Archive for Kesäkuu, 2008

Päivähoito kaipaa remonttia

Sunnuntai, Kesäkuu 15th, 2008

Päivähoitolakia ei ole lainkaan tarkasteltu ja arvioitu kokonaisuutena sen voimassaoloaikana. Lisäyksiä, poistoja ja muutoksia lakiin on vuosien varrella tehty useitakin. Kuitenkin sen toteutumisen ja palvelun laadun arviointi on jäänyt tekemättä.

Päivähoitolaki tarvitsee remontin, jota eduskunnan enemmistö vaati jo 2001. Tarvitaan uusi laki alle kouluikäisten lasten varhaiskasvatuksesta. Laissa jokaiselle lapselle tulee taata mahdollisuus varhaiskasvatuspalveluihin. Näiden palveluiden tulee vastata lasten ja perheiden erilaisia tarpeita.

Lain uudistamisen yhteydessä varhaiskasvatus tulee yhdistää osaksi kasvatus- ja koulutusjärjestelmän kokonaisuutta ja siirtää opetusministeriön toimialalle.

Suomessa vain puolet alle esiopetusikäisistä lapsista on päivähoitopalvelujen piirissä. Se on Euroopan alhaisimpia lukuja, jos sitä käytetään osallistumisasteena varhaiskasvatuspalveluihin. Tässä on myös tilastollinen ongelma. Tilastoista puuttuvat esimerkiksi seurakuntien kerhot, kuten myös monet taide- ja musiikkileikkikoulut, joihin alle kouluikäiset osallistuvat.

Toisaalta palvelujen käyttö usein myös kasaantuu, eli samat lapset ovat esimerkiksi  perhepäivähoidossa ja sitten vielä erilaisissa kerhoissa.

Kotihoidontukijärjestelmä pitää lapsia varhaiskasvatuspalvelujen ulkopuolella. Jos perheessä hoidetaan kotihoidontuella alle kolmivuotiasta lasta, myös perheen isommat lapset jäävät helposti pedagogisten varhaiskasvatuspalvelujen ulkopuolelle.

Varhaiskasvatuspalveluilla voisi olla nykyistä merkittävämpi rooli sekä maahanmuuttajalasten suomenkielen kehitykselle että kotoutumiselle maahamme. Varhaiskasvatuspalvelut voivat tasoittaa tehokkaasti maahanmuuttajataustaisen lapsen koulutietä.

Oppimisvaikeudet, erityisopetuksen tarve ja syrjäytymisriskit voidaan tunnistaa jo alle kouluikäisillä lapsilla. Laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut ovat oiva väylä tunnistaa riskejä, ennaltaehkäistä niiden monimutkaistuminen ja korjata niitä.

Euroopan unionin jäsenmaissa sekä Norjassa ja Islannissa varhaiskasvatuspalvelut ovat osa kasvatus- ja koulutusjärjestelmää. Nykyisessä mallissa, jossa varhaiskasvatus on sosiaalitoimessa, monet lapsen kasvun ja oppimisen kannalta keskeiset asiat törmäävät turhaan hallintokuntien raja-aitoihin.

Jo nyt kuusivuotiaiden maksuton esiopetus on jo osa opetustointa. Miksei siis koko varhaiskasvatuksen kokonaisuus? Päivähoito oli aiemmin myös sosiaalipalvelu, mutta ei enää. Nyt se on selvästi varhaiskasvatusta.

Varhaiskasvatus on kivijalka, jonka on oltava vahva ja luja. Sille voidaan rakentaa muu kasvatus- ja koulutus. Tässä asiassa Suomen pitää olla edelläkävijä, ei muun Euroopan tukioppilas.

Raija Vahasalo
Kansanedustaja (kok)
Eduskunnan sivistysvaliokunnan pj
Kirkkonummi

Areena / Länsiväylä 15.6.2008

Miten kouluttaa vasemmisto tarpeettomaksi?

Perjantai, Kesäkuu 13th, 2008

Suomalainen koulutusjärjestelmä on viime vuosituhannen menestystarina. Yleinen ja yhtäläinen oikeus sivistyä mahdollisti nousun savupirtistä kristallikruunujen alle Kekkosesta Virtaselle. Suomi on hyödyntänyt maan lahjakkuusreservit yksilöiden ja kansakunnan parhaaksi.

Sivistystason ja vaurauden nousu ovat edistäneet Kokoomusta. Vasemmiston kannattajakunta on kutistunut prosentin osilla vuosi toisensa jälkeen. Vastakkainasettelu on lieventynyt ja ihmiset ovat saaneet paremmat mahdollisuudet olla oman onnensa seppiä.

Ajammeko nyt politiikkaa, joka laventaa yleistä sivistystä ja vaurautta? Vaikka hallitusohjelma ja opetusministeri Sari Sarkomaan johdolla ajetut parannukset entiseen menoon ovat edistysaskeleita, meidän pitää olla kunnianhimoisempia tavoitteissamme. Haluamme taata, että  Kokoomus pysyy edelläkävijänä ja haluamme, että vasemmiston muuttuminen  tarpettomaksi jatkuu.

Työsarkaa on esimerkiksi maahanmuuttajien tehokkaassa integroinnissa yhteiskuntaamme, syrjääntyneisyyden torjumisessa ja peruskoulun Pisa-menestyksen kirkastamisessa korkeakoulujen kampuksille. Myös erään korkeasti koulutetun yritysjohtajan mielipide: ”Meidän pitää laiskojen suomalaisten sijasta kouluttaa yliopistoissamme fiksuja ja ahkeria ecuadorilaisia” kertoo sivistysyliopiston yhdenlaisesta epäonnistumisesta.

Nousevissa Aasian valtioissa on vimmaa ja tahtoa menestyä. Sama tahtotila meidän täytyy päästää irti uutena Forssan julistuksena:”Yleinen koulupakko. Riittävän pieni opetusryhmäkoko, jotta koulusta tulee hyvä kasvu- ja työympäristö…” Muutos, johon voimme uskoa!

Raija Vahasalo
Kansanedustaja, sivistysvaliokunnan puheenjohtaja

Valiokunta: Nuoret seurantaan syrjäytymisen estämiseksi

Torstai, Kesäkuu 12th, 2008

[..] Kansanedustaja Raija Vahasalon (kok) johtama sivistysvaliokunta pyysi vuoden alussa opetusministeriöltä selvitystä toimenpiteistä nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Niistä kertyikin pitkä lista, mutta valiokunta esittää keskiviikkona valmistuneessa lausunnossaan kymmenkunta lisäkonstia, joilla kasautuvaa huono-osaisuutta voitaisiin ehkäistä.

Esimerkiksi kouluterveydenhuoltoa koskevaa lainsäädäntöä valiokunta haluaa terävöittää ja selkiyttää salassapitosäännöksiä, jotta ne eivät estä toimivaa oppilashuoltoa. [..]

Lue lisää: HS 12.6.2008

SDP haluaa pidentää oppivelvollisuutta

Torstai, Kesäkuu 12th, 2008

Eduskunnan sivistysvaliokunta on kevään aikana paneutunut syrjäytymiseen. Valiokunta on pyrkinyt kuulemisilla ja tiedon keruulla selvittämään, minkälaisia uudistuksia lainsäädäntöön tai laajemmin yhteiskuntaan pitäisi tehdä, jotta syrjäytymistä voitaisiin ehkäistä. [..]

[SDP ja vasemmistoliitto] haluavat nostaa oppivelvollisuusikää 16 vuodesta 17:ään sekä määrittää laissa peruskoulun opetusryhmien maksimikoon. [..]

Valiokunnan enemmistö ei kuitenkaan halunnut näitä uudistuksia. Valiokunnan puheenjohtaja, kokoomuksen Raija Vahasalo kertoi, että valiokunnan enemmistö haluaa sen sijaan nimetä vastuullisen tahon, joka seuraa oppivelvollisuusiän jälkeen esimerkiksi 25-vuotiaaksi asti nuoren edistymistä ja selviytymistä.
– Seurantavastuun velvollisuudesta päättäisi esimerkiksi kunta, Vahasalo sanoi.
Vihreiden Outi Alanko-Kahiluoto kuvasi oppivelvollisuusiän nostamista pakottamiseksi, josta yhteiskunnassa pitäisi päästä eroon. [..]

Olli Hella / Uutispäivä Demari 12.6.2008