Archive for Syyskuu, 2007

Kulttuuribudjettiin kaavaillaan remonttia

Torstai, Syyskuu 27th, 2007

Veikkausvoittovaroja ei haluta siirtää valtion kiinteistöyhtiölle
Myös hallitus toivoo muutoksia budjettiehdotukseensa.

Eduskunnassa kaavaillaan merkittäviä muutoksia hallituksen kulttuuri- nuoriso- ja urheilubudjettiin.
Monet opposition ja hallituspuolueiden kansanedustajat ovat suivaantuneita siitä, että hallitus aikoo käyttää veikkausvoittovaroja eduskunnan aiemmin tekemien päätösten vastaisesti. [..]

Sivistysvaliokunnan puheenjohtaja, hallituspuolue kokoomuksen Raija Vahasalo sanoo, että kyseessä on “suuri periaatteellinen kysymys”. Hän uskoo, että kiinteistömenot saadaan takaisin verovaroista maksettaviksi ja veikkausvoittovarata jaettua niille, joille ne on eduskunnan jakosuhdelailla luvattu.
“Tässä on menty helppoon ratkaisuun. Ei näin saisi lupsahtaa. On välttämätöntä saada tähän muutos”, hän sanoo.  [..]

Teemu Luukka / HS Kulttuuri 27.9.2007

Helsingin ja Uudenmaan kansanedustajilta 20 budjettialoitetta

Tiistai, Syyskuu 25th, 2007

Helsingin ja Uudenmaan vaalipiirien kansanedustajat jättivät valtion vuoden 2008 talousarvioon kaksikymmentä yhteistä aloitetta. [..]

  • Määrärahan osoittaminen kantatien 51 Kivenlahti – Kirkkonummi-osuuden parantamiseen
    Raija Vahasalo
  • Määrärahan osoittaminen kantatien 51 Kivenlahti – Kirkkonummi-osuuden parantamistyön aloittamiseen
    Raija Vahasalo

Uudenmaan liiton uutiset 25.9.2007

Kansanedustaja Raija Vahasalo: Budjetissa satsattava kt 51:een, sivistykseen ja sydänkuntoutukseen

Sunnuntai, Syyskuu 23rd, 2007

Sivistysvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Raija Vahasalo (kok.) on tehnyt kantatie 51:stä talousarvioaloitteen, joka on samalla Uudenmaan ja Helsingin kansanedustajien yhteinen aloite. Vahasalo korostaa, että kantatie 51:n rakennushanke sijoittuu kannattavuusvertailussa maamme kärkeen. Hanke on myös edellytys sille, että Länsi-Uudellemaalle rakennetaan asuntoja helpottamaan Helsingin seudun asuntopulaa. Hankkeen aloittaminen vuonna 2008 olisi tärkeää tieturvallisuudenkin parantumisen kannalta.

Vahasalo peräänkuuluttaa lisää varoja myös yliopistojen toimintamenoihin. Talousarvioesitykseen nyt sisältyvä lisämääräraha on niin alhainen, ettei se riitä juuri muuhun kuin vuokrien noususta ja uudesta palkkausjärjestelmästä koituviin lisäkustannuksiin. Kuitenkin globaali kilpailu asettaa yliopistoille haasteita, joihin ne haluaisivat vastata kehittämällä opetus- ja tutkimustoimintansa laatua. Tähän Vahasalo hakee nyt lisäresursseja.

Tiedemaailman kansainvälistyminen ja kulttuuriviennin edistäminen ovat teemana Vahasalon kolmannessa talousarvioaloitteessa, jossa hän ehdottaa, että Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry:n tukemista jatketaan. Lisäksi Vahasalo esittää määrärahaa erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistoiminnan kehittämiseen.

Uudenmaan Sydänpiirin puheenjohtajana Vahasalo kantaa erityistä huolta sydänpotilaista ja katsoo, että jokaiseen Uudenmaan sairaalaan tulisi palkata sydänhoitaja.

Kirkkonummen Sanomat 23.9.2007

Kukaan ei tiedä, mihin pitäisi kouluttaa

Perjantai, Syyskuu 21st, 2007

Suomessa on liikaa insinöörejä ja tradenomeja, liian vähän hoitajia ja hitsaajia. Joitakin aloja vaivaa suurtyöttömyys ja toisilla on paha työvoimapula. Silti kukaan ei tiedä, mihin ihmisiä tulisi kouluttaa.

– Koulutustarpeen arviointi on ollut lähinnä ennustamista, vaikka sen pitäisi olla ennakointia, eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Raija Vahasalo (kok.) sanoo.
Hän ottaa esimerkiksi media-alan, jolla arvioitiin tarvittavan jatkossa paljon uusia työntekijöitä.
– Tarve oli ennustettu väärin. Koulutuspaikkoja lisättiin valtavasti, mutta suurin osa valmistuikin työttömäksi.[..]

Lue lisää: Uusi Insinööri 09/2007

Raija Vahasalo haluaa päivähoitoon uudistuksia ja vaihtoehtoja

Sunnuntai, Syyskuu 16th, 2007

Kansanedustaja Raija Vahasalo (kok) Kirkkonummelta vaatii hoitoon, kasvatukseen ja opetukseen
liittyvien näkökulmien sisällyttämistä uudistettavaan päivähoitolakiin. Samalla kun uudistus toteutetaan,
päivähoito pitäisi siirtää opetusministeriön vastuulle kuuluvaksi asiaksi. Näin jo on monessa Euroopan maassa.
– Arvioidessaan Suomen päivähoidon laatua OECD:kin kiinnitti huomiota siihen, että päivähoidossa pitäisi olla nykyistä enemmän kasvatuksellista näkökulmaa, Raija Vahasalo sanoo.

Kansanedustaja Raija Vahasalo Länsiväylässä 16.9.2007

Valokuva: Länsiväylä, Pekka Salonen

Käytännössä monissa kunnissa varhaiskasvatus on jo nivelletty päivähoitoon, mutta laki laahaa ajastaan jäljessä. Vahasalon mukaan Suomessa alle puolet 3-5 – vuotiaista lapsista osallistuu varhaiskasvatukseen,
kun muissa pohjoismaissa vastaava määrä on noin 80 prosenttia. [.. näköislehteen, ks. 16.9.2007 s.6]

Anneli Tuominen-Halomo / Länsiväylä 16.9.2007

Västnyland mobiliserar för stamväg 51

Lauantai, Syyskuu 8th, 2007

Budgetmanglingen: Vägbygget sköts upp från 2007 till 2010. Finansiering så fort som mögligt. Må det sedan vara som tilllägg i budgeten eller på annat vis. Det är vad Västnyland nu ropar efter för stamväg 51.

[..] Kreativitet

Riksdagsledamöt Raija Vahasalo (saml), viceordförande i Kyrkslätt kommunstyrelse skräder inte orden.
– Det var fräckt att projektet flyttades. Det verkar som om ministrarna inte vet hur viktig vägen är. Den har betydelse för hela Västnuland som region. Ingen tänker på att de långa bilköerna lastar miljön. Eller att kalkylen för sen samhällsekonomiska nyttan och kostnaden är 3,8.
– Det betyder att för varje investerad euro får man 3,8 euro tillbaka, påminner Vahasalo.

Hon efterlyser kreativitet. En utväg vore att hitta andra finansiärer. Esbo stad betalar byggandet av Ring I och får seneare pengarna tillbaka av staten. [..]

Sonja Hellman / Hufvudstadsbladet 8.9.2007

Valtio vetäisi maton Kirkkonummen jalkojen alta

Keskiviikko, Syyskuu 5th, 2007

Kantatie 51:n parannus siirtyy, Kehä I:llä työt alkavat aiempien suunnitelmien mukaan

[..] Kansanedustaja Raija Vahasalo (kok) on pettynyt ja tuohtunut. Kiukkua lisää se, että rahaa riitti uusiinkin hankkeisiin, esimerkiksi 24 miljoonaa euroa Vaalimaan rekkaparkkiin.
– Kantatie 51:n parantaminen on yksi Suomen kiireellisimmistä tiehankkeista. Nykyisellään tie on koko alueen kehityksen tulppa, koska monet kaavoitus- ja rakennushankkeet ovat odottaneet moottoritietä, Vahasalo muistuttaa. Vahasaloa ihmetyttää, eivätkö avainpäättäjät todella ole tienneet ja ymmärtäneet, kuinka tärkeästä hankkeesta on kysymys. Kirkkonummen lisäksi parempaa tietä on odottanut koko rannikkoseutu ja sen elinkeinoelämä.
– Toivottavasti eduskunnalla on nyt tahtoa osoittaa rahat hankkeelle, Vahasalo huokaa.

Vahasalolla on omia kokemuksia siitä, miten autoilijat seisovat aamuisin Kirkkonummen keskustan rampilla päästäkseen seisomaan kantatielle. 32 kilometrin matka Helsinkiin kestää toista tuntia.
– Kantatie 51:n välityskyky on käytetty loppuun. Sundsbergin suunnasta tulevat autoilijat joutuvat liittymään kantatielle henkensä kaupalla, Vahasalo kuvaa. [..]

Anneli Tuominen-Halomo / Länsiväylä 5.9.2007

KT 51:n lykkäys tyrmistyttää: Aloitettu hankinta siirrettiin!

Keskiviikko, Syyskuu 5th, 2007

Kansanedustaja Raija Vahasalo kuin varmasti kaikki muutkin läntisen Uudenmaan asukkaat ovat ilmaisseet tyrmistystään maan hallituksen päätöksestä siirtää kantatien 51 parannushanketta moottoritieksi välillä Kirkkonummi- Kivenlahti kahdella vuodella eteenpäin.

– Minulle on kyllä kerrottu monenlaisia selityksiä hankkeen siirtämisen syistä, mutta mikään niistä ei ole uskottava, sanoo kansanedustaja Raija Vahasalo.
– Kansalaisten pettymystä ja ihmetystä on lisännyt sekin, että itse asiassa KT 51:n siirtämisessä on kyse jo aloitetun hankinnan keskeyttämisestä, sillä hankinta oli jo ehditty aloittaa ja kysely halukkaiden urakoitsijoiden ilmoittautumisajasta kuulutettu. Nyt tuo rakennusfirmojen määräaikakin on kulunut jo umpeen, joten niitä juoksutettiin turhaan ja aiheutettiin turhia kuluja.
– Valtion tiehankkeiden säästötarve tai ylikuumeneminenkaan eivät kelpaa kt 51:n siirtosyiksi, sillä samat rahathan käytetään muualle eli nopeasti kasvavan ja ruuhkautuvan pääkaupunkiseudun ulkopuolella venäläisten rekkojen parkkialueeseen Vaalimalla ja Savonlinnan rautateihin [..]

Mikko Salo / Kirkkonummen Sanomat 5.9.2007

Kuntotestit – kovaa kilpailua vai henkilökohtainen haaste?

Maanantai, Syyskuu 3rd, 2007

Koululiikunnan tärkein tavoite on ohjata oppilasta itse kehittämään toimintakykyään. Omaa kuntoa arvioidessa on kuntotesteistä paljon apua. Usein kuntotestit liitetään kuitenkin kilpailuun ja suorituspaineisiin. Silloin ne saavat tyypillisesti negatiivisen latauksen.

Opetusneuvos Tuulamarja Huismanin vuonna 2003 keräämä laaja tutkimusaineisto valottaa yhdeksäsluokkalaisten kunnon tasoa ja asennoitumista koululiikuntaan. Aineistosta ilmenee, että nuoret suhtautuvat koululiikuntaan myönteisesti. Monen nuoren mukaan liikunnan parhaita puolia ovat muuna muassa yhdessä tekeminen sekä kehittyminen ja haasteet. Toisinaan tytöt kuitenkin pitävät epäonnistumista, kilpailua ja testausta liikunnan huonoina puolina.

Yksinkertaistaen voi siis sanoa, että koululiikunnassa kilpailu voi olla kurjaa, mutta haasteisiin tarttuminen kivaa. Opettajan tehtäväksi jää siis tarvittaessa markkinoida kuntotestit nuorille haasteina, ei kilpailuna. Silminkääntötemppuna tämä ei onnistu, vaan tarvitaan asennemuutosta.

Kuntotestit kannattaa nähdä oppilaan henkilökohtaisen kehittymisen välineenä. Ne suovat hänelle mahdollisuuden vertailla omia tuloksiaan ja iloita omasta kehityksestään. Tarkoitus ei ole kilpailuttaa oppilaita keskenään eikä nolata ketää suuren yleisön edessä.

Testauksen ei tarvitse aina olla opettajajohtoista, vaan nuoria kannattaa ohjata ja kannustaa testaamaan suorituksiaan itse tai kaveriporukassa. Itsearvioinnin opetteluhan kuuluu opetussuunnitelmaan, ja siitä on hyötyä läpi elämän.

Oppilaista kannattaa kannustaa harjoittelemaan testaamista myös lähimmässä kaveripiirissään. Silloin testit auttavat nuorta kehittämään sosiaalisia taitoja, kuten erilaisuuden hyväksymistä, toisten kannustamista ja positiivisen palautteen antamista. Taitava opettaja saa silloin yhdellä iskulla monta kärpästä.

Aktiivista alkusyksyä toivottaen,

Raija Vahasalo
KLL:n puheenjohtaja
kansanedustaja

Pääkirjoitus, Koululiikunta 4/2007