Archive for Marraskuu, 2006

Naisenergiaa Johtamistaidon Opistolla

Torstai, Marraskuu 30th, 2006

Jo perinteeksi muodostunut “Tullaan tutuiksi” -ilta naisyrittäjille ja johtavassa asemassa oleville naisille toteutettiin energisen Pirkko Erkkilän johdolla tänä syksynä Johtamistaidon Opistolla Kirkkonummella, joka kiitettävästi hoiti käytännön järjestelyt. Lähes 70 naista kokoontui tapaamaan ja kannustamaan toisiaan. Ilta aloitettiin ajankohtaisilla alustuksilla ja illan emäntä Kirkkonummen Yrittäjien varapuheenjohtaja Pirkko Erkkilä toivotti kaikki tervetulleiksi.

Aina myönteinen kansanedustaja Raija Vahasalo kertoi ajankohtaiset kuulumiset eduskunnasta. Hänestä epäkohtia naisasioissa on muun muassa se, ettei verotuksessa voi vähentää sairaan lapsen hoitokuluja. Tämä koskee erityisesti kotona työskenteleviä yrittäjiä. Kasvava vanhustenhuolto ja sen antamat mahdollisuudet yritystoimintaan käsiteltiin myös Raijan esityksessä. Lisäksi hän toivoo henkilökohtaisia yhteydenottoja pysyäkseen ajan tasalla todellisuuden kanssa ja pystyäkseen vaikuttamaan jotta yrittäminen kehittyisi positiiviseen suuntaan. [..]

uy061130.gif

Kuva: “Tullaan tutuksi” -ilta keräsi Johtamistaidon Opistolle naisyrittäjiä runsaslukuisesti. Kuvassa etualalla kansanedustaja Raija Vahasalo ja hänen takanaan oikealta Soile Nordström-Sahlberg Soiletours Oy, Maria Brunou sisustusliike Mima ja Sari Erkkilä JTO.

Teksti: Kerstin Ståhlberg, Eteläkärjen Yrittäjät toiminnanjohtaja
Kuva: Gunvor Westren-Doll/Kirkkonummen Sanomat

Uudenmaan Yrittäjä 11/2006

Digi-TV:n uho ja nöyrtymys

Sunnuntai, Marraskuu 26th, 2006

Analogiset televisiot pimenevät ensi syyskuun alusta lähtien. Vaikka aikaa siihen on vain noin yhdeksän kuukautta, lähes puolella suomalaisista ei ole digiboksia. Ei ole myöskään minulla. Kun ei oikein ehdi katsoa niitä perinteisiäkään kanavia, on tuntunut turhalta hankkia vanhenevaa tekniikkaa pölyttymään. Joko ensi syyskuussa alan vaatia Viestintävirastolta takaisin rahoja turhaan maksetusta TV-luvasta, jolla julkinen palvelu jää saamatta, tai sitten marssin kauppaan hakemaan sen perusdigisovittimen.

* * * * *

Sairaaloiden ja koulujen tilanne on selvästi erilainen kuin yksityisillä ihmisillä. Sängyssa sairaana maatessa on paljon aikaa kulutettavaksi. Silloin TV on tärkeä palvelu. Jos kaikki sairaanhoitopiirit pakotettaisiin hankkimaan uudet digi-TV –laitteistot, miljoonat eurot palavat hukkaan. Samoin koulujen pitäisi tinkiä opetuksesta 20 miljoonaa euroa ja käyttää se digitelevisioiden hankkimiseen. Muutaman vuoden päästä sama rumba toistuu, sillä nurkan takana on jo tulossa HDTV ja netti-TV.

* * * * *

Tein liikenne- ja viestintäministerille lokakuun alussa kirjallisen kysymyksen siitä, aikooko hallitus selventää taloyhtiöiden ja laitosten oikeutta jakaa tv-ohjelmia yhteisten digisovittimien kautta ja valmistella sen mahdollisesti edellyttämät lainmuutokset. Susanna Huovisen (sd) vastaus oli tyly kuin Sävelradion kohtalo: Millään instanssilla ei ole oikeutta edelleenvälittää digi-TV –signaalia analogisena ilman lähettäjäyrityksen ja oikeudenhaltijoiden lupaa. Eikä lupaa ja lainmuutoksia tipu.

* * * * *

Ministerin vastauksen perustelut olivat niin kestämättömiä, että tein aiheesta heti uuden kysymyksen. Ihan periaatteelliselta kannalta olisi kummallista, että valtioneuvosto ja julkisen palvelun laitos Yleisradio estäisivät vanhojen televisioiden omistajia saamasta tätä palvelua silloinkin, kun joku muu olisi valmis hoitamaan sen.

* * * * *

Kaksi päivää uuden kirjallisen kysymykseni jättämisen jälkeen ministeri Huovinen ilmoitti, että hän on valmis antamaan sairaaloille pidemmän siirtymäajan digiaikaan siirtymisessä. “Sairaalamaailmassa on varmasti tällä hetkellä vähän isompiakin haasteita, ja tässä asiassa pitää käyttää sekä järkeä että joustavuutta”, Huovinen sanoi. Mutta järkeä ja joustavuutta ei hänen mukaansa ole tarkoitus soveltaa muiden kuin sairaaloiden tapauksessa.

* * * * *

Toivottavasti ei tarvita kolmatta kirjallista kysymystä, jotta ministeri tunnustaa lain olevan kaikille sama. Kansa puhuu jo ministeriön mielivallasta ja kansanliikkeen nostamisesta. Olen silti vakuuttunut, että järki voittaa ja digitaalinen niska taipuu ennen syyskuuta.

Raija Vahasalo
Kansanedustaja
raija.vahasalo@eduskunta.fi

Kolumni Kirkkonummen Sanomat 26.11.2006

Halitusrintama piti selontekoäänestyksessä

Perjantai, Marraskuu 24th, 2006

Koulutuksen tulevaisuuden painopisteitä punnittiin viime viikolla eduskunnan täysistunnossa. Selonteon palautekeskustelussa kansanedustajat käyttivät yhteensä yli 50 puheenvuoroa. Mietinnön sisällön äänestyksissä hallitusrintama pysyi koossa ja kaatoi kaikki opposition muutosesitykset.

Sivistysvaliokunta painotti mietinnössään monipuolisen koulutustarjonnan saatavuuden turvaamista myös jatkossa. Valiokunnan puheenjohtaja Kaarina Dromberg (kok.) nosti esiin palautekeskustelun avauspuheenvuorossa muun muassa koulutustarpeiden nykyistä paremman ennakoinnin, koulutuksen arviointijärjestelmän uudistamisen, koulumatkojen enimmäiskestoajan lyhentämisen sekä koulupäivän rakenteeseen liittyvät joustot.

[..]

Kokoomuksen Raija Vahasalo haluaa siirtää varhaiskasvatuksen ja päivähoidon sosiaali- ja terveysministeriöstä osaksi opetusministeriön hallinnonalaa. Tämä korostaisi varhaiskasvatuksen ja päivähoidon kasvatuksellista tehtävää sekä helpottaisi nivelvaihetta varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen välillä.

– Rakentamalla selkeä jatkumo varhaiskasvatuksesta esiopetuksen kautta perusopetukseen edistetään elinikäistä oppimista sekä helpotetaan varhaista puuttumista ongelmatapauksiin. Useimmissa muissa Euroopan maissa varhaiskasvatus ja päivähoito kuuluvat opetusministeriön hallinnonalaan, joten vastaava järjestely Suomessa helpottaisi myös EU-tason koulutuspoliittista yhteistyötä. [..]
Lue lisää: Uutiset/Opettaja 47 24.11.2006

Kokonaiskoulupäivä uhka perusopetukselle

Perjantai, Marraskuu 24th, 2006

Opetusministerin ajama kokonaiskoulupäivä saa kovaa kritiikkiä kansanedustajilta. Uusia kokeiluja varmempi tapa parantaa kouluviihtyvyyttä olisi heidän mielestään opetusryhmien pienentäminen.

Opetusministeri Kalliomäen ajama kokonaiskoulupäivä on monin tavoin uhka perusopetuksemme laadulle. Tavoite koulupäivän uudistamisesta on sisällytetty eduskunnan käsittelyssä olevaan koulutuspoliittiseen selontekoon, ilman mainintaakaan lisävoimavaroista. Jo nyt useassa kunnassa on resurssipulan takia supistettu opetustunteja ja monia opettajia on lomautusuhan alla. Perusopetukseen tarvitaan kipeästi lisää voimavaroja jo nykyisten velvoitteiden täyttämiseksi.

Kalliomäki on perustellut uudistustaan kouluviihtyvyyden lisäämisellä ja vanhempien pitkillä työpäivillä. Näyttää siltä, että yhteiskunnan haasteet vyöryvät kouluihin ovista ja ikkunoista. On huolestuttavaa, että itse oppiminen ja koulun ydintehtävä ovat jäämässä jalkoihin.

On vastuutonta, että opetusministeri ehdottaa koulupäivän pidentämistä ja uusia velvoitteita, vaikka entisiinkään ei ole riittävästi voimavaroja. Ensisijaista on turvata nykyisen perusopetuksen riittävät voimavarat. Jos opetusryhmät olisivat pienemmät, jolloin opettajan ja oppilaan välistä vuorovaikutusta lisättäisiin, kouluviihtyvyys paranisi, kiusaaminen vähenisi ja oppiminen helpottuisi. Myös tarve rajusti kasvaneeseen erityisopetukseen voisi olla pienempi.

Kouluviihtyvyysohjelmat ovat vain oireiden lievitystä, ei sairauden syyn poistamista. Syrjäytymisvaarassa olevat lapset pitää ottaa avun piiriin paljon varhaisemmassa vaiheessa eli neuvoloissa ja varhaiskasvatuksessa.

Koulupäivän muokkaaminen sisältää myös muita periaatteellisia ongelmia. Vanhempien vastuuta lapsistaan ei voi ulkoistaa koululle ja opettajille. Perheiden elämäntilanteet ja lapset ovat erilaisia ja siksi tarvitaan erilaisia vaihtoehtoja. Kokonaiskoulupäivän sijaan pitäisikin jatkaa aamu- ja iltapäivätoiminnan kehittämistä. Samoin elvyttää perinteinen koulujen kerhotoiminta.

On selvää, että tarve erilaisiin harrastuksiin, kuten musiikkiopistoon ja partioon, ei poistuisi ja monen lapsen päivä pitenisi entisestään. Lepoon, virkistykseen ja perheen kanssa yhdessäoloonkin pitää jäädä aikaa, samoin läksyjen lukuun.

Suomi on menestynyt loistavasti oppimistuloksia mittaavissa tutkimuksissa – kiitos akateemisesti koulutettujen, pätevien ja motivoituneiden opettajien. Kärkisija ei ole kuitenkaan itsestäänselvyys. Viimeisin OECD-arvio osoitti, että koulutus ei ole Suomessa enää erityinen investoinnin kohde. Bkt-osuudella mitaten jäämme OECD-maiden keskiarvosta. Pohjoismaista olemme hännän huippu. Tilanne näkyy monen kunnan arjessa monella tapaa: suurempina ryhmäkokoina, kielten valinnan mahdollisuuksien vähenemisenä ja opettajien lomautuksina.

Jos haluamme olla jatkossakin koulutuksen huippumaa, on tehtävä suunnan muutos. Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen on oltava painopisteitä.

SARI SARKOMAA
Kansanedustaja, kok
Kokoomuksen puoluevaltuuston pj
Helsinki

RAIJA VAHASALO
Kansanedustaja, kok
Sivistysvaliokunnan jäsen
Rehtori
Kirkkonummi

Keskustelu/Opettaja 24.11.2006

Kansanedustaja Vahasalo: Hallituksen digi-TV -tietoisuus ja -asenne puutteellinen

Sunnuntai, Marraskuu 19th, 2006

Kansanedustaja Raija Vahasalo (kok) on tyytymätön liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huoviselta saamaansa vastaukseen, joka käsittelee oikeutta välittää digi-TV -signaalia edelleen analogisessa muodossa. Ministeriön mukaan edelleenvälittäminen on kiellettyä, koska analogiseksi muutettuna digitaalinen televisiolähetys lisäpalveluineen ei välity yleisölle alkuperäistä lähetystä vastaavana. Lähetyksestä jäävät pois mm. tekstitysvaihtoehdot, superteksti-tv, sähköinen ohjelmaopas ja interaktiiviset palvelut.

Kansanedustaja Vahasalon mukaan esitetty perustelu on hyvin huteralla pohjalla, sillä suuri osa nykyisin luvallisesti myynnissä olevista digibokseista ei pysty tarjoamaan näitä vaadittuja lisäpalveluita. Lisäksi on olemassa teknisiä ratkaisuja, joilla paikallisessa antenniverkossa voidaan jakaa sekä digi-TV -signaali että nykyisten televisiovastaanottimien tarvitsema analoginen signaali. Tällöin vanhojen televisioiden omistajat voisivat jaktaa julkisen palvelun vastaanottamista myös 31.8.2007 jälkeen ilman, että se estäisi haluttaessa myös digi-TV:n lisäpalveluiden käyttöä.

Vahasalo kysyy nyt uusilla ja tarkennetuilla perusteilla, miten hallitus aikoo selkeyttää asiaa koskevaan lainsäädäntöä. [..]

Kirkkonummen Sanomat 19.11.2006

Kansanedustaja Raija Vahasalo: Varhaiskasvatus ja päivähoito opetusministeriön hallinnonalaan

Sunnuntai, Marraskuu 19th, 2006

Kansanedustaja Raija Vahasalo, kok, haluaa siirtää varhaiskasvatuksen ja päivähoidon sosiaali- ja terveysministeriöstä osaksi opetusministeriön hallinnonalaa. Tämä korostaisi varhaiskasvatuksen ja päivähoidon kasvatuksellista tehtävää sekä helpottaisi nivelvaihetta varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen välillä. [..]

Rakentamalla selkeä jatkumo varhaiskasvatuksesta esiopetuksen kautta perusopetukseen edistetään elinikäistä oppimista sekä helpotetaan varhaista puuttumista ongelmatapauksiin. Useimmissa muissa Euroopan maissa varhaiskasvatus ja päivähoito kuuluvat opetusministeriön hallinnonalaan, joten vastaava järjestely Suomessa helpottaisi myös EU-tason koulutuspoliittista yhteistyötä. [..]

Kirkkonummen Sanomat 19.11.2006

Vahasalo hakisi vanhusmallia Tanskasta

Perjantai, Marraskuu 17th, 2006

[Loviisa]
Kansanedustaja Raija Vahasalo (kok) perää suomalaiseen vanhustyöhön kunnioittavampaa ja vanhuksia kunnioittavampaa otetta. Loviisan Kansallisten Seniorien syyskokouksessa puhunut Vahasalo toivoo Suomen seuraavan Tanskan esimerkkiä vanhustenhoidossa.
– Aktiiviset ja omatoimiset tanskalaisvanhukset asuvat loppuun asti joko omassa kodissa tai pienessä hoitokodissa, jonne he saavat kaikki tarvitsemansa palvelut. Kukaan ei joudu hoitokotiin vain siksi, että on vanha – eihän vanhuus ole sairaus, Vahasalo kertoi.

Vahasalon mielestä kuntoutuksen ja avohoidon lisääminen olisi sekä vanhusten että hoitajien etu.
– Omassa kodissa asuminen ei ole mahdollista ilman kattavia mahdollisuuksia kotipalveluihin ja omaishoitoon.

Vahasalo kehottaa ottamaan tässäkin mallia Tanskasta, jossa pysyvät kotipalvelut ovat vanhuksille ilmaisia ja omaishoitoa tuetaan maksamalla hoitovapaalle jäävälle omaiselle puolet tämän hoitovapaan aikaisesta palkasta.

Uusimaa 17.11.2006

Uusi päivähoitoasetus ei poista tulkinnanvaraisuutta

Perjantai, Marraskuu 17th, 2006

Päiväkotien henkilöstömitoitusta täsmennetään uudella päivähoitoasetuksella, joka jättää kunnille yhä mahdollisuuden soveltaa sitä väärin.

Päiväkotien ryhmäkokoja määrittelevää päivähoitoasetusta on tarkoitus täsmentää jouluun mennessä. Ongelmana nykyisessä asetuksessa on niin sanottu joustopykälä, jota kunnat ovat soveltaneet väärin. Pykälän mukaan asetuksen määräämästä henkilökunnan ja lasten suhdeluvusta voidaan poiketa, jos lapsia ei ole jatkuvasti yhtäaikaisesti hoidossa enempää kuin kokonaissuhdeluku edellyttää. [..]

Joustopykälän uudella muotoilulla etsitään nyt apua ongelmaan. Mutta muuttaako uusi muotoilu, jos lapsia ei ole muutoin kuin lyhytaikaisesti hoidossa enempää kuin kokonaissuhdeluku edellyttää käytännössä yhtään mitään? [..]

Kokonaisuudistus jäi alle puolitien

Hallituskauden alussa puhuttiin päivähoitolain kokonaisuudistuksesta [latojan huomautus: kansanedustaja Raija Vahasalon tekemän ja eduskunnan enemmistön kannattaman toimenpidealoitteen pohjalta]. [..] Vuoden 2004 tammikuussa peruspalveluministeri Liisa Hyssälä (kesk.) keskeytti kuitenkin ylllättäen lain valmistelun. Eduskunta sai tänä syksynä typistetyn lakiesityksen, joka keskittyi vain erityislastentarhanopettajien lukumäärään kunnissa. Tämän lisäksi täsmennettiin päivähotiasetusta.

Typistettyä lakiesitystä ennen eduskunnan tiloissa seikkaili tänä syksynä kuitenkin laajempi versio, joka sisälsi muun muassa ehdotuksia valtakunnantason varhaiskasvatussuunnitelmasta sekä jokaiselle lapselle tehtävästä henkilökohtaisesta suunnitelmasta.
– Siellä se oli niin sanottuna mustakorvana eli tarkistamattomana luonnoksena kärryissä, mistä sen nappasin, kertoo sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Raija Vahasalo (kok.).
Myöhemmin tämä laajempi, mutta ei toki kokonaisuudistuksen mittainen versio oli hävinnyt eduskunnasta, mikä aiheutti hämmennystä valiokunnassa. [..]

Satu Schauman / Nykypäivä 17.11.2006

“Varhaiskasvatus ja päivähoito osaksi opetusministeriötä”

Perjantai, Marraskuu 17th, 2006

Kansanedustaja Raija Vahasalo (kok.) haluaa siirtää varhaiskasvatuksen ja päivähoidon sosiaali- ja terveysministeriöstä osaksi opetusministeriön hallinnonalaa. Tämä korostaisi Vahasalon mukaan varhaiskasvatuksen ja päivähoidon kasvatuksellista tehtävää sekä helpottaisi nivelvaihetta varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen välillä.
Sivistysvaliokunnan mietinnössä koulutuspoliittisesta selonteosta peräänkuulutetaan varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen välisen yhteyden vahvistamista. Vahasalon mukaan tämä toteutuisi parhaiten siirtämällä varhaiskasvatus ja päivähoito samaan hallintokuntaan perusopetuksen kanssa.

Useimmissa muissa Euroopan maissa varhaiskasvatus ja päivähoito kuuluvat opetusministeriön hallinnonalaan, joten muutos helpottaisi Vahsaalon mukaan myös EU-tason koulutuspoliittista yhteistyötä.

SS / Nykypäivä 17.11.2006

Katainen kuuntelee nyt isolla korvalla

Perjantai, Marraskuu 17th, 2006

Kokoomuksen valtakunnallinen kiertue avattiin Tapiolassa tiistaina.

Kokoomuksen Korva-kiertueen tavoitteena on hankkia uutta näkökulmaa vaalikampanjaan – kuuntelemalla ihmisiä. Valtakunnallisen kiertueen avajaisiin Heikintorin liikekeskukseen tiistaina oli saapunut puolueen johto puheenjohtaja Jyrki Kataista myöten.
– Uskon, että kierroksen jälkeen meillä on mahdollisuus puhutella ihmisiä paremmin, Katainen totesi.
[..]

Poliitikon osattava kuunnella

Kirkkonummelainen toisen kauden kansanedustaja Raija Vahasalo oli tyytyväinen Korva-kiertueen avaustilaisuuden suosioon.
– Tuossa kuulin juuri, että mukeja oli mennyt jo yli kolmesataa, hän iloitsi.

Eduskuntavaalien lähestyessä Vahasalo haluaa tavata mahdollisimman paljon ihmisiä. Espoostakin paljon ääniä keränneelle Vahasalolle Korva-kiertueen teema sopii hyvin.
– Kuunteleminen on vahva puoleni. On tärkeää tietää, mitä ihmisillä on mielessä, hän paljasti. [..]

Arto Vänttinen / Länsiväylä 17.11.2006