Archive for Maaliskuu, 2006

Vääriä viestejä

Torstai, Maaliskuu 30th, 2006

Suomen hallitus sai tuskaisen punnertamisen jälkeen koottua kehysbudjetin. Ministerien erouhkausten ja aamu-tv:ssä esitettyjen yhteenottojen jälkeen rivejä on taas kursittu kasaan ja päähallituspuolueet vakuuttavat yhteistyön auvoisuutta.

*****

Kansalaisille ja äänestäjille kehysbudjetti antaa vallan vääriä viestejä. Kantatien 51 liikenneongelmat ovat alkaneet herättää huomiota jo laajemmallakin alueella. Tännepäin myytävissä autoissa ei kuulemma tarvita kuin ryömintävaihde. Ehdotettu budjettirahoitus kantatien ja Kehä I:n korjaukselle: nolla euroa. Tuoreessa muistissa on se, miten oman alueen päättäjät ja ministerit Vanhanen, Kalliomäki, Luhtanen ja Heinäluoma viime vuonna vetivät välistä ja päättivät rahoittaa Oulun ja Tampereen tiehankkeita, sovitun listan peräpäästä.

*****

Englannissa pääministeriksi pyrkivä valtiovarainministeri Gordon Brown esitteli oman budjettinsa. Pääpaino on tulevaisuudessa ja koulutuksessa, jolle luvataan seuraavana viitenä vuotena lisää rahaa 3,5 miljardia euroa, vuosittain. Suomessa samoin pääministeriksi haluava valtiovarainministeri esittelee oman kehyksensä: Koulutuksesta leikataan rahaa pois 98 miljoonaa euroa. Pääministeri Vanhasen hallitusohjelman “Ikäluokkien pienentyessä vapautuvat voimavarat käytetään koulutuksen vahvistamiseen” ei taida toteutua kovin kirjaimellisesti.

*****

Suomessa on tutkitusti maailman fiksuin nuoriso, hyvällä kasvatuksella ja koulutuksella nostettu. Kehysbudjetin antamien viestien fiksuudesta voin olla eri mieltä. Toivon kuitenkin, että tämä on vain kieroa politiikkaa. Elokuun budjettiriihessä, eduskuntavaalien alla, päästään sitten kertomaan sankaritarinoita suurista torjuntavoitoista: ei leikattu lähes lainkaan!

Raija Vahasalo
Kansanedustaja
puh 050 511 3090
www.vahasalo.net

Kolumni Kirkkonummen Sanomat 30.3.2006

Pääkaupunkiseudun liikennehankkeille saatava rahoitus

Sunnuntai, Maaliskuu 26th, 2006

Kansanedustaja Raija Vahasalo (kok) vaatii budjettikehyksistä sopineen hallituksen pitävän kiinni lupauksistaan ja osoittavan rahoituksen pääkaupunkiseudun liikennehankkeille.

Vaikka varsinaiseen budjettikehykseen ei sisälly uusia väyläinvestointeja, on siihen kuitenkin jätetty liikkumavaraa etenkin valtion omaisuuden myynnistä saatavien tulojen kautta. Vahasalo muistuttaa, että avainministerit järkyttivät vuosi sitten oman alueensa äänestäjät ja ohittivat rahoituspäätöksissä kiireisimmiksi todetut pääkaupunkiseudun tienparannushankkeet.

Esimerkiksi Kantatie 51:n ja Kehä I:n parannustoimet saivat väistyä Oulun ja Tamperee tiehankkeiden alta ja liikenneväylätyöryhmän sopimasta hankejärjestyksestä. Kuitenkin liikenne- ja onnettomuusmäärien kasvu on suurinta pääkaupunkiseudulla. Nyt on erinomainen mahdollisuus korjata tilanne, sanoo Vahasalo

(Kirkkonummen Sanomat 26.3.2006)

Ei lukukausimaksuja ulkomaisille opiskelijoille

Perjantai, Maaliskuu 24th, 2006

Suomen väestön ikärakenne on kehittymässä sellaiseen suuntaan, että työikäisestä väestöstä alkaa olla pian pulaa. Siksi olisi välttämätöntä saada Suomeen ammattitaitoista ulkomaalaista työvoimaa. Tässä olennaisen tärkeää on lisätä Suomen opiskelu- ja työmahdollisuuksien houkuttelevuutta.
Yhdeksi keinoksi houkutella ulkomaalaisia opiskelijoita on tarjottu korkeakouluopinnoista perittävää lukukausimaksua. Ulkomaalaisten silmissä ilmainen koulutus näyttää kuulemma epäilyttävältä, jolloin lukukausimaksut nostaisivat suomalaisen korkeakoulutuksen profiilia ja näin toisivat Suomeen lisää ulkomaalaisia opiskelijoita. Tälle perustelulle on vaikea löytää tukea, sillä monet ulkomaalaiset saapuvat Suomeen opiskelemaan juuri siksi, että koulutus on täällä tunnetusti hintalaatu -suhteeltaan hyvää: maksutonta ja siitä huolimatta varsin korkeatasoista.
[..]
Paras keino saada Suomeen ulkomaista työvoimaa on siis muuttaa pikaisesti ulkomaalaislakia sekä ennen kaikkea tarjota ulkomaalaisille opiskelijoille laadukas koulutus, johon sisältyvät riittävät kieliopinnot. Koulutuksen maksuttomuus ei vähennä sen houkuttelevuutta, päinvastoin. Kyse on myös periaatteellisesta linjauksesta: emme kai halua asteittain romuttaa sivistysyhteiskuntamme kivijalkaa, maksutonta koulutusta?
Raija Vahasalo
KM, kansanedustaja (kok.)
sivistysvaliokunnan jäsen

(Lue lisää: Ylioppilaslehti 06/2006 24.3.2006)

Luokkaretkiin tarvitaan kaupungin tukea

Keskiviikko, Maaliskuu 22nd, 2006

Julkisuudessa on viime aikoina käyty paljon keskustelua luokkaretkistä ja niiden maksullisuudesta. Maksujen on nähty asettavan oppilaat eriarvoiseen asemaan, koska kaikkien vanhemmilla ei ole varaa maksaa niitä.

Lähes kaikki keskustelijat ovat kuitenkin myöntäneet, että ilman retkistä perittävää maksua kouluilla ei yksinkertaisesti olisi varaa järjestää koko retkiä. Retket teatteriin, museoihin ja muihin vastaaviin kohteisiin ovat kuitenkin niin olennainen osa peruskoulua, ettei niiden järjestäminen saisi tyssätä sen paremmin koulujen kuin oppilaiden vanhempien rahapulaan.

Käyty keskustelu osoittaa selkeästi sen, että retkitoiminta kaipaa kuntien tukea. Tuki voi olla esimerkiksi kunnan alueella toimivien lastenteattereiden näytösten ostamista ja tarjoamista ilmaiseksi kouluille. Toinen, varsin yleisesti käytössä oleva tukimuoto on koululaisryhmien vapaa pääsy kaupunginmuseoihin. Kolmas tapa tukea retkitoimintaa on koululta retkikohteeseen tapahtuvien matkojen tukeminen. Tämä tukimuoto on vaivan liian vähäisessä käytössä siihen nähden, miten iso ja paljon järjestelyjä vaativa osa retkiä matkat ovat.

Espoossa retkiä voisi helposti tukea niin, että joukkoliikenteen käyttö olisi päiväsaikaan koululaisryhmille maksutonta. Aamun ja iltapäivän ruuhkahuippujen välillä bussit ja junat kulkevat Espoossa suhteellisen tiuhaan, mutta puolityhjänä. Tyhjien bussien ja junien täyttäminen koululaisryhmillä ei olisi keneltäkään pois ja voisi tarjota luokkaretkien järjestäjille varsin tervetulleen avun.

Kaikki edellä luetellut esimerkit osoittavat, että koulujen retkitoiminnan tukemista ei voi jättää yksin opetustoimen harteille. Toivoa sopii, että hallinnonalojen rajat ylittävä yhteistyö toimii niin hyvin, että muu sivistystoimi ja YTV saadaan mukaan tekemään luokkaretket jatkossakin mahdollisiksi.

RAIJA VAHASALO
Kansanedustaja (kok)

Länsiväylä Areena 22.3.2006