on oikeus!

Porin kirjaston 150-vuotistilaisuudessa kirjastojen asemasta puhumassa perjantaina 18.7.2008 klo 11-12 eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Raija Vahasalo (kok), vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anni Sinnemäki ja Suomen Kirjailijaliiton puheenjohtaja Kari Levola.

http://www.mtv3.fi/suomiareena/etusivu.shtml?kalenteri_18

“Vikingarna i Ingå”

Torstai, Heinäkuu 3rd, 2008

Kultursekreterade Regina Ekblom, riksdagsledamot Raija Vahasalo och maken Seppo VahasaloFoto: Gunvor Westrén-Doll

Kultursekreterade Regina Ekblom informerar on kulturverksamheten i Ingå för riksdagsledamot Raija Vahasalo, ordförande i riksdagens kulturutskott, maken Seppo Vahasalo var också imponerat av det digra programmet.

Gunvor Westrén-Doll, KS 3.7.2008

Satsa på utveckling för den äldre befolkning: Raija Vahasalos motion på fullmäktigemötet 26.6.

Torstai, Heinäkuu 3rd, 2008

Det centrala i utvecklingen för åldrande är att förstärka den egna verksamheten så länge som det finns öjlighet därtill. Man bör grunda en förebyggande serviceform.

I Danmark har man utarbetat en lyckad modell med goda erfarenheter, den går ut på att man redan vid 75-års  ålder göra hembesök varvid man bl.a. granskar servicebehoven med följd att sjukhusbesöken och läkarbesöken har minskat och livskvaliteten har förbättrats.

På så sätt sparar man också på dyr anstalt vård. I Helsingfors har motsvarande service redan påbörjats . Motion blev undertecknad av 31 fullmäktigeledamöter.

Gunvon Westrén-Doll / KS 3.7.2008