Archive for Toukokuu, 2007

Kilpailuvalttimme ovat koulutus, koulutus ja koulutus

Perjantai, Toukokuu 18th, 2007

Vaalikamppailun tuoksinassa ponnahteli julkisuuteen myös koulutuspoliittisia uhkakuvia, tosin pelottelijoille huonoin seurauksin.

Viime vuosina on sivistysvaliokunnassa ollut kova kädenvääntö vasemmiston ja oikeiston koulutuslinjausten välillä. Päättyneellä demariopetusministerin valtakaudella vietiin maamme koulutusta koko ajan väärään suuntaan.

Kokoomus on aina ollut koulutuksen puolestapuhuja. Oppositiossa pidimme lyhytnäköisenä sellaista politiikkaa, jossa päätökset kohdistettiin vain yhteen koulutuksen osa-alueeseen. Koulutusjärjestelmähän on kokonaisuus, jonka osaset niveltyvät ja vaikuttavat toinen toisiinsa. Muutokset yhdessä osassa johtavat
seurannaismuutoksiin myös muualla, ja ratkaisevaa roolia näyttelee juuri järjestelmän heikoin lenkki.

Viime vaalikauden aikana monet kilpailijamaamme lisäsivät koulutuksen osuutta BKT:stä, kun Suomessa trendi oli päinvastainen. Nyt saimme onneksi hallituksen, jolle sivistys, osaaminen ja luovuus ovat keskeisiä, hallitusohjelmaa yhdistäviä arvoja. Koulutusjärjestelmäämme tahdotaan vihdoin kehittää kokonaisvaltaisesti.

Hallituksen perusopetusta koskevat linjaukset ovat jo saaneet paljon kiitosta kouluväeltä. Hallitus aikoo mm. vahvistaa taito- ja taideaineiden asemaa ja laajentaa koulujen kielitarjontaa. Ikäluokkien pienentymisestä vapautuvat voimavarat tullaan käyttämään koulutuksen laadun kehittämiseen. Emme saa tuudittautua hyviin PISA-tuloksiimme, sillä ne mittaavat aina mennyttä tilannetta. Muutos ja kilpailu sen sijaan ovat jatkuvia.

Uusi hallitus on myös heittänyt hyvästit vasemmiston haihatteluille nuorisokoulusta. Malli ei toiminut Ruotsissakaan, ja lukioillamme on tarpeeksi haasteita ilman jatkuvaa uudistusrumbaakin. Verkostomaista toimintatapaa tullaan sen sijaan suosimaan koko toisen asteen sektorilla.

Positiivista on myös se, että hallitus korottaa opintorahaa, satsaa yliopistojen perusrahoitukseen ja muuttaa tieteellistä työtä tukevat lahjoitukset laajasti verovähennyskelpoisiksi. Toivottavasti nyt saadaan kasvuun myös opetushenkilökunnan määrät suhteessa opiskelijamääriin.

Päätös kehittää korkeakoulujärjestelmäämme yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen selkeään työnjakoon perustuvan duaalimallin mukaisesti on sekin järkevä. Duaalimallin vesittäminen olisi tullut kalliiksi, emmekä
tarvitse 50 yliopistoa pieneen maahamme.

Lisäksi hallitus on sitoutunut tukemaan uuden huippuyliopiston tuloa. Yliopistosta tulee kuitenkin huippu oman työnsä ansiosta, ei poliittisilla ristiäisillä. Siksi uutta yliopistoa olisi voinut kutsua osuvammin metropoliyliopistoksi, tuleehan se toimimaan Helsingin metropolialueella. Hanke sinänsä on kannatettava, kunhan se ei vain niele muiden yliopistojen rahoitusta.

Koulutus on kilpailukykymme vahvuus, jonka säilyttäminen vaatii jatkuvaa työtä. Tässä työssä on uusi hallitus lähtenyt mallikkaasti liikkeelle.

Raija Vahasalo
kansanedustaja (kok.)
sivistysvaliokunnan puheenjohtaja

Nykypäivä 18.5.2007

Terveiset eduskunnasta toi kansanedustaja Raija Vahasalo: Nummelan Kokoomus 35 vuotta

Torstai, Toukokuu 17th, 2007

TERVEISET eduskunnasta juhlaväelle toi kirkkonummelainen kokoomuskansanedustaja Raija Vahasalo

Nummelan Kokoomus juhlisti 35-vuotista taivaltaan jo perinteeksi muodostuneen vappulounaan merkeissä Päivölässä. Aurinkoinen sää sekä Päivölän lämmin tunnelma antoivat upeat puitteet juhlalle.
Nummelan Kokoomuksen puheenjohtaja Pirjo Leväniemi totesikin tervetuliaispuheessaan juhlan aiheita löytyvän tänä vuonna useita, joista yhdistyksen juhlavuoden lisäksi, etummaisina pyöreitä vuosia täyttävät Suomi 90 vuotta ja Vihti 500 vuotta. [..]

Terveiset eduskunnasta

Tervehdyksen eduskunnasta juhlaan toi kansanedustaja Raija Vahasalo, joka myös kiitteli perinteisen vappulounaan tunnelmaa. Vahasalon mukaan eduskunnassa on havaittavissa vallan vaihtuminen. Hallituspuolueiden jäsenet viihtyvät toistensa seurassa, opposition edustajat etsivät uutta rooliaan ja sortuvat välillä isoihin ylilyönteihin. Esimerkkinä tästä hän kertoi opposition moitteet hallituspuolueille lupausten pettämisestä, vaikka hallitusohjelmaneuvottelut oli vasta aloitettu eikä yhtään riviä ei oltu vielä kirjoitettu.

Raija Vahasalo kertoi, että hallitusohjelmapohjia valmisteltiin valiokuntien kokoomusryhmissä koko viime syksy, joten mukaan oli helppoa saada nopeasti valmiiksi hyvät, kansalaisten odotusten mukaiset asiat. Hallitusohjelma vastaakin Vahasalon mukaan kansalaisten huutoon eläkeasioissa, veroasioissa ja koulutusja opiskeluasioissa. Asiasta lähemmin kiinnostuneille hän vinkkasi hallitusohjelman löytyvän internet-sivuilta osoitteesta www.vn.fi

Teksti: Minna Saario, kuvat: Pirjo Leväniemi

Kirkkonummen Sanomat 17.5.2007

Tukea nuorille: Rasvaa koulutuksen nivelvaiheisiin

Keskiviikko, Toukokuu 16th, 2007

Eduskunnan sivistysvaliokunta ja Nuorten Osallisuushanke järjestivät 16.5. Ota osaa -seminaarin, jossa pohdittiin keinoja nuorten osallisuuden vahvistamiseen, koulukeskeyttämisten vähentämiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn.

Nuorten Osallisuushanke ajoittuu vuosille 2003-2007 ja hankkeessa on mukana 37 seudullista osahanketta yli 70 kunnassa. Hanketta hallinnoi opetushallitus yhdessä Nuorisoyhteistyö Allianssi ry.n kanssa. Hankkeen aikana toimiviksi havaittuja ohjelmia ja toimintamalleja pyritään jatkamaan itse hankkeen päättyessä tämän vuoden lopussa.

Pikkuparlamentissa pidetyn seminaarin avasi valiokunnan puheenjohtaja Raija Vahasalo:

Hyvät kuulijat!

Nuorisotyö on poliitikolle näinä päivinä verrattain kiitollinen puheenaihe. [..]
Ota osaa -seminaari eduskunnassa 16.5.2007

Opetushallitukselle uusi johtokunta

Tiistai, Toukokuu 15th, 2007

Kansanedustaja Aila Paloniemi (kesk.) johtaa Opetushallituksen uutta johtokuntaa. Valtioneuvosto nimitti 10.5. Opetushallituksen johtokunnan kaudelle 1. 5. 2007 – 30. 4. 2011.

Johtokunnan jäseninä toimivat nelivuotiskauden kansanedustaja Christina Gestrin (ruots.), kansanedustaja Jukka Gustafsson (sd), kansanedustaja Jyrki Kasvi (vihr.), koulutusjohtaja Markku Koponen EK:sta, kehittämispäällikkö Matti Lahtinen OAJ:stä koulutus- ja työvoimapoliittinen asiantuntija Saana Siekkinen SAK:sta ja kansanedustaja Raija Vahasalo (kok). Lisäksi johtokunnan jäseninä ovat Opetushallituksen pääjohtaja sekä Opetushallituksen henkilöstön keskuudestaan valitsema henkilö. [..]

Opettaja 2007/20

Opiskelijat, sivistys ja osaaminen hallitusohjelman kova ydin

Sunnuntai, Toukokuu 13th, 2007

Opiskelijat ovat joutuneet aikaisemmin tottumaan siihen, että lupauksista huolimatta euroja ja senttejä on joutunut vuosi vuodelta venyttämään pidemmiksi. Nyt sen sijaan sekä opintorahaa että opiskelijan vapaan tulon rajaa korotetaan. Opiskelijan tulevaisuus näyttää muutenkin paljon toiveikkaammalta.

Kokoomus ja keskusta vaativat vaalien alla, että opiskelijoiden vapaan tulon rajoja on nostettava 20 prosentilla. Uudessa hallitusohjelmassa tulorajoja on päätetty nostaa 30 prosentilla samalla, kun opintorahaan tehdään kokoomuksen vaalilupauksen mukainen 15 prosentin korotus. Lisäksi hallitus on päättänyt seurata opintolainan verovähennysoikeuden toimivuutta.

* * *

Näitä uudistuksia on odotettu jo pitkään. Opiskelijoiden ostovoima on viimeisen 15 vuoden aikana heikentynyt yli 20 prosentilla muihin väestöryhmiin verrattuna. Tämä johtuu lähes yksinomaan siitä, ettei opintorahaan ole tehty tasokorotusta sitten vuoden 1992.

Yhä useampi opiskelija on viime vuosina turvautunut ansiotyöhön selvitäkseen vuokrista ja muista arkipäivän menoista. Vuodessa on kuitenkin saanut tienata vain noin 9 000 euroa, jotta ei menettäisi 259 euron opintorahaansa. Tuloraja on ollut täysin jälkeenjäänyt ja se onkin johtanut opintotuen takaisinperinnän kasvuun. Kuluvana vuonna jo lähes 40 000 opiskelijalta on KELAn mukaan karhuttu takaisin liikaa maksettuja opintotukia. Tässä kaoottisessa tilanteessa on uusi, realistisempi vapaan tulon raja varmasti kaikille tervetullut.
* * *
Opintososiaalisiin parannuksiin kuuluu myös opiskelijoiden terveydenhuoltopalvelujen kehittäminen. Etenkin ammattikorkeakoulujen opiskelijat eivät ole aina saaneet heille lain mukaan kuuluvaa hoitoa. Joissain tapauksissa kunnalliset terveyskeskukset ovat kieltäytyneet hoitamasta opiskelijoita, jotka ovat kirjoilla eri kunnassa kuin missä he opiskelevat. Hallitus tuleekin nyt kiinnittämään erityistä huomiota opiskelijaterveydenhuollon ja erityisesti mielenterveyspalvelujen tasa-arvoiseen saatavuuteen.

Sosiaalidemokraattiset opetusministerit ovat olleet edellisillä kausilla vesittämässä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen selkeää keskinäistä työnjakoa ja toisistaan poikkeavia tutkintoja. Tälle on nyt tehty loppu. Korkeakoululaitosta kehitetään jatkossa duaalimallin perusteella. Duaalimallissa molemmilla pilareilla on oma tärkeä roolinsa. Tätä mallia kannattavat myös molempien sektoreiden opiskelijajärjestöt.  Mallin vesittäminen olisi ollut kallista – emmekä myöskään tarvitse Suomessa 50 yliopistoa!

Monet yliopisto-opiskelijat ovat toivoneet laadukkaampaa opetusta. Nyt tähän luodaan hyviä mahdollisuuksia. Hallitus kehittää yliopistojen perusrahoitusta sekä taloudellista autonomiaa ja muuttaa tieteellistä työtä tukevat lahjoitukset laajasti verovähennyskelpoisiksi. Tämän ansiosta yliopistot voivat vihdoin saada kasvuun opetushenkilökunnan määrän suhteessa opiskelijamääriin.
* * *
Laatua tulee opiskelijoille lisäksi tarjoamaan uusi ns. huippuyliopisto. Sitä on myös vastustettu. Vastarinnassa on pitkälti ollut kyse mahtipontisesta nimivalinnasta ja siitä, että tämän uuden yliopiston on pelätty syövän muiden rahoitusta.

Sitoutuminen uuteen yliopistohankkeeseen on positiivinen asia, kunhan samalla pidetään tarkkaan huolta muidenkin yliopistojen rahoituksesta. On myös tiedostettava, että yliopistosta voi tulla huippu vain oman työnsä ansiosta, ei poliittisilla ristiäisillä. Siksi uutta yliopistoa olisi voinut kutsua osuvammin metropoliyliopistoksi, tuleehan se toimimaan Helsingin metropolialueella.

Viime vaalikauden aikana monet kilpailijamaamme lisäsivät koulutuksen osuutta BKT:stä, kun Suomessa trendi oli päinvastainen. Nyt tavoitteena on ohjelma, jossa sivistys, osaaminen ja luovuus ovat keskeisiä arvoja.

Raija Vahasalo
kansanedustaja (kok.)
sivistysvaliokunnan puheenjohtaja
Puheenvuoro, Länsiväylä 13.5.2007

Kansanedustaja Raija Vahasalo vappuna Nummelassa: Hallitus vastaa kansalaisten huutoon!

Sunnuntai, Toukokuu 6th, 2007

Kansanedustaja Raija Vahasalo Nummelassa Vappuna 2007

Kirkkonummelainen kokoomuksen kansanedustaja Raija Vahasalo piti vappupuheensa Nummelassa Päivölässä 1.5. ja vastasi hallitukselle jo kasautuneille arvostelijoille, että hallitus toki tulee vastaamaan kansalaisten huutoon niin eläkeasioissa, verotuksessa kuin koulu- ja opiskeluasioissa. Eläkeläisten veroero poistetaan, kansaneläkettä nostetaan jne. lupasi Raija Vahasalo edelleenkin Nummelan puheessaan.

Tässä joitakin kohtia Vahasalon vappupuheen sisällöstä:
– Eduskunnassa on havaittavissa vallan vaihtuminen. Hallituspuolueiden jäsenet viihtyvät toistensa seurassa,
opposition edustajat etsivät uutta rooliaan ja sortuvat välillä isoihin ylilyönteihin.
– Oppositio moitti hallituspuolueita jo lupausten pettämisestä, vaikka hallitusohjelmaneuvottelut oli vasta aloitettu eikä yhtään riviä ei ollut vielä kirjoitettu.
– Hallitusohjelmapohjia valmisteltiin valiokuntien kokoomusryhmissä koko viime syksy, joten mukaan oli helppoa saada nopeasti valmiiksi hyvät, kansalaisten odotusten mukaiset asiat.
– Kansaneläkettä nostetaan 20 e/kk ensi vuoden alusta, pienimpien eläkkeiden varassa elävien toimeentuloon valmistellaan toimeentulon turvaava malli, selvitetään indeksin kulutuskorin toimivuutta.
– Opiskelijoiden opintoraha nousee 15 % ja vapaan tulon rajoja nostetaan 30 %:lla.
– Perusopetusta vahvistetaan suuntaamalla ikäluokkien pienenemisestä koituvat säästöt koulutuksen hyväksi,
yksityiskoulujen asema tunnustetaan, taito- ja taideaineiden asemaa vahvistetaan. Ammatillisia aloituspaikkoja lisätään ja lukiota vahvistetaan yleissivistävänä koulutuksena yliopistoihin ja korkeakouluihin.
Yliopistojen perusrahoitusta lisätään, samoin taloudellista autonomiaa.
– Kansanterveyslaki ja erikoissairaanhoitolaki yhdistetään laiksi terveydenhuollosta. Palveluseteliä laajennetaan kotisairaanhoitoon ja kelakorvaustaso nousee hammaslääkäripalkkioiden osalta.
– Vanhustenhuollon osalta hallitusohjelmassa on hienot kirjaukset: Keskeistä on ikääntyneiden toimintakyvyn, omatoimisuuden ja itsenäisen suoriutumisen vahvistaminen. Vahvistetaan kuntouttavaa työotetta. Alennetaan vanhusten palvelutarpeen arvioinnin ikärajaa. Tämä on Tanskan vanhustenhoidon
mallimaan suuntaista. Kehitetään omaishoitoa tehtyjen selvitysten pohjalta.
– Näin siis Vahasalo vappupuheen tunnelmissa.

Kirkkonummen Sanomat 6.5.2007

Kokoomus päätti valiokuntapuheenjohtajansa

Torstai, Toukokuu 3rd, 2007

Kokoomuksen eduskuntaryhmä valitsi kokouksessaan 26.4. puolueen edustajat eduskunnan eri valiokunnissa.

Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Pertti Salolainen Helsingistä. Kokoomuksella on ensimmäistä kertaa Suomen historiassa eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajuus.

Tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Marja Tiura Pirkanmaalta ja sivistysvaliokunnan johtoon Raija Vahasalo Uudeltamaalta.
[..]

Kirkkonummen Sanomat 3.5.2007